Buller vid planering och tillsyn

SIPU, i Stockholm (+1 orter)
Längd
2 dagar
Pris
8 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
2024-05-06 09:30 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning, Onlineutbildning
Längd
2 dagar
Pris
8 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
2024-05-06 09:30 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning, Onlineutbildning
Från 8 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Barn står i skogen och blundar och håller i hörlurar

Buller vid planering och tillsyn

Lär dig hur buller regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken, när avsteg från riktvärden kan antas, hur en bullerutredning utförs, hur buller effektivt kan minskas och hur bullerkartläggning genomförs? Få aktuell juridisk och teknisk kunskap med inriktning mot planering och tillsyn av buller. Boka din plats nu.

Fem anledningar att delta på utbildningen:

 • Lär dig förstå vad förändringar i lagstiftningen innebär
 • Lär dig utföra en bullerutredning eller bullerkartläggning
 • Få rätt kunskaper om teori, juridik och teknik
 • Fördjupa dig i hur buller bör hanteras i planprocesser och i tillsynsärenden
 • Lär dig när avsteg från riktvärden kan antas och vad de aktuella lagändringarna innebär i praktiken

Korrekt hantering av buller som främjar hälsa och miljö

Buller är ett utbrett hälso- och miljöproblem, och trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Samtidigt råder det bostadsbrist i många av landets tillväxtregioner och det finns behov av att bygga bostäder i bullerutsatta miljöer.  En försvårande faktor för bostadsbyggandet är den osäkerhet som råder i fråga om hur buller ska hanteras vid planering och byggande av nya bostäder. Med anledning av detta framtogs propositionen Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (prop. 2013/14:128), som antogs i juni 2014. Syftet med propositionen var att förbättra samordningen av miljöbalken och plan- och bygglagen för att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Detta arbete mynnade så småningom ut i de nya trafikbullerförordningarna och de nya skrifterna om industribuller.

Med rätt kunskaper om aktuell teori, juridik och teknisk kunskap lär du dig fatta rätt beslut

Under denna tvådagarskurs får du viktig juridisk och teknisk kunskap med inriktning mot planering och buller. Du lär dig bland annat hur buller regleras i plan- och bygglagen samt miljöbalken, när avsteg från riktvärden kan antas och vad de aktuella lagändringarna innebär i praktiken. Du får även kunskap om hur en bullerutredning utförs på bästa sätt, hur buller effektivt kan minskas vid mottagare eller källa, och hur bullerkartläggning kan genomföras. Genom teori, praktiska exempel och diskussioner ger kursledarna dig verktyg och råd om hur du med säkerhet hanterar frågor som rör buller i plan- och byggprocessen.

Bokningsregler

Besök SIPUs webbplats för att ta del av våra bokningsregler.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

2024-05-06 09:30

 • Onlineutbildning
 • Distans

2024-10-01 09:30

 • Företagsanpassad utbildning
 • Stockholm

Föreläsare

Andreas Novak TeknDr, arbetar som teknik- och utvecklingschef för akustiksektionen inom WSP Sverige AB samt är akustikexpert med inriktning  mot byggnadsakustik, samhällsbuller och vibrationer i mark och byggnader.  Han har 30 års erfarenhet av arbete med akustik. Arbetet omfattar såväl utredningar, mätningar, beräkningar som undervisning. Uppdragen omfattar akustiken i alla typer av byggnader såsom bostäder, kontor, butiker, vårdbyggnader, skolor etc. Dessutom utförs arbete i alla faser av projekten från förstudier, program-,  system-, bygg- till förvaltningsskedet.

Jan Casserstedt är jurist och arbetar på Natur- och byggnadsförvaltningen i Huddinge kommun på miljötillsynsavdelningen. I sitt arbete på Huddinge kommun får han svara på frågor, som förutom att vara miljö- och livsmedelsrelaterat, berör övergripande frågor som t.ex. remisser, styrdokument och annat allmänt förvaltningsjuridiskt. Han har tidigare arbetat med tillsyn och prövning enligt både PBL och MB, med planläggnings- och exploateringsfrågor samt med traditionellt förvaltningsrättsligt arbete i Värmdö kommun. Jan har bred erfarenhet av miljö- och andra fastighetsrättsliga frågor och gedigen erfarenhet från den kommunala sektorn.

Innehåll

Dag 1

Inledning och genomgång av bullerteori

 • Begrepp och definitioner
 • Bullerspridning
 • Bullerberäkningar
 • Mätmetoder

Grundläggande bullerjuridik

 • Hur regleras bullrande verksamheter i miljöbalken och plan- och bygglagen?
 • Planbeskrivningens nya betydelse  för bullrande verksamheter
 • Buller vid bygglovsprövningen
 • Aktuell rättspraxis
 • Trafikbullerförordningarna
 • Externt industribuller  (Boverket – Naturvårdsverket)
 • Folkhälsomyndigheten
 • M.fl.

Buller i detaljplanen

 • Vad får regleras i en detaljplan?
 • Hur regleras bullrande verksamheter bäst?
 • Vad ska planbeskrivningen innehålla?
 • Hur ska den nya planbestämmelsekatalogen användas/tolkas utifrån bullerfrågor?

Hur använder du bullerutredningar och mätningar?

 • Så avgör du när en bullerutredning  är nödvändig
 • Vilka typer av bullerkarteringar finns  och vad skiljer dem åt?
 • Vilka indata behövs  (prognosår, uppräkning, nutid)?
 • Hur ska man avgöra vad som ska redovisas?
 • Metod för kartläggning av  bullerfria områden
 • När ska man mäta buller?

Dag 2

Genomgång av olika former av åtgärder

 • Vilka åtgärder finns för att minska buller och klara riktvärden?
 • Vilka åtgärder bör undvikas?
 • Bra och dåliga exempel på byggnadsutformning och åtgärder
 • Hur säkerställer man att åtgärder som förutsätts i planen byggs?

Aktuell forskning –  så påverkas människors hälsa och livskvalitet av buller

 • Vilka konsekvenser har buller för människors hälsa och välbefinnande?
 • Vilken typ av buller har störst hälsopåverkan?
 • Hur påverkar buller stress, sömnstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar?
 • Vad innebär den nya trafikbullerförordningen för människors hälsa?

Effektiv hantering av buller i tillsynsärenden

 • Tillsyn över bullrande verksamheter
 • Hur bedrivs tillsyn i befintliga miljöer?  Vilka krav kan ställas?
 • Bevisbörda enligt miljöbalken,  vem är verksamhetsutövare?
 • Handläggning av tillsynsärenden
 • Att tänka på när du skriver förelägganden och förbud

Workshop, eftermiddag dag 2

 • Diskussion i grupper om olika frågeställningar, fallstudier  och tillsynsärenden
 • Gemensam presentation, diskussion
 • Avslutning

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som hanterar buller i samhällsbyggnadsprocessen, bedriver tillsyn som miljöinspektör eller hanterar buller i privat sektor.

Upplägg

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon.  Reflektionsövningar och gruppuppgifter sker i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra. 

SIPUs utbildningar i digitalt klassrum har ofta något kortare dagar, fler korta pauser och om flera dagar kan dessa utspritt – allt för att skapa bästa möjliga lärmiljö för dig som deltagare!

Tid & plats

Tid:

Dag 1: 09:30-16:30
Dag 2: 09:00-16:00

Erbjudande

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Buller vid planering och tillsyn, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 5 recensioner
Skriv en recension
5/5
Kursdeltagare
15 nov 2020

Utbildningsledaren var väldigt grundligt och pedagogiskt!

5/5
Kursdeltagare
14 nov 2020

Fick information om riktvärden, var de kommer ifrån, hur man kan tolka dem och varför de ändras osv.

5/5
Kursdeltagare
12 nov 2020

Lärde mig en uppsjö av verktyg och intressanta fall för fortsatta detaljplanearbete.

SIPU
Convendum
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har över 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som öppna digitala...

Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Highlights