Visa utbildning.se som: Mobil

Juridiken som styr nämndadministrationen

SIPU
Kort om utbildningen
2 dagar
9 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-04-13 09:00 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans, Stockholm

Kursbeskrivning

Du som nämndsekreterare eller kommunsekreterare har ett stort ansvar för att den enskildas rättssäkerhet upprätthålls när politiska beslut fattas. För att du ska känna dig tryggare i din roll, erbjuder vi en tvådagarskurs kring tillämpning av juridiken som styr nämndadministrationen, med särskilt fokus på den nya kommunallagen, mötesjuridik, sammanträdesformalia samt offentlighet och personuppgiftsskydd enligt den nya dataskyddsförordningen. 

Lagstiftningen och formalian som styr ditt arbete

I rollen som nämndsekreterare krävs att du är uppdaterad kring lagstiftningen som styr ditt arbete samt har god kunskap om formaliakraven kring själva sammanträdena. Under nämndprocessen behöver du hantera många olika frågeställningar som dyker upp och kunna lösa dem snabbt enligt aktuell lagstiftning och formaliakrav, för att komma vidare med mötet.

Ny lagstiftning

Under 2018 träder en rad nya lagar i kraft som berör nämndadministrationen, bl.a. en ny kommunallag från 1 januari och EU:s dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att börja gälla i maj. Även offentlighet- och sekretesslagen behöver man känna till som nämndsekreterare.

Uppdatera och fördjupa din kunskap och diskutera utmaningar från din vardag

Under denna kurs får du fördjupad kunskap om juridiken som styr ditt arbete, med fokus på kommunallagen, mötesjuridik, sammanträdesformalia samt offentlighet och personuppgiftsskydd. Vi varvar föreläsning med olika övningar och gruppdiskussioner, så att du får även får möjlighet att diskutera utmaningar och frågeställningar som du har med dig från din egen erfarenhet. 

Fyra anledningar att gå utbildningen:

 • Fördjupa och uppdatera din kunskap om juridiken som styr ditt arbete: kommunallagen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen
 • Förstå regelverket kring korrekta och ändamålsenliga protokoll
 • Bli ett bättre stöd till ordföranden vad gäller mötesordningen och formalia kring beslutsgången
 • Diskutera utmaningar och specifika frågeställningar med våra erfarna experter och kollegor från hela landet

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Nämndsekreterare i nämnder, utskott och styrelser samt kommunsekreterare.

Kursinnehåll

Kommunallagens regelverk

 • Kommunens organ, deras inbördes relation samt roll och ansvar: nämnd, gemensam nämnd, utskott, beredningar, råd, fullmäktige, kommunalförbund och kommunala bolag
 • Den allmänna kompetensen – vad får och vad får inte en kommun ägna sig åt?
 • Fullmäktiges övergripande uppgifter
 • Styrelsens uppsiktsplikt och samordnande roll
 • Förtroendevaldas förmåner
 • Behörighet och befogenhet – delegationsordning – Vad kan delegeras och inte delegeras? – Anmälan av beslut – Vidaredelegering – Brådskande beslut
 • Vem kan väcka ärende i fullmäktige?
 • Sammanträdens offentlighet
 • Rollfördelning politik/förvaltning
 • Jävsfrågor – var går gränsen för jäv för politiker samt tjänstemän?
 • Olika typer av jäv, aktuella rättsfall
 • Meddelarfrihet för handläggare och politiker
 • Revisorernas roll och uppgift
 • Laglighetsprövning av beslut

Nämndsekreterarrollen

 • Nämndflödet och nämndsekreterarens roll
 • Hur arbetar du effektivt som stöd till ordföranden, nämnden i stort samt din förvaltning?
 • Att tänka på före, under och efter sammanträdet
 • Vad räknas inte som allmän handling?
 • Diarieföring – vad och varför?
 • Dokumenthanteringsplan
 • Utlämnande av handling
 • Hur gör man om man inte vill lämna ut en handling?

Skyddet av personlig integritet och hantering av personuppgifter i nämndprocessen

 • Kort om nya dataskyddsförordningen (GDPR) – vad innebär den för förändringar?
 • Hur föra personregister? Vem är ansvarig för uppdatering och kontroll av personregister?
 • Publicering av handlingar på webben – vad får man publicera enligt GDPR?
 • Publicering av protokollet på webben – hur ska du göra när möjligheten till att publicera »ostrukturerade personuppgifter« försvinner?

Förvaltningslagen

 • Grunderna för god förvaltning
 • Legalitet, objektivitet och proportionalitet – tre ledord i handläggningen
 • Service och tillgänglighet
 • Vem har rätt till partsinsyn?
 • Åtgärder om handläggningen försenas
 • Tolkning och översättning
 • Ärendehandläggning vid myndighetsutövning
 • Överklagningsregler

Offentlighet och allmänna handlingar

 • Offentlighetsprincipens stomme
 • Hur ska handlingar hanteras för att leva upp till offentlighetsprincipen?
 • Handling, allmän handling, offentlig handling, sekretesshandling – vi reder ut begreppen

Sekretessreglerna

 • Vad kan sekretessbeläggas
 • De olika sekretessnivåerna
 • Hur gör jag om jag inte vill lämna ut en handling?

Upplägg

Digitalt klassrum 

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra. 

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Kursledare

Ove Axelsson är konsult på Kommunutbildarna Axelsson & Gåsste. Ove har lång praktisk erfarenhet av styrnings- och ledningsprocesser i demokratiskt styrda organisationer. Han har i flera omgångar arbetat som kommunsekreterare och utredare i Mora kommun och arbetade i 11 år som revisionskonsult på PwC där han bl.a. genomförde revisionsgranskningar samt utvecklade och genomförde utbildningar om de offentligrättsliga regelverken. Han har tidigare även arbetat som utredningssekreterare på kommunförbundets länsavdelning i Södermanland.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Juridiken som styr nämndadministrationen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 67 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
5 av 5
Kursdeltagare
(5)
5 av 5
Kursdeltagare
(5)
5 av 5

SIPU

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har idag närmare 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som...


Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SIPU

Dalagatan 7
104 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,3)
Baseras på 67 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 2239 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Juridiken som styr nämndadministrationen från SIPU, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar