Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Kurs - Juridik

One Academy
Kort om utbildningen
6 veckor
27 600 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Löpande under året - Stockholm
Göteborg, Malmö, Stockholm
Kommande starter
Göteborg
27 600 SEK
Löpande under året

Malmö
27 600 SEK
Löpande under året

Stockholm
27 600 SEK
Löpande under året
Kurs - Juridik

Kursbeskrivning

Bredda dina kunskaper inom juridik

Det här är en 6-veckors juridikutbildning hos One Academy, det vill säga en kurs på yrkeshögskola. Kursen förbereder dig för att kunna förstå och tillämpa den lag och rådande praxis som gäller för såväl privat som offentlig sektor vid inköp och upphandling av varor och tjänster inom olika branscher.

För vem passar kursen? 

Kursen passar dig som har jobbat några år, är driven och klarar av att ta ansvar samt har en känsla för affärer. Fokus på utbildningen är praktisk tillämpning på en akademisk grund.

Efter avslutad kurs ska du:

 • Ha kunskaper, färdigheter och kompetens i affärsjuridik (Köp- och Avtalslagen), dess rättstillämpning och begreppsapparat för att kunna genomföra inköp- och upphandlingsarbete
 • Ha kunskaper och färdigheter i tillämpningen av de lagar (LOU, LUF, LOV) som råder vid upphandling av varor och tjänster för offentlig sektor
 • Ha kunskaper, färdigheter och kompetens att hantera risker för att utforma affärsmässiga avtal utifrån verksamhetens behov
 • Ha kunskaper och färdigheter i att läsa, tolka och utforma avtal
 • Ha kunskaper och förståelse i att tillämpa den lagstiftning som råder för inköp och upphandling inom bygg och anläggningsbranschen
 • Ha färdigheter och förståelse för senaste praxis och domstolsbeslut
 • Ha kunskaper om Internationell lagstiftning och tillämpning av den
 • Ha kunskaper om transportjuridik
 • Ha kunskaper om mutlagstiftning
 • Ha kunskaper i dokumenthantering och PM

Undervisningsform

Föreläsningar, seminarium och handledning.

Examinationsform

PM, seminarium och skriftlig individuell salstentamen. 

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Kostnader

Kursens kostnad är 27 600 kr.

Kursinnehåll

 • Företagets rättsliga status och ramar för dess verksamhet
 • Juridiska grundbegrepp
 • Anbud, accept och fullmakter
 • Ansvar och förpliktelser
 • Köprätt, Avtalsrätt och Räntelagen
 • Tvist och rättsprocess
 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn (LUF)
 • Sekretesslagen och kommunallagen
 • Entreprenadjuridik
 • Mutor och bestickning
 • LUFS, LOV, LUK
 • Internationell Handelsrätt
 • Relevant transportjuridik
 • Dokumenthantering

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Kurs - Juridik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

One Academy

One Academy

One Academy

One Academy är ett värderingsstyrt bolag som arbetar inom inköp, upphandling och supply chain där vårt fokus är kompetensutveckling, rekrytering och konsultverksamhet. Den tvååriga utbildningen (85 veckor) som vi bland annat bedriver syftar till att kunna leverera en högkvalitativ praktisk...


Läs mer om One Academy och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

One Academy

Arenavägen 61,
121 77 stockholm

Liknande utbildningar