Hållbar upphandling

SIPU, Distans
Längd
2 dagar
Pris
11 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
13 maj, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Längd
2 dagar
Pris
11 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
13 maj, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Från 11 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Två kupade händer håller en spröd grön planta i jord.

Hållbar upphandling

Vill du lyckas genomföra hållbara upphandlingar? Få verktyg och kunskap att upphandla varor och tjänster som är mer hållbara ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Välkommen att boka din plats för att bidra till en hållbar utveckling.

Tre skäl att gå utbildningen:

 • Få in hållbarhet i kategoriplanen, upphandlingsstrategin och uppföljningen
 • Lär dig ställa relevanta och proportionerliga hållbarhetskrav genom marknadsdialoger
 • Få verktyg för hur du kan lyckas med hållbar upphandling utifrån din organisations målsättningar

Att ställa och följa upp hållbarhetskrav  

Under utbildningen får du fördjupa dig i vilka möjligheter och skyldigheter som finns för hållbar upphandling. Du lär dig även hur du kan arbeta strategiskt med marknadsdialoger för att ställa relevanta och proportionerliga hållbarhetskrav. Du får även vägledning för uppföljning av hållbarhetskrav.

Cirkulär ekonomi

Under utbildningen får du även lära dig att identifiera relevanta aspekter för cirkulär ekonomi och du får ta del av praktiska tips och goda exempel på lyckade hållbara upphandlingar.

Genomförbara hållbara upphandlingar

Målsättningen med utbildningen är att du ska få kunskap och verktyg för att omsätta din organisations hållbarhetsmål i praktiskt genomförbara hållbara upphandlingar, från förarbetet, till kravställning och uppföljning.

Kunskap för att bidra till en hållbar utveckling

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Genom att utbilda dig inom hållbar upphandling får du kunskapen och verktygen för att kunna bidra till en hållbar utveckling och till att de nationella miljökvalitetsmålen kan nås.

Bokningsregler

Besök vår webbplats för att ta del av våra bokningsregler.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

13 maj, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Svenska

19 november, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Svenska

Föreläsare

Lena Mårdh är hållbarhetsstrateg med inriktning mot hållbara affärer inom offentlig sektor, med flera års erfarenhet av hållbar upphandling. Utöver erfarenheten inom hållbarhet har Lena även arbetat flera år som upphandlare i flera offentliga organisationer. Lena vill genom ett arbete med hållbar upphandling gå från ett individuellt engagemang kring hållbarhet till att skapa ett strukturerat och strategiskt arbetssätt där hållbarhetsaspekterna naturligt kommer in i alla delar av affärsprocessen, från förberedelse till avtalsuppföljning.

Program

Dag 1

Vad hållbar upphandling omfattar

 • Vad vi kan lägga i begreppet hållbar upphandling?
 • Uppdelning enligt hållbarhetens tre dimensioner

Möjligheter och skyldigheter för hållbar upphandling

 • Vilka skyldigheter finns det i upphandlingslagarna?
 • Vilka särlagstiftningar kopplar direkt till upphandling/offentliga inköp?
 • Vi berör vad förslaget om skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid upphandling skulle kunna innebära

Styrning och arbetssätt

 • Arbetssätt för att få in hållbarhet i kategoriplanen, upphandlingsstrategin och uppföljningen
 • Skapa trygghet i att ställa relevanta och proportionerliga hållbarhetskrav genom marknadsdialoger

Dag 2

Relevanta roller och ansvar

 • Vilka roller behövs för hållbar upphandling?
 • Upphandlarens ansvar för hållbar upphandling
 • Hållbarhetsstrategens roll, ansvar och prioritering av relevanta upphandlingar

Stöd och vägledningar för effektivt arbete

 • Skapa en samlingsyta för att effektivisera ert arbete
 • Identifiering av relevanta aspekter för cirkulär ekonomi
 • Vägledning för uppföljning av hållbarhetskrav

Förankring av arbetssättet i din organisation

 • Introduktion och utbildning till nya medarbetare
 • Information till andra delar av din organisation
 • Samarbete med andra nyckelpersoner

Målgrupp

Upphandlare, inköpare, kravställare, inköpschefer, upphandlingschefer och andra som behöver kunskap om hållbar upphandling. Utbildningen riktar sig främst till dig som har erfarenhet av att göra eller medverka vid upphandlingar.

Upplägg

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Du får chansen att lyssna till intressanta föreläsningar, ställa dina frågor till utbildningsledaren och delta aktivt i diskussioner med de andra deltagarna.

Läs mer om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid & plats

Dag 1 9.00-15.00

Dag 2 9.00-15.00

Erbjudande

Examen, diplom m.m.

I vårt utbildningsprogram inom upphandling finns möjligheten att bli certifierad upphandlare.

I programmet ingår tre obligatoriska kurser: tredagarskurserna Offentlig upphandling - grund och Offentlig upphandling - avancerad. Den sista kursen får du välja fritt bland våra andra upphandlingskurser. Det går bra att sprida ut kurserna över en längre tid, dock högst tre år. När du gått kurserna ansöker du hos SIPU om tid för skriftlig tentamen. Efter 1 januari 2017 baseras frågorna i tentamen för att bli certifierad upphandlare på den nya lagstiftningen inom offentlig upphandling. 

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Hållbar upphandling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
SIPU
Convendum
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har över 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som öppna digitala...

Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Highlights