Visa utbildning.se som: Mobil

Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
1 dag
5 950 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-05-12 09:15 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Kommuner äger betydande markområden, ofta centralt belägna, vilka de fritt disponerar över. Vid större exploateringar är det vanligt att kommunen överlåter marken till privata byggherrar istället för att utveckla den själv. Överlåtelsen sker inom ramen för ett markanvisningsavtal, vilket reglerar kommande planläggning, exploatering och överlåtelse.

Markanvisningsavtalet sluts mellan kommunen och byggherren och liknar på många sätt andra civilrättsliga avtal. Men det faktum att en av parterna är en kommun, samt att kommunen både svarar för planläggning och bygglovsgivning medför särskilda komplikationer. Avtalets avfattning och giltighet är beroende inte bara av civilrättsliga regler utan i hög grad av de ramar som ställs upp av bland annat plan- och bygglagen och kommunallagen. Vidare reglerar avtalet ofta relationen till tredje men, vilket ytterligare komplicerar konstruktionen.  

Under denna kurs går vi igenom de legala ramarna för ett markanvisningsavtal samt vilka villkor som kan eller bör finnas med i ett avtal. Dessutom går vi igenom vad som sker vid brott mot avtalet.

Vi bearbetar frågor som prissättning, avtalskonstruktioner, villkor, säkerheter, tekniska särkrav samt praxis inom området.

Ni får svar på bl.a. dessa frågor;

  Vilka strategiskt viktiga legala ramar har vi att förhålla oss till?
  Hur ska en korrekt prissättning göras?
  Hur löser vi markanvisning för hyreshusproduktion?
  Vad kan sidoavtal och andra kompletterande avtal innehålla?
  När ska rätt eller möjlighet ges till att frånträda markanvisningen?
  Hur hanterar vi effekterna av en vikande marknad?

Kursen riktar sig till exploateringsingenjörer och jurister, främst hos kommuner och byggherrar, men den passar även konsulter, advokater m.fl. som kommer i kontakt med markanvisningsavtal.

Det här är en av våra kurser inom Fastighetsrätt.

Investering

5 950 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Tomas Vesterlin

Tomas Vesterlin är specialiserad på fastighetsrätt och har arbetat med dessa frågor i 17 år, bland annat som chef på Lantmäteriet. Han anlitas ofta som ombud i lantmäteriförrättningar och i mark- och miljödomstolarna. Tomas är en uppskattad föreläsare med stående uppdrag till flera organisationer där han håller utbildningar i fastighetsrättsliga frågor. Han håller även utbildning inom fastighetsrätt för JP Utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Plats

Citykonferensen, Stockholm

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

Oavsett om du behöver utökade kunskaper inom ett rättsområde eller en uppdatering på de senaste lagändringarna, har JP Infonet en utbildning som passar dig. Företagets kurserna hålls i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Malmö. Kundanpassade utbildningar hålls på plats hos dig...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1545 recensioner.
Alla recensioner för arrangören