Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Offentlig upphandling - grund

SIPU
Kort om utbildningen
3 dagar
13 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-08-24 - Stockholm
Distans, Stockholm
Kommande starter
Stockholm
13 800 SEK
2020-08-24

Stockholm
13 800 SEK
2020-09-23

Stockholm
13 800 SEK
2020-10-19

Stockholm
13 800 SEK
2020-12-07

Kursbeskrivning

Under vår grundutbildning i offentlig upphandling får du de grundläggande kunskaperna du behöver för att lyckas med dina upphandlingar, genom alla steg i processen. Du lär dig om lagens uppbyggnad såväl som det praktiska genomförandet från behovsanalys till avtalsuppföljning.

Fem skäl att gå utbildningen:

 • Lär dig grunderna i Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Få kunskap om avtal och ramavtal
 • Öka din kompetens om det praktiska förfarandet –  från behovsanalys till avtalsuppföljning
 • Förstå viktiga avtalsvillkor och hur du säkerställer en  bra leverans
 • Ta del av flera konkreta exempel och värdefulla tips

Bli säkrare i ditt arbete med offentliga upphandlingar

Rollen som upphandlare är komplex och lagstiftningen upplevs ofta som krånglig och svårtolkad. För att genomföra lyckade upphandlingar behöver du ha goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad såväl som det praktiska genomförandet, från behovsanalys  till avtalsuppföljning.

Under denna kurs får du grundläggande kunskaper om hur en upphandling inom offentlig sektor genomförs. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska  övningar, så att du efter kursen har en bra grund för att göra korrekta och lyckade upphandlingar.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Upphandlare, inköpare och andra som behöver grundläggande kunskaper inom offentlig upphandling.

Ur innehållet

Dag 1Tobias Tegnér

Introduktion till lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU

Allmänt om upphandlingsregelverket

 • Lagens syfte, innehåll och tillämpningsområde
 • Allmänna bestämmelser, bl.a. principerna för offentlig upphandling
 • Tröskelvärden, direktupphandlingsgräns och beräkning av upphandlingens värde
 • Rättsmedel och upphandlingsskadeavgift

Upphandlingsförfaranden

 • Tillämplighet och val av förfarande
 • Hur regleras genomförandet av förfarandena och hur går de till?

Olika krav och kriterier

 • Upphandlingsdokumentens innehåll
 • Uteslutningsgrunder, kvalificeringskrav och krav på upphandlingsföremålet
 • Tilldelningskriterier och utvärdering

Övriga regleringar i urval

 • Annonsering, frågor och svar, förtydliganden
 • Tillvägagångssätt vid prövning och utvärdering
 • Underrättelse om beslut och dokumentation

Dag 2Heidi Karlander

Anskaffningsprocessen

 • Från behov till avtalsuppföljning, vilka  delar ingår?
 • Vad kan påverka tidsplanen?
 • Målet med upphandlingen

Upphandlingsdokumenten

 • Hur kan du skapa ändamålsenliga upphandlingsdokument?
 • Att tänka på vid kravställning
 • Hur får du fler anbud i upphandlingar?

Utvärdering

 • Introduktion till utvärderingsmodeller
 • Vad behöver framgå av en utvärderingsmodell?


Kursledare Magnus Nilsson
leder dag 3

Ramavtal

 • Vad är ett ramavtal?
 • När är ramavtal lämpliga att använda?
 • Olika ramavtalsmodeller – och dess för­ och nackdelar
 • Avrop genom förnyad konkurrensutsättning

Avtalsvillkor

 • Viktiga avtalsvillkor
 • Så skapar du ett avtal som säkerställer en  bra leverans

Upphandlingsetik

 • Vad innebär reglerna om jäv, mutor och bisyssla?
 • Att tänka på vid offentlig upphandling

För dig som vill vässa dina kunskaper ytterligare erbjuder vi även: Fördjupningskurs i offentlig upphandling

Kursledare

Heidi Karlander är senior upphandlingskonsult och affärsjurist och har arbetat med upphandling sedan 2003. Hon vägleder upphandlande myndigheter och enheter i att genomföra affärsmässiga och korrekta upphandlingar. Heidi har lång erfarenhet av komplexa upphandlingsprojekt av varor och tjänster både inom ramen för LOU och LUF.

Magnus Nilsson är inköps- och upphandlingskonsult med över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling. Magnus hjälper upphandlande myndigheter i alla delar av inköps- och upphandlingsverksamheten, bl.a. genom att utforma strategier, ta fram hjälpmedel, ge rådgivning och genomföra upphandlingar. Han är även en mycket erfaren utbildningsledare.

Tobias Tegnér är senior upphandlingskonsult och jurist med många års erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling. Tobias arbetar med att leda och genomföra upphandlingar inom ett flertal områden, tillhandahålla juridisk rådgivning och att utbilda inom upphandlingsområdet. Utöver detta arbetar Tobias med att leda utredningsuppdrag kopplade till upphandlingsområdet.

Examen, diplom m.m.

I vårt utbildningsprogram inom upphandling finns möjligheten att bli certifierad upphandlare.

I programmet ingår tre obligatoriska kurser: tredagarskurserna Offentlig upphandling - grund och Offentlig upphandling - avancerad. Den sista kursen får du välja fritt bland våra andra upphandlingskurser. Det går bra att sprida ut kurserna över en längre tid, dock högst tre år. När du gått kurserna ansöker du hos SIPU om tid för skriftlig tentamen. Efter 1 januari 2017 baseras frågorna i tentamen för att bli certifierad upphandlare på den nya lagstiftningen inom offentlig upphandling. 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Offentlig upphandling - grund, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 517 recensioner.

Sofia Magnusson
(5)
Bra föreläsare, bra lokal och väldigt bra mat.
Kursdeltagare
(5)
Det var intensiva dagar men jag kan med ärlighet säga att jag orkade att lyssna aktivt hela tiden. Det orkade tack vare intressant material och duktiga föreläsare.
Kursdeltagare
(5)
Pedagogiska föreläsare med stor kunskap om sitt område

SIPU

SIPU

SIPU

Vi skapar utbildningar och konferenser för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med ett omfattande kursutbud, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 kurser om året. Vi har idag närmare 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna...


Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SIPU

Dalagatan 7
104 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 517 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 2238 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Reportage
SIPU
Grundkurs i offentlig upphandling

– Kursen motsvarade absolut mina förväntningar och i kursutvärderingen gav jag både kursledare och kursinnehåll högsta betyg! Christina Westerlund från Naturvårdsverket berättar om SIPUs Grundkurs i offentlig upphandling.

Läs mer

Liknande utbildningar