Visar 1-9 av 9 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-9 av 9 träffar

Utbildningar till dataskyddsombud

Som dataskyddsombud är det din uppgift att se till att din verksamhet lagrar data på ett säkert och regelrätt sätt i enlighet med de GDPR-lagar som etablerats inom EU. Ibland kan ansvaret ligga på olika avdelningar inom organisationen. Men rollen är din att bistå med råd och stöd i hur dina kollegor ska jobba för att hålla sig inom både de etiska och rättsliga ramar som existerar. Det är en roll som kräver en del skinn på näsan och stark moral.

Rollbeskrivningen för dig som dataskyddsombud kan variera väldigt mycket beroende på arbetsplatsen och vilka ansvarsområden du har utöver att vara beskyddaren av organisationens datainsamling. I större organisationen som samlar mycket data finns det möjlighet för dig att på heltid jobba med frågor som berör datainsamling. Medan det i mindre organisationer är rimligt att någon utses som den ansvariga för att se till att hanteringen av data sköts på rätt sätt – utöver dina övriga arbetsuppgifter.

Varför behövs ett datorskyddsombud?

Det finns ett överhängande krav att alla offentliga myndigheter såväl kommuner och landsting ska utse ett dataskyddsombud för att kunna hantera kraven som införts i och med GDPR-förordningen.

Privata organisationer behöver därmed inte utse ett dataskyddsombud utan kan se till behov och förmåga istället. Men det är entydigt att det i de flesta organisationer som samlar någon form av personlig data får nytta av ett utsett ombud.

Vilken typ av data hanteras av dataskyddsombudet?

Data kan ses på lite olika sätt och är därför inte ett helt enkelt begrepp att bena ut. Generellt kan man säga att data är en form av information som har digitaliserats eller ännu inte bearbetats så att människor kan begripa den. Data består oftast av något som kallas binärkod som är en lång serie av olika kombinationer av ettor och nollor. Data är råvaran som oftast samlas in automatiskt av olika system eller maskiner som sedan omvandlas till olika typer av information, exempelvis statistik, personuppgifter etc.

Den data som företag samlar in och som berörs av GDPR är det som brukar kallas persondata, vilket är en annan benämning på individers olika personuppgifter. Inom stora delar av Europa och andra delar av världen måste organisationer nu följa de lagar som ingår under GDPR, du kan läsa mer om GDPR här. Den korta versionen av vad GDPR innebär är att företag nu har många fler skyldigheter gentemot privatpersoner. Samtliga privatpersoner kan begära att få ett registerutdrag av den personliga data som en organisation har samlat in om en samt begära att den ska tas bort ur organisationens databaser och system.

Det som innefattas i begreppet personliga uppgifter är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på uppgifter som omfattas är namn, adress, telefonnummer, e-mailadress och personnummer. I vissa fall kan även IP-nummer och användarbeteende utgöra persondata.

Innehållet i en dataskyddsombudsutbildning

Innehållet i en dataskyddsombudskurs beror på vilken typ av utbildning som du väljer att gå. De allra flesta fokuserar mest på GDPR, vad det innebär att implementera det i en organisation och vad lagarna innebär.

Nedan följer ett litet axplock på innehållet i utbildningar som rör dataskyddsombud.

  • Hur hanterar du rollen som dataskyddsombud?
  • Hur implementeras egentligen GDPR-regleringen?
  • Incidenthantering och kontakt med dataskyddsmyndigheten.
  • Hur undviker du repressalier? Vilka är de vanligaste misstagen?
  • GDPR i praktiken, vad innebär det för er organisation – behöver ni jobba annorlunda?

Skaffa dig själv lite ny ”data” genom att gå en kurs till dataskyddsombud.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
De nya kunskaperna stärker henne...

Åse Larsen, säkerhetsansvarig och dataskyddsombud på Affärsverken, om sin diplomutbildning som hon avslutade i januari 2021.

Läs mer
"En utbildning helt rätt i tiden"

Kurssamordnare Lars Zetterström om varför du ska gå en diplomutbildning i krisledning på Företagsuniversitetet.

Läs mer
"Förändringen går snabbt och vi ...

Åsa Liedgren, Executive Assistant på Sustainable Banking på SEB, berättar om sina erfarenheter av utbildningen ”Executive Assistant 2025” under hösten 2020.

Läs mer
Bra framtidsutsikter för utbilda...

Jenny Gentele, kursledare i utbildningen Diplomerad redovisningsekonom, om goda framtidsutsikter för utbildade redovisningsekonomer och sitt intresse för årsredovisningar.

Läs mer