Offentlighet och sekretess för informationscontrollers

SIPU, Distans (+1 orter)
Längd
1 dag
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
20 september, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
1 dag
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
20 september, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 7 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Offentlighet och sekretess för informationscontrollers

Nu får du möjlighet att uppdatera och fördjupa dig kring offentlighet- och sekretesslagen, OSL. Boka din plats nu!

Tre skäl att gå utbildning om offentlighet och sekretess för informationscontrollers: 

 • Lär och uppdatera dig kring offentlighet och sekretess, fördjupa dig inom utlämnande av allmän handling
 • Få djupare kunskaper kring sekretessreglernas uppbyggnad och hur de tolkas för att bli säkrare i din roll som informationscontroller
 • Diskutera utifrån domstolsavgöranden och JO-utlåtanden

Det är av stor betydelse att vara uppdaterad gällande regler kring offentlighet och sekretess, att känna sig säker kring utlämnande av allmän handling, hur man ska tänka kring sekretessbrytande bestämmelser samt känna till gränsdragningarna mellan skyldighet och möjlighet att lämna ut handlingar. Genom dessa kunskaper kommer du känna dig tryggare i din informationshantering. 

Du får kunskap om ändringar i lagstiftningen, aktuella domar och JO-utlåtanden. Vi kommer att arbeta praktiskt med utgångspunkt i hur man ska tänka kring sekretessbrytande bestämmelser och hur man ska tänka kring styrkan på de olika sekretessbestämmelserna.

Under dagen övar vi praktiskt med utgångspunkt från fiktiva scenarios och givetvis ges du möjlighet att diskutera dina egna problemställningar kring offentlighet och sekretess, och du får på så sätt skapa dig en fördjupad kunskap kring tolkning av den aktuella lagstiftningen.  

Efter utbildningen har du fått en god uppdatering av reglerna, samt har haft möjlighet att diskutera och öva praktiskt på offentlighet och sekretess och göra bedömningar av utlämnande av allmänna handlingar. Du kommer efter utbildningen att känna dig säkrare kring offentlighets- och sekretesslagstiftningen. 

Förkunskapskrav

Utbildningen är fristående men en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt är att man har grundläggande kunskaper i frågor rörande offentlighet och sekretess motsvarande innehållet i utbildningen Offentlighet och sekretess för registratorer.

Diplomerad informationscontroller – få ett kvitto på din kompetens

Offentlighet och sekretess för informationscontrollers är en av delutbildningarna som du behöver för att bli diplomerad informationscontroller, steget när du tar eller ska ta ett större ansvar om informationshantering. Går du denna utbildning samt Informationscontroller – strategier för informationshantering och Att förvalta och skydda verksamhetsinformationhar du möjlighet att skrivaTentamen – informationscontroller

Bokningsregler hittar du på SIPUs webbplats. Välkommen!

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

20 september, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

2 december, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Föreläsare

Anette Schierbeck är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har även varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette är en mycket uppskattad utbildare i t.ex. förvaltningsrätt, socialrätt, offentlighet och sekretess och får ständigt högsta betyg från deltagarna på SIPU:s kurser.

Målgrupp

Alla som arbetar med verksamhetsinformation inom offentlig förvaltning så som informationscontrollers, registratorer och arkivarier.

Kursinnehåll

 • Offentlighetsprincipen, allmän handling och GDPR
 • Utlämnande av allmän handling - sekretessbrytande regler - gränsdragningar gällande möjlighet respektive skyldighet
 • Fördjupning kring sekretessreglernas uppbyggnad och hur de tolkas
 • Överföring av sekretessbelagda uppgifter - vem har ansvar om sekretess?
 • Domstolsavgöranden och JO-utlåtanden
 • Diskussion - hantering i praktiken

Upplägg

Blended learning – för bästa effekt av din satsning på kompetensutveckling

Utbildningen följer logiken med avsnitt ”före” ”under” samt ”efter” och består av olika typer av utbildningsformat för att du bättre ska kunna befästa ny kunskap och reflektera efter en tid. För- och efteraktiviteter gör man på tider som passar en själv och tar tillsammans ca 2h. Hålltider i det digitala klassrummet är kl.09:00-15:00.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Offentlighet och sekretess för informationscontrollers, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
SIPU
Convendum
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig och privat sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har över 45 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs...

Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Highlights