Visa utbildning.se som: Mobil

Juridikkurser - För dig som vill vidareutbildas

Juridikkurser

Här hittar du kurser och utbildningar i juridik för dig som redan är yrkesverksam jurist. Du kan söka på utbildningar och filtrera dina träffar på typ av utbildning, plats, längd och pris. Du kan också göra en intresseanmälan och få mer information direkt av respektive utbildningsarrangör.

Swedsec Rådgivare Komplett
FEI - Företagsekonomiska Institutet
4 dagar
24 900 SEK
Stockholm
Detta kurspaket ger dig en omfattande förberedelse inför Swedsecs licensieringstest för rådgivare. Målet är att du ska klara licenstestet och...
Offert och avtal
Företagsuniversitetet
2 dagar
14 000 SEK
Flera orter (2)
Alla kunskaper du behöver för att upprätta korrekta avtal vid sälj och köp Kontraktsskrivningens viktiga punkter Se möjligheterna och undvik...
Det nya dataskyddet – GDPR
Fakultetskurser
6 timmar
6 900 SEK
Stockholm
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning, GDPR, direkt att tillämpas i Sverige. Samtidigt upphävs personuppgiftslagen och föreslagen ny svensk dataskyddslag...
Kontroll & Besiktning av markarbeten
Novo Utbildning AB
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Under dag 1 går vi igenom den juridik som gäller vid besiktningar, standardavtal AB 04 och ABT 06. Dag 2 fortsätter...
Insuresec - Årslicens Sakskadeförmedling
FEI - Företagsekonomiska Institutet
 
8 900 SEK
Flera orter (2)
Målsättning i denna utbildning är att deltagaren ska uppnå rätt kunskapsnivå i enlighet med InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd...
Diplom - Personskadereglering - akutskador
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
18 dagar
122 000 SEK
Stockholm
Utbildningen syftar till att lära ut hur alla typer av personskador på skadeståndsrättslig grund skall regleras så länge de inte...
Swedsec Ledning & Kontroll Komplett
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
18 900 SEK
Stockholm
Detta kurspaket ger dig en omfattande förberedelse inför Swedsecs licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner. Målet är att du efter genomförandet...
Insuresec - Årslicens Livförmedling med lärarstöd
FEI - Företagsekonomiska Institutet
 
10 900 SEK
Distans
Målsättning i denna heltäckande kurs är att du ska uppnå rätt nivå enligt InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd på...
Due Diligence vid företagsöverlåtelser
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
9 900 SEK
Stockholm
Överlåtelser av företag kan ske inom många olika branscher (till exempel tillverknings- eller tjänstesektorn, mellan skilda typer av aktörer med...
Statsstöd
Fakultetskurser
6,5 timmar
6 900 SEK
Stockholm
Har du i rollen som intern eller extern rådgivare en insikt i de stora risker som finns när offentliga och privata...
Praktisk Konkurrensrätt
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Vi presenterar en ny kurs inom konkurrensrätt. Med Helene Andersson och Ulf Bernitz som föreläsare. Kursen är centrerad kring...
Beskattningsrätt I 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
Denna akademiska kurs för yrkesverksamma ger grundläggande kunskaper om inkomstskattesystemet med tonvikt lagd på företagsbeskattningsområdet. Kursen ger också bland annat...
Förvaltningsrätt och myndighetsutövning
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Myndighetsutövningen styrs av lagar och förordningar, allt i syfte att få till stånd en opartisk och likriktad utövning av de...
LVU – En metodkurs
BG Institute
         
(38)
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Välkommen till en avancerad kurs inom familjerätten som ger djupare kunskap om LVU och processförande. Föreläsare är David Massi...
Entreprenadjuridik - grundkurs
Teknologisk Institut AB Sverige
         
(1)
2 dagar
10 500 SEK
Flera orter (3)
Behöver du bättre kunskap om de juridiska spelreglerna i ett entreprenadprojekt för att kunna hantera de ekonomiska, tekniska och juridiska...
Tvistemålsprocessen A
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
         
(9)
6 timmar
8 900 SEK
Stockholm
- Förberedelse av tvistemål vid tingsrätt - Fokus på den materiella sidan av tvisten - Vilka regler som styr parternas...
Insuresec - Årslicens Livförmedling
FEI - Företagsekonomiska Institutet
 
7 900 SEK
Flera orter (2)
Målsättning i denna heltäckande kurs är att du ska uppnå rätt nivå enligt InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd på...
Immateriella rättigheter
Sveriges Kommunikatörer
2 dagar
13 200 SEK
Stockholm
”Immateriella rättigheter” är den andra av tre delkurser som ingår i utbildningen Svensk Kommunikationsrätt (SKR). Delkursen kan läsas fristående men...
Grundkurs i entreprenadjuridik - Upphandling och avtal
BFAB (STF)
         
(1)
2 dagar
14 500 SEK
Stockholm
Undvik problem och onödiga kostnader genom att känna till innehållet i de juridiska spelreglerna. På den här kursen får du...
Komplicerade boutredningar
Fakultetskurser
6 timmar
7 100 SEK
Stockholm
När en fysisk person går bort uppstår ett dödsbo – en juridisk person med dödsbodelägarna (arvingar och/eller universella testamentstagare) som...
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag. För den enskilde tjänstemannen...
Musikens avtal
VJS - en del av Karnov Group
4 timmar
4 900 SEK
Stockholm
Intresset för avtal inom media och underhållning har varit stort de senare åren bl.a. som ett resultat branschens påverkan av...
Molntjänster och IT-outsourcing
BG Institute
         
(20)
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Varmt välkommen till kursen hos BG Institute som behandlar molntjänster (Cloud Computing) och outsourcing. Fokus ligger på hur du utformar och granskar...
Tillståndsprocess enligt miljöbalken
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
         
(4)
6 timmar
7 900 SEK
Stockholm
Dyrt och krångligt eller rimligt och överblickbart? - Vad behöver företaget redovisa för att myndigheterna skall bli nöjda? - Myndighetskrav...
Direktupphandling och att avropa från ramavtal
Affärsconcept
1 dag
4 955 SEK
Göteborg
På utbildningen får du lära dig hur du kan och får använda direktupphandlingar och du får avropa från befintliga interna...
Fel i häst – avtal och tvister vid överlåtelser av häst
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Hästens roll i samhället har förändrats radikalt under det senaste 60 åren. Arbetshästen är i princip borta men antalet fritids-...
Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter lär dig om konventionens bakgrund, hur den bör tillämpas och hur du...
Tillgänglighet - utbildning inför certifiering
BFAB (STF)
1 dag
7 950 SEK
Stockholm
Inför kommande certifieringsprov, lotsas du på den här kursen av sakkunniga inom tillgänglighet och du får en omfattande genomgång av...
Kollektivavtal
Iseskog
1 lektion - tillgänglig 30 dgr
2 500 SEK
Distans
I  föreläsningen om kollektivavtal  beskrivs den svenska modellen för avtal på arbetsmarknaden, de formkrav som gäller för kollektivavtal och efter...
Förhandlingsteknik för jurister
BG Institute
2 dagar
16 900 SEK
Stockholm
         Denna tvådagarskurs kan beskrivas som en praktisk och interaktiv workshop där du som kursdeltagare lär dig en strukturerad metod...
Dataskyddsombud - certifiering
Dataföreningen Kompetens
8-dagarskurs
58 950 SEK
Stockholm
För att effektivt verka som dataskyddsombud behövs en bred kompetens inom IT, juridik samt kunskap om hur verksamheten fungerar. Utbildningen...
Entreprenadbesiktning
EGA
2 dagar
10 300 SEK
Flera orter (5)
Tvådagarskurs Är du beställare, besiktningsman eller entreprenör? Oavsett vilket, får du här både teoretiska och praktiska kunskaper om entreprenadbesiktning. Kursen...
Omplacering, uppsägning och utköp – en heldagskurs i praktisk arbetsrätt avseende aspekter på avslut av anställning
BG Institute
Heldag
7 900 SEK
Stockholm
         I denna kurs får du som arbetsgivare eller HR-funktion tips, råd och kunskap om bland annat hur du praktiskt...
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Sverige har undertecknat FN:s konvention och alla som arbetar inom LSS, SoL och andra arbetsplatser där personer med funktionsnedsättning ska...
Bostadsrätt och markexploatering
VJS - en del av Karnov Group
         
(9)
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Bostadsrätt och markexploatering 2017 Denna nyhetsdag ger dig en belysning av olika modeller för fastighetsförvärv och vilka överväganden som är avgörande...
Avtalsfrågor i offentlig upphandling
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Det upphandlingsrättsliga regelverket innehåller bestämmelser om hur upphandlingsprocessen ska genomföras när det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader. Men regelverket...
Chefens arbetsmiljöansvar
Iseskog
1 lektion - tillgänglig 30 dgr
2 500 SEK
Distans
E-utbildning med Tommy Iseskog – Chefens arbetsmiljöansvar Chefen har ett personligt straffansvar vad gäller arbetsmiljö. I  föreläsningen om chefens arbetsmiljöansvar  beskrivs detaljerat...
Föreningsrätt
Iseskog
1 lektion - tillgänglig 30 dgr
2 500 SEK
Distans
Föreningsrätt handlar om rätten att vara med i eller att stå utanför en förening på arbetsmarknaden. I  föreläsningen om föreningsrätt...
Medbestämmandelagen
Iseskog
1 lektion - tillgänglig 30 dgr
2 500 SEK
Distans
Lagen om medbestämmande (MBL) har myntat begrepp som aktiv och passiv informationsskyldighet, editionsplikt samt primär och sekundär förhandlingsskyldighet. I  föreläsningen...
Vattenrätt
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Vattenrätt redogör för vattenrättens bakgrund och särdrag. Dessutom har kursen en genomgång av processen i ett tillståndsärende rörande vattenverksamhet vid mark- och...
Avskedande
Iseskog
1 lektion - tillgänglig 30 dgr
2 500 SEK
Distans
I  föreläsningen om avskedande  avhandlas i detalj vilka ageranden från en arbetstagares sida som kan motivera att arbetsgivaren genom ett...
Elevhälsans legala ramar i praktiken
JP Infonet AB
         
(50)
2 dagar
 
Stockholm
Elevhälsan omges av lagstiftningsramar som täcker många olika juridiska områden. Frågeställningarna som aktualiseras är ofta juridiskt komplexa och därför svåra...
Contract drafting - the key clauses
VJS - en del av Karnov Group
         
(18)
1 dag
11 900 SEK
Stockholm
This course, will provide guidance on key clauses (and related issues) typically found in international commercial, contracts in English. This...
IT-rätt 2018
VJS - en del av Karnov Group
6 timmar
8 900 SEK
Stockholm
Dagen inleds med ett nyhetsblock med fokus på ny lagstiftning, rättspraxis, nyheter på IT-avtalsområdet m.m. Här behandlas bl.a. den dataskyddsrättsliga...
Fastighetstransaktioner
Insight Events Sweden
         
(11)
2 dagar
16 490 SEK
Stockholm
STORA AFFÄRER KRÄVER STOR KUNSKAP Fastighetstransaktioner är i sin natur komplexa affärer med mycket stora summor på spel. Att fördjupa...
AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder
Fakultetskurser
6 timmar
7 600 SEK
Stockholm
Bland de vanligaste tvisterna i domstol och skiljeförfaranden är processer kopplade till fel i entreprenader. Entreprenader rör ofta stora belopp...
Att bemöta rättshaveristiskt beteende
Fakultetskurser
         
(1)
6 timmar
5 500 SEK
Stockholm
Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kan det kallas...
Hantering av schaktmassor i exploateringsprojekt
Studia
2 dagar
9 900 SEK
Stockholm
Lagstiftning - Provtagning - Riskbedömning - Uppföljning Runt om i landet pågår stora satsningar på att bygga bostäder, arbetsplatser och...
Fastighetsrätt 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
Kursen syftar till att ge en översikt över fastighetsrätten och liknande rättigheter med fokus på de normer dvs. lagar och...
Fastighetsrättslig grundutbildning
JP Infonet AB
2 dagar
 
Stockholm
Kursen Fastighetsrättslig grundutbildning är en tvådagarskurs som ger dig en bred översikt över fastighetsrätten, som ämne, med fördjupningar i vissa...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 101-150 av 805 träffar
1234...17
Visa nästa 500 kurser

juridikkursHitta rätt juridikkurs

Har du ett behov av att förbättra dina kunskaper inom svensk eller internationell avtalsrätt, affärsjuridik eller något annat område? Eller har du ett behov av att förbättra dina kunskaper när det gäller den praktiska tillämpningen av rättsliga metoder (metoden för att lösa juridiska problem)? Om så är fallet kan du med stor sannolikhet hitta en juridikkurs här på utbildning.se som passar dina behov. Kurserna riktar sig främst till praktiserande jurister och andra yrkesroller på advokatbyråer, banker, statliga eller kommunala myndigheter samt privatpersoner.

Juridikkurser på utbildning.se

Utbildningsföretagen på vår sajt besitter kunskap och erfarenhet inom både svensk och internationell juridik. De erbjuder till exempel specialiserade juridikkurser inom hyresjuridik och avtalsskrivningsteknik men även grundläggande, längre utbildningar inom exempelvis affärsjuridik och marknadsrätt. Det finns ett brett utbud av kurser som är öppna för alla, de har alltså bestämda startdatum på specifika platser. Finns även företag som kan anpassa sina utbildningar efter ditt företags behov, så kalalde företagsanpassade utbildningar. Det är även populärt att läsa juridikkurser på distans.

Du som är intresserad av att kompetensutveckla dig inom juridik har ett antal olika typer av juridikkurser att välja mellan här på utbildning.se. Exempel på utbildningsområden:

• Familjerätt
• Avtalsrätt
• Affärsjuridik
• Associationsrätt
• Krediträtt
• Köprätt
• Juridik på engelska
• Juridik för sociala medier
• Entreprenadjuridik