Visa utbildning.se som: Mobil

Juridik för icke-jurister

Offentliga utbildningar
Kort om utbildningen
1 dag
6 999 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-10-11 - Stockholm
Göteborg, Malmö, Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
6 999 SEK
2022-10-11

Göteborg
6 999 SEK
2022-10-13

Malmö
6 999 SEK
2022-10-18

Stockholm
6 999 SEK
2022-11-22

Kursbeskrivning

Vad gäller enligt OSL? Hur hanterar du en förfrågan om en allmän handling? Hur arbetar du enligt GDPR? Det är inte ovanligt att vi som arbetar i offentlig verksamhet kommer i kontakt med både juridiska begrepp och dokument utan att vara jurister. Den här kursen ger dig som icke-jurist en aktuell introduktion till hur det juridiska systemet fungerar i offentlig sektor.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som inte har en juridisk utbildning men ändå kommer i kontakt med både juridiska begrepp och dokument i offentlig verksamhet.

Du får lära dig hur den svenska rättsordningen och dess rättsregler fungerar, på vilket sätt rätten är indelad samt vilken betydelse det har för hur ärenden ska hanteras. Du får även kunskap om vilka regler som styr den offentliga verksamheten samt innebörden av de vanligast förekommande juridiska begreppen som du måste känna till på din arbetsplats. Offentlighet och sekretess är också ett grundläggande huvudtema i utbildningen.

Kursinnehåll

Grundlagarna och förvaltningen – hur allt hänger ihop

 • Regeringsformen – grundläggande principer för all offentlig verksamhet
 • Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Hur regelverken hänger ihop- förvaltningslag, kommunallag och speciallagstiftning
 • Särskilt om EU-lagstiftning
 • Myndighetsutövning och andra ärenden
 • Offentlig upphandling


Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

 • Offentlighetsprincipen
 • Allmän handling och diarieföring
 • Hantering av allmänna handlingar i din organisation
 • Sekretessbestämmelser och skydd för handlingar
 • Utlämnande av allmänna handlingar i offentliga delar
 • Sekretessprövning
 • Arkivering
 • Praktisk övning

Nya Förvaltningslagen

 • Förhållandet mellan kommunal - och förvaltningslagen i tillämpningen
 • Förvaltningsärenden hos myndigheter och domstolar
 • Principer - legalitet, objektivitet och proportionalitet
 • Hur påverkar objektivitetsprincipen mitt arbete?
 • Myndigheters beslut
 • Rättelse av beslut
 • Överklagande

Beredning av ärenden i offentlig organisation

 • Beredning av beslutsärenden – beredningsformer
 • Officialprincipen och utredningsansvaret
 • Förvaltningslagens beredningsregler - handläggning och partinsyn
 • Beredning enligt speciallagstiftning eller reglemente
 • Praktisk övning – hur avgör jag om ärendet är tillräckligt utrett?

Beslutsprocessen i offentlig organisation

 • Hur beslut fattas
 • Kommunens organisation och beslut
 • Politiker och tjänstemän i samverkan i beslut – hur eller vad i beslut
 • Beslutsordning - Hur ärenden initieras och avgörs
 • Delegationsordning - behörighet och befogenhet- vem har rätt att besluta?
 • Detaljerade jävsregler – gränserna för jäv för politiker/tjänstemän
 • Har du koll på vilka regler om jäv som gäller för dig?

Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen

 • Grundläggande dataskyddsprinciper, laglig grund samt roller och ansvar
 • Definitioner och tillämpningsområden
 • Roller och ansvarsområden, personuppgiftsansvarig,  personuppgiftsbiträde och dataskyddsombud
 • Allmänna dataskyddsprinciper och laglig grund, register över personuppgiftsbehandling
 • Behandling av känsliga personuppgifter
 • E-post, websidor, konferenser och event - vad gäller?
 • Särskilt om uppgiftsminimering och gallring
 • Praktisk övning – vilka personuppgifter behandlas i min verksamhet, har vi en registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar?

Grundläggande rättigheter för registrerade och dataskyddsåtgärder

 • Informationskrav
 • Registrerades rättigheter – Vad gör du t.ex. med en förfrågan om radering?
 • Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, säkerhet
 • Konsekvensbedömningar
 • Tredjelandsöverföring – Molntjänster i offentlig verksamhet
 • Tillsynsmyndighet och sanktioner
 • Praktiskt övning – hur hanterar vi vår e-post på rätt sätt?

Video

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Juridik för icke-jurister , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 217 recensioner.

Kursdeltagare
Kursdeltagare
Kursdeltagare

Offentliga utbildningar

Kurser och utbildningar för dig i offentlig och privat sektor!

Offentliga Utbildningar är ett utbildningsbolag som erbjuder konkurrenskraftiga och kompetenshöjande utbildningar, både digitalt och fysiskt. Vår målsättning är att erbjuda prisvärda och efterfrågade utbildningar som håller hög kvalité. För att säkerställa detta arbetar vi systematiskt utifrån en fastställd kvalitetspolicy. Alla utbildningar...


Läs mer om Offentliga utbildningar och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Offentliga utbildningar


 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,3)
Baseras på 217 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 6030 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Juridik för icke-jurister från Offentliga utbildningar, fyll i dina uppgifter: