Terrorbrott i praktik och juridik

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 november, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 november, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 7 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Terrorbrott i praktik och juridik

Terrorbrott i praktik och juridik – Underrättelse- och säkerhetshot

Under kursdagen kommer du att erbjudas en god inblick avseende hur utländska statsaktörer jobbar med Sverige och svenska intressen som målbild.  Vad detta innebär för oss och hur kan vi skydda oss är en synnerligen aktuell fråga för många samhällsfunktioner i nuläget. Vidare kommer det att ges en gedigen inblick i det svenska underrättelsesamhället med ökad förståelse för hur dessa myndigheter inriktas och styrs. Stor vikt kommer att ägnas åt att ge en god bild avseende terror, terrorbrottets juridiska natur samt hur systematiken kring hur svenska myndigheter jobbar med denna fråga. Slutligen kommer du som kursdeltagare att få en god förståelse för lagstiftningen kring spioneri och därmed liknande brott.

Uppdelning av dagens föreläsningstimmar:

 1. Vad är säkerhetspolisens och MUST bedömning avseende särskilt allvarliga fenomen? Hur ser utvecklingen ut avseende våldsbejakande extremism ut höger/vänster/miljö/islamism? Hur ser frågor kring påverkan mot beslutsfattare ut?
 2. Vad är underrättelsehotet mot Sverige och vårt närområde? Hur påverkar Kina och Ryssland oss och på vilket sätt har händelserna i Ukraina utvecklat hotbilden. På vilket sätt arbetar utländska statsaktörer mot svenska skyddsvärden.
 3. Hur bör man följa enskilda företeelser och individer? På vilket sätt ser förekomsten av insiders och infiltration ut. Hur arbetar organiserad brottslighet och andra mot våra anställda?
 4. Hur jobbar Ryssland med hybrida hot och vad menas med detta? Vad innebär begreppet gråzon och hur bör man tänka i relation till olika händelser. 
 5. Hur ser utvecklingen av den organiserade brottsligheten ut? Hur ser samhällsutvecklingen avseende säkerhet ut? 

Frågor av särskild juridisk natur som berörs är; Vad är terrorbrott och vad innebär en anpassning till terrorhotnivå4. Vad är Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) och hur kan myndigheter samarbeta avseende underrättelseinformation. Vad finns det för aktualiteter kring 19 kap BrB avseende spioneribrott mm. Vad innebär signalspaning och lagregler kring detta mm.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

22 november, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

21 mars, 2025

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister, advokater och andra som genom sitt arbete kommer i kontakt med frågor eller miljöer där ökad förståelse för lagstiftning gällande rikets säkerhet är värdefull.

Kursinnehåll

 • Du kommer att får en god inblick avseende hur utländska statsaktörer jobbar med Sverige och svenska intressen som målbild. Vad innebär detta för oss och hur kan vi skydda oss.
 • Du kommer att ges en gedigen inblick i det svenska underrättelsesamhället med ökad förståelse för hur dessa myndigheter inriktas och styrs.
 • Du kommer att få en god bild avseende terror, terrorbrottets juridiska natur samt hur systematiken kring hur svenska myndigheter jobbar med denna fråga.
 • Du kommer att få en god förståelse för lagstiftningen kring spioneri och därmed liknande brott.

Föreläsare

Jörgen Holmlund är tidigare Polisöverintendent och tillika en av Sveriges mest erfarna säkerhetsexperter. Utöver sin karriär inom Polisen har han gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete i olika former inom bland annat Försvarsmakten, både i Sverige och från internationella insatser. Jörgen var medlem i arbetsgruppen som tog fram FN:s handbok i militär underrättelsetjänst. Jörgen är vidare adjungerad professor i Law enforcement intelligance vid Mercyhearst University, Pennsylvania USA och föreläser nu inom området Strategisk underrättelse på Försvarshögskolan. Där han även byggt upp utbildningen inom ämnet. Vid Försvarshögskolan har Jörgen även byggt upp utbildningen på ämnet Financial intelligence.

Genom sitt arbete i internationella miljöer har Jörgen upparbetat en mycket god förståelse för internationella ramverk och samarbeten så väl som ett brett kontaktnät med experter inom informations- och rättslig samverkan. Jörgen är en strategisk rådgivare med vana att hjälpa organisationer att utveckla säkerhetsfunktioner inom bland annat personalsäkerhet, strategier, ledningssystem och programuppbyggnad. Med sitt breda internationella nätverk kan Jörgen även hjälpa organisationer med internationell samverkan inom bland annat rättsväsende.

Plats

Funckens gränd 1, Gamla stan, Stockholm.

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Terrorbrott i praktik och juridik , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights