Visa utbildning.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina planer på att läsa en utbildning? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!

Effektivare kommunikation och samarbete

Ekerö utbildning
Kort om utbildningen
2 dagar
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Bli framgångsrik med din kommunikation!

Ett gott ledarskap börjar alltid med förmågan att effektivt kunna kommunicera med andra människor. En god kommunikation stärker relationer, ökar samarbetet och är grunden för att uppnå resultat tillsammans. Det skapar också trygga arbetsplatser, lyckade projekt, öppenhet och ärlighet och minskad stress. I vår utbildning kommer du lära dig hur du skapar förtroende och får förtroende tillbaka, förstår mänskliga stressbeteenden och vad du kan göra för att minska dessa samt förståelse för hur du själv uppfattas och hur du kommunicerar med andra på bästa sätt.

 

I kursen kommer du få lära dig hur du kommunicerar på ett mer flexibelt sätt med andra för att uppnå bästa resultat och samarbete. Du kommer få lära dig om dina egna beteenden, vilka kommunikationsstilar du använder när du kommunicerar med andra, dina styrkor och svagheter och hur ditt sätt att kommunicera kan uppfattas av andra.

Med hjälp av DISC-modellen kommer du lära dig att identifiera andra människors beteenden och kommunikationsstilar. Du kommer få lära dig om deras styrkor och svagheter och vad de behöver för att ert samarbete skall fungera på bästa sätt.

Människor med olika kommunikationsstilar beter sig olika i stressade situationer. Du kommer lära dig hur du kommunicerar med de olika stilarna för att minska stressen och öka effektiviteten. Du kommer öka din självkännedom och bli medveten om vad som stressar dig och du vad du behöver för att inte bli stressad av andra.

Bakom beteenden och kommunikationsstilar ligger det mänskliga drivkrafter som driver och motiverar oss. Du kommer i kursen få lära dig om dina specifika drivkrafter och vad du behöver för att känna dig motiverad. Du kommer också få lära dig identifiera andras drivkrafter och vad du kan ge dem för att de skall känna sig motiverade.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som:

 • vill lära dig mer om ditt eget beteende, kommunikativa styrkor och svagheter.
 • vill kunna identifiera andras beteenden och kommunicera framgångsrikt med alla.
 • vill lära dig om DISC-modellen och hur du kan använda den i vardagen.
 • i ditt arbete är beroende av att samarbetet med andra fungerar för att du ska lyckas.
 • vill förstå mekanismen bakom stress och hur du kan minska den för dig själv och för andra.
 • undrar vad det är som är din drivkraft och vad som motiverar dig.

En utbildning för dig som vill utveckla din förmåga att kommunicera med en hög flexibilitet och därigenom öka din förmåga att samverka och samarbeta med andra. Lämpar sig väl för dig som har en arbetsledande roll.

Utbildningen lämpar sig väl för dig som är ny som chef. Den kan med gott resultat företagsanpassas och användas i syfte att utveckla olika arbetsgruppers förmåga att samarbeta. Föreläsningen om DISK-modellen användas med fördel vid kickoffer, ledar-/avdelningskonferenser eller kundevent.

Syfte och mål

Syfte med utbildningen är att utveckla din förmåga att kommunicera med en hög flexibilitet och därigenom öka din förmåga att samverka och samarbeta med andra.

Efter genomgången kurs ska du:

 • Du skall vara klar över din egen kommunikationsstil, dess styrkor och svagheter.
 • Du skall kunna identifiera andras kommunikationsstilar och hur du kommunicerar med dem.
 • Du skall kunna använda dig av verktyget DISK i mötet med andra människor.
 • Du har fått kunskap om hur olika beteendestilar reagerar vid stress hur du gör för att sänka stressen hos dig själv och andra.
 • Du känner till dina fyra starkaste drivkrafter och vad som motiverar dig och andra.

Innehåll

 • DISK (DISC) beteendeanalys
 • Kommunikationsbeteenden
 • Självinsikt om egna beteenden
 • Verbala och icke verbala beteenden
 • Reaktiv och Proaktiv kommunikation
 • Grundläggande kommunikationsteori
 • Fyra kommunikationsstilar
 • Färgspråket
 • Dina styrkor och svagheter
 • Styrkor och svagheter hos olika stilar
 • Identifiera olika stilar
 • Hur olika stilar beter sig vid stress
 • Sänka stressen hos dig själv och andra
 • Konfliktlösning
 • Samtalsmetodik
 • Lyhördhet
 • Att lyssna aktivt och medvetet
 • Öppen och rak kommunikation
 • Flexibilitet
 • De sju drivkrafterna
 • Vad du behöver för att vara motiverad
 • Vad motiverar andra
 • Att stötta och utveckla andra
 • Att coacha de olika stilarna
 • Feedback

I kursmaterialet ingår DISK beteendeanalys samt drivkraftsanalys. Faktabok om DISK-modellen, övningshäfte samt ”lathundar” för olika beteenden och drivkrafter.

Video

   

Upplägg

Du kommer inför utbildningen få göra en DISK-beteendeanalys som analyserar dina beteenden med fokus på kommunikation samt en drivkraftsanalys. Analysfrågorna är webbaserade och tar ca 30 minuter att besvara. Analysen får du under utbildningen tillsammans en personlig återkoppling av din handledare.

Under utbildningsdagarna kommer din handledare presentera olika teorier och modeller för dig som visar på vad som händer och hur kommunikation mellan människor fungerar. Utifrån de modellerna kommer du få reflektera över dina egna beteenden och öka din självinsikt.

Utbildningen kommer omväxlande bestå av teoretiska kurspass, praktiska övningar, diskussioner i mindre grupper, egna reflektioner och iakttagelser samt handledarens återkoppling till dig som deltagare.

Utbildningen är utformad för att vara en praktisk och tillämpbar utbildning som du har stor användning av direkt, både för dig själv och i de situationer där du har med andra att göra. Du kommer ha lättare att kunna förstå och samarbeta med andra och det kommer leda till en ökad effektivitet.

Gruppen kommer vara begränsad till åtta till tolv deltagare per handledare för att säkerställa att just du får maximalt ut av din utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Effektivare kommunikation och samarbete, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Ekerö utbildning

Ekerö utbildning

Ekerö Utbildning

Vi erbjuder unika utbildningar för ledare, chefer och medarbetare i förmågan att kommunicera kraftfullt – att tala, lyssna och påverka! Vi utvecklar specialiserade program för att möta företag och organisationers behov av ledare som är skickliga kommunikatörer och tillhandahåller ett...


Läs mer om Ekerö utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Ekerö utbildning

Box 48
178 21 EKERÖ

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Effektivare kommunikation och samarbete från Ekerö utbildning, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Effektivare kommunikation och samarbete!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 5 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar