Visa utbildning.se som: Mobil

Fastighetsföretagande, steg 2

Fastighetsägarna Utbildning
Kort om utbildningen
3 tillfällen
Nästa tillfälle: september 2019 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Denna kurs ges på högskolenivå (7,5 högskolepoäng) och är en uppföljning till kursen Fastighetsföretagande steg 1. Kursdeltagarna förutsätts ha godkänts på Fastighetsföretagande steg 1 eller ha motsvarande förkunskaper.

I kursen fördjupas och utvidgas centrala delar som behandlats i kursen Fastighetsföretagande steg 1, såsom fastighetsföretagandets villkor, investeringsbedömning och redovisning. Därutöver kommer marknadsanalyser och skattefrågor att behandlas.
Kursen är upplagd med såväl teoretiska pass som praktiska tillämpningar i form av seminarier och projektarbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till fastighetsägare, förvaltare och övriga medarbetare i fastighetsföretag. Kursdeltagarna förutsätts ha godkänts på Fastighetsföretagande steg 1 eller ha motsvarande förkunskaper.

Kursinnehåll

Kursen innehåller bland annat:
•Samband mellan fastighetsmarknaden, hyresmarknaden och byggmarknaden.
•Marknadsanalyser inför fastighetsinvesteringar.
•Frivillig mervärdesskatteskyldighet och inkomskattefrågor rörande fastigheter.
•Driftnettoanalys samt distinktionen mellan reparation och underhåll utifrån olika perspektiv.
•Fördjupad diskussion rörande några andra centrala redovisnings- och värderingsfrågor.
•Direkt- och totalavkastning på totalt kapital samt totalavkastning på eget kapital.
•Finansiella nyckeltal för skattning av fastighetsföretags lönsamhet och överlevnadsförmåga.
•Begreppet internränta och hur detta kan användas vid investeringsbeslut.
•Frågor rörande olika finansieringslösningar vid fastighetsinvesteringar.

Investering

Heldag Medlem 25.000 kr
Heldag Icke Medlem 30.000 kr

I priset ingår kursmaterial, lunch, kaffe.

Kursledare

Kursledare är olika ämneskunniga från Institutionen för Fastigheter och Byggande på KTH, samt skattejurist från Fastighetsägarna Sverige.

Examen, diplom m.m.

Examen:
För att erhålla 7,5 högskolepoäng (motsvarande det som tidigare kallats 5 poäng) krävs allmän behörighet för högskolestudier, godkänt på både projektuppgift och hemtentamen samt obligatorisk närvaro.

Projektuppgiften är en kortare  analys av ett anvisat, mindre fastighetsföretag, baserad på moment som behandlas under kursen.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Fastighetsföretagande, steg 2 , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning

Ett av Fastighetsägarnas mål är att höja kompetensen inom fastighetsbranschen. Därför erbjuder vi ett brett utbud av aktuella kurser till branschen. Våra kursledare är experter inom sina områden och vi kan garantera dig hög kvalitet och högaktuell kunskap vid varje...


Läs mer om Fastighetsägarna Utbildning och visa alla utbildningar.