Visa utbildning.se som: Mobil

Servitut från A till Ö

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
1 dag
7 300 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-12-03 09:15 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Servitut kan bildas genom avtal eller myndighetsbeslut. Det gör att upplåtelsehandlingarna kan se mycket olika ut, inte bara för att de lagar som reglerar upplåtelse av ser olika ut, utan också för att förutsättningarna skiljer sig åt. Under kursen går vi igenom går vi igenom de förutsättningar som gäller enligt olika lagar och hur dessa har skiftat över tiden.

Servitut har under mycket lång tid använts som verktyg för att reglera fastighetsanknutna behov som inte kan lösas inom den egna fastigheten. Behoven har varierat över tiden, verktyget är anpassligt . I dag är relativt komplicerade servitutslösningar allt vanligare, exempelvis för att hantera sammanflätade exploateringsprojekt, inte minst vid tredimensionell fastighetsbildning. Vi går in på hur servitut av olika sorter tolkas och hur servitut som du tar fram i dag optimeras för dina syften. Vidare ser vi till hur servitut kan ändras och upphävas genom överenskommelse eller med tvång.

Under kursen Servitut från A till Ö behandlar vi vidare de olika servitutsrekvisiten samt formkrav m.fl. tvingande ramar. Vi behandlar de olika lagar genom vilka servitut kan bildas med likheter och skillnader samt belyser aktuell rättspraxis.

Kursen riktar sig till jurister och advokater, konsulter, fastighetsägare, fastighetsmäklare, infrastrukturägare, exploatörer, kommuntjänstemän och andra som arbetar med servitutsfrågor.

Investering

7 300 kr. Med JP:s kundrabatt endast 6 500 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Tomas Vesterlin

Tomas Vesterlin är specialiserad på fastighetsrätt och har arbetat med dessa frågor i 17 år, bland annat som chef på Lantmäteriet. Han anlitas ofta som ombud i lantmäteriförrättningar och i mark- och miljödomstolarna. Tomas är en uppskattad föreläsare med stående uppdrag till flera organisationer där han håller utbildningar i fastighetsrättsliga frågor.

Plats

Citykonferensen, Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Servitut från A till Ö, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

Oavsett om du behöver utökade kunskaper inom ett rättsområde eller en uppdatering på de senaste lagändringarna, har JP Infonet en utbildning som passar dig. Företagets kurserna hålls i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Malmö. Kundanpassade utbildningar hålls på plats hos dig...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Servitut från A till Ö!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1545 recensioner.
Alla recensioner för arrangören