Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

E-förvaltningens juridik 1

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
7 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
7 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 7 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: E-förvaltningens juridik 1

E-förvaltningens juridik 1 – rättslig reglering och praktiskt arbete

Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen har pågått i flera decennier men utvecklingstakten är fortsatt hög såväl tekniskt och verksamhetsmässigt som juridiskt.

Jurister som ska stödja och kvalitetssäkra myndighetens digitaliseringsarbete behöver ha överblick över flera olika rättsområden, men även kunskaper om de verksamhetsmässiga förutsättningarna och samspelet mellan juridik och teknik.

Kursen ger överblick över de centrala rättsområden som rör e-förvaltningen och sätter in rättsfrågorna i sitt verksamhetsmässiga sammanhang. Bland annat berörs de rättsliga förutsättningarna för myndighetens hantering av information, digitalisering av ärenden och handläggning, samverkan mellan myndigheter samt anskaffning av IT-system.

Under kursen diskuteras även rollen som jurist i e-förvaltningen, t.ex. frågor som rör arbetssätt och samarbete med andra yrkesgrupper.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

7 oktober, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Målgrupp

Grundkurs för jurister och andra intresserade yrkesgrupper i den offentliga sektorn.

Se även fortsättningskursen E-förvaltningens juridik 2 – nyheter och fördjupning i praktiskt juridiskt arbete.

Kursinnehåll

 • Politiska förutsättningar för e-förvaltningen
 • Översikt över centrala regleringar
 • Centrala rättsfrågor
 • Utvalda rättsfrågor kopplade till digital informationshantering, t.ex. dataskydd, offentlighet- och sekretess, vidareutnyttjande av data, arkivering m.m.
 • Spänningar mellan rättsliga krav i olika regelverk
 • Juridiska aspekter på e-tjänster
 • Kravställning vid verksamhetsutveckling och anskaffning av system
 • Särskilda rättsfrågor vid samverkan mellan myndigheter
 • Juridiska aspekter på informationssäkerhetsarbetet
 • Rollen som e-förvaltningsjurist, förutsättningar för arbetet m.m.
 • Metoder för att säkerställa att processer, system och arbetssätt uppfyller de rättsliga kraven

Föreläsare

Daniel Westman är specialiserad på IT- och medierätt. Hans expertområden är bl.a. upphovsrätt, dataskydd, yttrandefrihet och ansvar på nätet, regleringen av myndighetsinformation samt IT-avtal. Han är verksam som oberoende rådgivare samt som forskare i rättsinformatik. Han har skrivit böcker samt många artiklar om IT- och medierätt samt varit expert i många statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen, Mediegrundlagskommittén och Digitaliseringskommissionen.

Gustaf Johnssén är senior specialist vid advokatbyrån Wikström & Partners. Han har en lång erfarenhet från departement, myndigheter och utredningar, bl.a. som chefsjurist vid Statens servicecenter och ämnesråd i Finansdepartementet. Hans inriktning är mot frågor där juridik, teknik och organisation möts. Till hans specialområden hör bl.a. dataskydd, myndigheters IT-avtal, vidareutnyttjande av data, myndighetssamverkan.

Plats

Funckens gränd 1, Gamla stan, Stockholm.

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om E-förvaltningens juridik 1 , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights