Visa utbildning.se som: Mobil

Det konfliktmedvetna ledarskapet

Fanny Davidsson
Kort om utbildningen
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Det konfliktmedvetna ledarskapet

Grupper kan hjälpa eller stjälpa. I grupper finns det en potential för utveckling, glädje och effektivt arbete. Men det finns också en risk för kaos, frustration och konflikter. Att arbeta med grupputveckling handlar primärt om att skapa strukturer för att minska frustration.

Konflikter finns i vår vardag och är en del av våra relationer till andra människor - i hemmet, på jobbet och med vänner. Konflikter upplevs många gånger som jobbiga, negativa och tidskrävande - något som vi vill undvika.

Men konflikter kan vara positiva och utvecklande. I konflikten möts olika tankar och synsätt och i den konstruktiva konflikten kan vi hitta vägar framåt. I grupper behöver vi finna våra roller och testa vilka spelregler och gränser som finns inom gruppen. Detta gör vi genom dialog, diskussion och konflikt.

Genom att se att det inte är konflikten som är negativ utan det sättet som vi hanterar och löser den på kan vi lära oss att använda redskap där vi bemöter konflikten och andra människor på ett kontrollerat, konstruktivt och positivt sätt. Nyckeln i konstruktiv konflikthantering är kommunikation och samarbete. Det handlar en förmåga att se sina och andras behov samt en vilja att hitta lösningar. Då vi i gruppen har hittat sätt att hantera våra konflikter kan vi samarbeta och arbeta effektivt.

Målgrupp

Ledningsgrupper eller styrelser inom företag, offentlig verksamhet eller ideella organisationer. Utbildningen ges endast till en befintlig grupp, ej till enskilda individer. 

Innehåll

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål och behov. Utifrån er specifika grupp skapar vi tillsammans ett program utifrån utbildningspassen nedan:

 • Konfliktkunskap
 • Att leda grupper genom konflikter
 • Ledarskap och konflikthantering praktik
 • Kommunikation och feedback
 • Beteendemönster i konflikter

Förslag på kursupplägg

08.30   Introduktion

09.00   Ledarskapsstilar och beteende mönster i konflikter

             Mina styrkor som ledare

             Min och andras konfliktstilar – ”att hantera jobbiga människor”

10.30   Ledarskap och grupputveckling

13.30   Kommunikation och feedback

14.30   Att skapa positiva möten

15.30   Handlingsplan – Hur arbetar jag vidare med mitt team?


  Innehållsbeskrivningar

  Samtliga pass är 1, 5 timmar. En heldag innehåller tre pass + tid för introduktion och avslut/utvärdering. Passen kan kombineras (och anpassas) utifrån era önskemål!

  Konfliktkunskap

  Ibland känns det som att vi blir inkastade i konflikter, de ”bara händer” och vi har ingen kontroll över utvecklingen. Genom att förstå i vilka mekanismer konflikter uppstår och hur de utvecklas kan vi lära oss att se när en konflikt är på väg och ta tag i den från början. I passet går vi igenom erkända modeller för konfliktteori för att få en fördjupad förståelse hur konflikter uppstår och utvecklas.

  Att leda grupper genom  konflikter

  Oliktänkande och diskussion är en viktig del av en grupps utveckling. I detta är konflikten ett naturligt inslag. Konflikter kan begränsa arbetets framgång och ta energi från medarbetarna. Genom ett konfliktmedvetet ledarskap kan man docka utnyttja konflikternas konstruktiva potential och hjälpa arbetsgrupperna att handtera den på ett konstruktivt sätt.

  I passet går vi igenom Will Schutz grupputvecklingsteori FIRO och fördjupar oss i rollsökningsfasen där konflikt står i fokus. Vi tittar också på olika typer av ledarstilar och hur vi kan använda våra individuella styrkor som ledare för att föra arbetsgruppen genom konflikter på ett konstruktivt sätt.

  Ledarskap och konflikthantering praktik

  Som ledare är det värdefullt att behärska rollen som medlare eller tredjepart i en konflikt på arbetsplatsen. I passet går vi igenom verktyg för tredjepartslösningar av konflikter och praktiserar medling genom övningar.

  Kommunikation (två av de tre nedanstående rubrikerna skapar ett 1,5 timmes pass)

  Kommunikation är grunden i allt mänskligt samspel. Inom konflikthantering är kommunikationen central. Genom bristande kommunikation eller missförstånd uppstår många konflikter. Samtidigt är en konstruktiv dialog nyckeln till en god konflikthantering.

  Att uttrycka behov och önskemål

  Den amerikanska psykologen Marshall B Rosenberg har utvecklat en modell för förstående kommunikation som han kallar för ”ickevåldsspråk” eller Non Violent Communication, NVC. Han menar att vi genom vårat språk många gånger bygger murar medan vi genom NVC istället kan bygga broar till andra människor och lättare förstå varandra. I konfliktsituationer är detta högst relevant. Vi känner oss missförstådda och sårade och stor del av vårat fokus och energi går åt till att förklara oss och beskylla vår motpart. Genom att på ett tydligt sätt uttrycka våra underliggande behov gör vi det lättare för den andra att förstå oss och att nå en lösning som känns tillfredsställande för alla inblandade parter.

  För att bli förstådd – lyssna

  Många gånger i konfliktsituationer lägger vi stor energi på att förklara hur vi känner och tycker. Vi lyssnar inte till vår motpart och blir inte heller lyssnande till. Genom enkla redskap för aktivt lyssnande kan vi få ökad förståelse för den vi har en konflikt med och kommer också automatiskt kunna uttrycka våra behov då vi har visat att vi är villiga att först lyssna.

  Återkoppling grunden till utveckling

  Att ge feedback är att ge en gåva. Feedback är nödvändig för vår proffessionella utveckling och för att skapa ett gott arbetsklimat. Att ge och ta emot feedback anses många gånger vara svårt och någonting som vi drar oss för.  Under passet går vi igenom teorier kring feedback, praktiserar att ge och ta emot feedback samt presenterar olika feedbacktekniker som kan användas i en arbetsgrupp. 

  Beteendemönster i konflikter

  Min och andras konfliktstilar. Passet syftar till att förstå varför vi irriterar oss på vissa personer och att andra irriterar sig på oss och varför. Vi fokuserar på att se den goda tanke som oftast finns bakom ett irriterande eller provocerande beteende.

  Jag och konflikten. Vi tittar på konflikter vi själva hamnar i, och söer hitta vårt eget konfliktmönster. Detta för att kunna se var vi som individer behöver jobba på för att skapa en konstruktivare konfliktvardag.

  Metodik

  Utbildningarna bygger på delaktighet och interaktivitet. Metoderna lyfter fram individernas perspektiv inom gruppen. Genom det aktiva deltagandet formas innehållet efter gruppen och möjligheterna att möta de enskilda individernas samt gruppens mål ökar.

  Intresseanmälan

  Fyll i formuläret för att få mer information om Det konfliktmedvetna ledarskapet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

  Recensioner

  Lisa Ahnell
  (5)
  Givande innehåll och övningar. Fanny var bra på att leda gruppen genom dagen.
  Carolina Johansson
  (4)
  Dagen gav en förståelse och beredskap för konflikthantering och inte minst det konfliktförebyggande arbetet som i flera delar ingår i det löpande ledaskapet. Bra att få syn på att det har betydelse för hur konflikter kan växa. Bra med rollspel. En lärdom - det vara bra att "repetera" inför riktiga samtal så att man är ordentligt förberedd och ka...
  Visa mer
  Elisabet
  (5)
  Fanny berättar om en öm tå - konflikten - (något som jag vanligtvis varit lite orolig eller till och med rädd för...) Nu efter online-utbildningen "konflikthantering för chefer" har jag fått nu fått en annan inställning till det hela. -Jag är inte längre rädd för konflikter, utan ser de som en naturlig del av vardag och arbetsliv. -Har också ...
  Visa mer

  Fanny Davidsson

  Fanny Davidsson

  Fanny Davidsson utbildar i konflikthantering, ledarskap och mänskliga rättigheter för personalgrupper och styrelser. I fokus står kreativitet, nytänkande och samarbete. Utbildningarna bygger på gruppens erfarenheter, aktiva deltagande och vilja att utvecklas. Utbildningarna bygger på delaktighet och interaktivitet. Metoderna lyfter fram...


  Läs mer om Fanny Davidsson och visa alla utbildningar.
  Recensioner
  Det konfliktmedvetna ledarskapet
  Kursrecensioner
  (4,6)
  Baseras på 92 recensioner
  Läs recensioner
  Arrangörsrecensioner
  (4,6)
  Baseras på 136 recensioner
  Alla recensioner för arrangören