Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Nämndsekreterare - juridik, processer och utmaningar i praktiken

SIPU, Distans (+1 orter)
Längd
2 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
2 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Nämndsekreterare - juridik, processer och utmaningar i praktiken

Som nämndsekreterare har du en komplex roll med stort ansvar för att relevanta regelverk efterlevs och att nämndprocessen fungerar effektivt i en digitaliserad förvaltning – och dessutom som stöd till en ordförande från politiken.

Fem anledningar att gå utbildningen:

 • Få en grundläggande genomgång via mikroutbildningar i vår lärportal om juridiken som styr nämndarbetet: kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt GDPR
 • Diskutera hur regelverket appliceras i praktiska situationer för en nämndsekreterare
 • Känn dig säkrare i din roll och bli ett bättre stöd till ordföranden vad gäller mötesordningen och formalia kring beslutsgången
 • Behärska beredningsprocessen fullt ut och lägg grunden för en effektivare arbetsgång 
 • Diskutera utmaningar och specifika frågeställningar med vår expert samt kollegor från hela landet

Du som nämndsekreterare eller kommunsekreterare bär en del av ansvaret för att den enskildes rättssäkerhet upprätthålls när politiska beslut fattas. Nämndarbetet är fullt med utmaningar i mötet mellan politiker och tjänstemän.

Vid sammanträden och möten på olika nivåer och i ärendeberedningsprocessen uppstår kontinuerligt situationer av mer komplex karaktär då det är viktigt att du som nämndsekreterare känner dig trygg med din kunskap om vad man får göra och inte, snabbt kan finna lösningar på problem och ha verktyg att leda processen vidare.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

För dig som är: nämndsekreterare, nämndadministratör eller handläggare med arbetsuppgifter inom nämndadministration och beredning. 

Kursinnehåll

Kommunallagen, Förvaltningslagen, Offentlighet och sekretess samt GDPR 

Utvalda mikroutbildningar i form av filmklipp som genomförs online innan utbildningen startar. Med fokus på grundläggande kunskaper man behöver när man arbetar i offentlig förvaltning innehåller klippen avsnitt om regelverken för följande:

 • Kommunens organ inklusive kommunala bolag, deras inbördes relation samt roller och ansvar
 • Den allmänna kompetensen – vad får och vad får inte en kommun ägna sig åt?
 • Förtroendevalda och tjänstemän roller och regler
 • Behörighet och befogenhet – delegationsordning
 • Sammanträden
 • Legalitet, objektivitet och proportionalitet – tre ledord i handläggningen
 • Service och tillgänglighet
 • Ärendehandläggning
 • Jäv
 • Handling: allmän, inkommen, upprättad, förvarad?
 • Vad gäller för inspelningar och digitala handlingar?
 • Utlämnande av handling
 • Sekretessprövning
 • Laglig grund vid personuppgiftshantering
 • Informationssäkerhet
 • GDPR och offentlighetsprincipen
 • Incidenter
 • Dokumentation och gallring

Regelverken i praktiken

 • Hur appliceras regelverken i situationer som ofta uppstår i en nämndsekreterares vardag?
 • Gränsdragningsfrågor och relevanta rättsfall

Rollen som nämndsekreterare i en effektiv ärendeberedningsprocess och sammanträdesformalia för komplexa situationer

Nämndsekreterarrollen

 • Nämndflödet och nämndsekreterarens roll
 • Hur arbetar du effektivt som stöd till ordföranden, nämnden i stort samt din förvaltning?
 • Att tänka på före, under och efter sammanträdet
 • Dokumenthanteringsplan

Samspelet mellan politik och förvaltning i beredningsprocessen

 • En tydlig roll­ och ansvarsfördelning mellan politiken och förvaltningen
 • Delegationer och jäv

Effektiv ärendeberedningsprocess – från initiering till expediering

 • Initiering av ett ärende. Vem, vad, hur? Praktiska mallar
 • Förvaltningens roll i ärendeberedningsprocessen. Vem/vilka bereder ärenden i praktiken?
 • Vem upprättar och ansvarar egentligen för tjänsteskrivelser? Hur utformar du dem enligt gällande kvalitetskrav?
 • Tidsplan för beredningsarbetet – hur kan man arbeta så effektivt som möjligt?
 • Avstämning mot fastställda mål­ och policydokument
 • Kallelse och andra dokument i digital form –vad får man göra?
 • Uppföljning av beslut – vem ansvarar egentligen?

Så leder och protokollför du mer komplexa mötessituationer

 • Olika typer av yrkanden
 • Propositionsordning – hur ser reglerna ut?
 • Omröstning – vad gäller vid kontraproposition?
 • Särskilt yttrande/protokollsanteckning – vad gäller och hur kan de användas?
 • Reservationer och när ledamot avstår från att delta i beslut
 • Hantering av särskilda händelser och snåriga situationer under mötet
 • Vad gäller vid webbsändning av sammanträden?

Upplägg

Utbildningsformat: Denna utbildning består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja – så kallad blandat lärupplägg (blended learning).

Förberdande material: inspelade teoriavsnitt i form av filmklipp som du får tillgång till i vår lärportal och kan ta del av när du vill och på valfri plattform. Uppskattad tid: 3 h. Vi rekommenderar att du tar del av det förberedande materialet och säkerställer att du har de relevanta teorikunskaperna innan klassrumstillfället.  

Tid för klassrumstillfällena: 9.00-15.30
Utbildningen går av stapeln i digitalt klassrum under två heldagar – åtskiljda av en vecka, för effektiv inlärning och möjlighet till reflektion, övningsuppgifter samt att samla frågor och utreda svar.

VT 2024: 12 och 19 april 2024, distans via zoom

Regelverket i praktiken
Efter att du tagit del av det förberedande materialet i form av inspelade teoriavsnitt om relevanta lagar i vår lärportal, kommer utbildningsledaren under det digitala klassrummet knyta an till kommunallens, förvaltningslagens, offentlighets- och sekretesslagens samt GDPRs regelverk i situationer som är relevanta utfirån en nämndsekreterares perspektiv.

Behärska pocesserna och möt utmaningarna i din roll som nämndsekreterare
Under två fullmatade dagar i digtialt klassrum – åtskiljda av en vecka för att ge möjlighet till informationsinhämtning och reflektion tillbaka i det dagliga arvetet, diskuteras nämndsekreterarrollen samt processer och utmaningar ur ett praktiskt perspektiv.

Utbildningsledaren, som har lång erfarenhet som nämndsekreterare och fortsatt arbetar i nätverk och som handledare i nämndprocessen, kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter och verktyg för ett effektivt nämndarbete, beredningsprocess, komplexa mötessituationer och utmaningar man möter i rollen som sekreterare.

Utbildningen innehåller även en hel del gruppdiskussioner och övningsuppgifter för att du som deltagare skall kunna både dela med dig och ta del av andra deltagares frågeställningar och erfarenheter.

Kursledare

Karin Haglund har arbetat i offentlig sektor i över 20 år både inom kommun och stat. Hon har gedigen erfarenhet av handläggning och administration inom olika verksamheter. Karin är utbildad beteendevetare och brinner för att få både människor och verksamheter att utvecklas. Intresset har medfört att hon i alla sina yrkesroller har arbetat med verksamhetsutveckling och handledning  av medarbetare. 

Sedan 2016 har hon arbetat med nämndadministration som nämndsekreterare, kommunsekreterare och utredare. Karin är numera allmänutredare på heltid och har i den rollen fortsatt coacha kollegor och chefer genom nämndprocessens olika delar, och är aktiv i olika nätverk för nämndsekreterare och utredare i kommun.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Nämndsekreterare - juridik, processer och utmaningar i praktiken, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
SIPU
Convendum
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig och privat sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har över 45 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs...

Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Highlights