Visa utbildning.se som: Mobil

Missa inte Upskill & Reskill den 25 januari 2023 – ett digitalt och kostnadsfritt event! Anmäl dig idag 

Juridik för forskning, utveckling och innovation

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2023-05-31 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
Stockholm
Svenska

Beskrivning av: Juridik för forskning, utveckling och innovation

Upptäckter, innovationer och banbrytande idéer – oftast resultat av omfattande arbete med många aktörer inblandade. De juridiska frågeställningarna blir snabbt komplexa och det är lätt att missa något som får stora konsekvenser på sikt.

Avtal för forskning, utveckling och innovation

Forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar flera avtals- och immaterialrättsliga frågeställningar och dessa blir snabbt mycket komplexa. Det beror delvis på att de av nödvändighet tar sikte på framtida, hittills okända, situationer. Här kommer olika strategiska upplägg att diskuteras utifrån deras fördelar respektive nackdelar samt hur dessa kan kombineras. Begrepp som aktualiseras och som behöver hanteras är bl.a. background, foreground, anställda, konsulter, in-kind-insatser, forskningsfinansiärsvillkor, licenser, optioner, förfoganden, patentering m.m.

När forskningsinsatser bedrivs i samverkan med akademin blir lärarundantaget den kanske viktigaste frågan att hantera i FoU-avtalet. Bedrivs forskningen gemensamt kan resultaten också komma att ha flera uppfinnare, något som avtalsmässigt kan hanteras på olika sätt för att undvika inlåsningseffekter och svårigheter i exploatering. Att dessutom använda mallade avtal för forskning kan leda till bekymmer. Forskningsinsatserna ser ofta olika ut och mallar tar inte hänsyn till branschspecifika behov och svårigheter. Vilka olika lösningar är möjliga och hur skiljer de sig från varandra? Vad ska man tänka på vid utformning av forskningsavtal? Var brukar problem uppstå? Vilken typ av klausuler ska undvikas och vilken typ är nödvändiga? Här behandlas de olika forskningsavtalen steg för steg, från de enklaste projektavtalen till de komplexa flerpartsavtalen för samverkan mellan industri och akademi.

Patent och forskning

Patentlagens regler påverkar forskningen och dess utveckling. I princip all forskning tar sitt avstamp i tidigare uppfinningar, varför en ordentlig genomgång av experimentundantaget, dess omfattning och dess tillämpning är nödvändig.

”Allt är inte patent som glimmar”. Vad bör man tänka på i fråga om skyddsstrategi? Vilka är fördelarna och nackdelarna med patentering kontra publicering?

Målgrupp

Kursen vänder sig dels till teknik- och kunskapsintensiva företag eller universitet där FoU är av central betydelse, t.ex. företag i life science-sektorn, telekombranschen och andra industrigrenar, dels till advokater och andra konsulter som bistår dessa aktörer med rådgivning och stöd. 

Deltagare kan vara både jurister och andra som arbetar med ledning och styrning av FoU-projekt.

Kursinnehåll

  • Forskningsprojekt och forskningssamarbeten
  • FoU-avtal
  • Lärarundantaget
  • Patent – särskilt om experimentundantaget
  • Skyddsstrategier
  • Användning av annans skyddade material
  • Offentlighet och sekretess
  • Bioteknisk forskning

Föreläsare

Peter Sande är specialiserad på immaterialrätt och marknadsrätt. Peter har stor erfarenhet av rättegångar rörande patent, varumärken, upphovsrätt och industriell formgivning. Han arbetar fortlöpande tillsammans med utländska kollegor i större pan-europeiska rättegångar. Utöver det tvisterelaterade arbetet ägnar Peter betydande tid åt rådgivning till forskningsintensiva företag i både regulatoriska och andra strategiska frågor. Peter har vidare fortlöpande uppdrag från klienter inom nöjesindustrin Peter anlitas ofta som föreläsare av bl.a. Stockholms Universitet.

Chambers Europe 2015 rankar Peter Sande i band 1 på immmaterialrättsområdet och som en av Sveriges ledande jurister inom området Life Science.

Ia Modin är advokat och delägare på IAM Advokatbyrå. Hon är specialiserad på immaterialrätt och kommersiell avtalsrätt och har stor erfarenhet av strategifrågor och ”Intellectual Asset Management”.

Ia har unik kompetens när det gäller komplexa flerpartsavtal med koppling till framtida immateriella rättigheter, med särskilt fokus på avtal för innovation och forskning i samverkan för industri, institut och akademi. Hon arbetar också med avtalsfrågor, rådgivning och förhandling på upphovsrättens område, för filmproduktionsbolag, enskilda upphovsmän och organisationer. Hon är därtill en ofta anlitad föreläsare, utbildare och moderator för frågor som rör hennes specialkompetens.

Ia har tidigare varit delägare på Ramberg Advokater. Hon har också arbetat på Sandart & Partners Advokatbyrå, på Vinnova med ansvar främst för konsortialavtal och projektavtal för samverkansforskning, och på Konstnärsnämnden där hon bland annat innehaft ett särskilt regeringsuppdrag avseende konstnärers ekonomiska och sociala villkor inbegripet även upphovsrätt.

Åsa Hellstadius är universitetsadjunkt vid avdelningen för affärsrätt, Linköpings universitet, samt jur.dr. i civilrätt (immaterialrätt) med inriktning på patenträtt vid Stockholms Universitet.

I sin forskning fokuserar Åsa på de utmaningar som dagens patentsystem möter vid skydd av biologiskt material. Ensamrätter till biotekniska framsteg har medfört vissa anpassningar av patenträtten, men det ställer också krav på förändringar av det rådande patentsystemet och begränsningar av patentskyddet i vissa avseenden. Forskningen inriktas på de problem som uppkommer med avseende på patentskydd för biotekniska framsteg och hur skyddet skulle kunna avpassas för att tillmötesgå motstående intressen, exempelvis fri användning av forskningsmaterial men även etiska hänsyn.

Åsa undervisar i immaterialrätt, marknadsrätt och konkurrensrätt vid Linköpings universitet, Stockholms universitet och även vid andra lärosäten. Hon är en flitig föredragshållare i patentfrågor och hennes externa uppdragsgivare inkluderar myndigheter, företag och intresseföreningar.

Plats

Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursmaterial.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Juridik för forskning, utveckling och innovation, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,2

Baseras på 26 recensioner.

Kursdeltagare
Bra, men kanske lite för mycket in på detaljfrågor direkt. Lite mer bakgrund och kontext som inledning hade varit bra.
Kursdeltagare
Intressant, matnyttig information om experimentundantaget
Kursdeltagare
Väldigt bra avgränsat och hands-on. Bra nivå (jag är bolagsjurist). Uppskattade att man kopplade ihop det med exempel.

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,2)
Baseras på 26 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Juridik för forskning, utveckling och innovation från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter: