Strandskydd – grund

SIPU, Distans
Längd
1 dag
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
1 dag
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 6 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

 Strandskydd – grund

Grundutbildning i strandskydd

Förbud, särskilda skäl, dispensprövning, upphävande i plan och var och när gäller strandskydd? Här kan du få rätt juridisk och praktisk kompetens för att arbeta mer effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskyddsärenden. Boka nu.

Fem skäl att gå utbildningen i strandskydd:

 • Få verktyg för en effektiv och korrekt handläggning av strandskyddet inom dispensprövning och kommunal planering
 • Lär om dispensgrunder och aktuell praxis
 • Ta del av aktuell lagstiftning för korrekt hantering av komplexa strandskyddsärenden
 • Förbudets omfattning
 • Lär dig hantera lagöverträdelser enligt gällande lagstiftning

Förbud, särskilda skäl, dispensprövning, upphävande i plan och var och när gäller strandskydd?

Denna grundutbildning i strandskydd stärker din kompetens inom gällande regelverk så att du kan arbeta effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskyddsärenden. Utbildningen ger dig konkreta råd för att tillämpa miljöbalkens regler om strandskydd och anslutande författningar på ett korrekt sätt.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

24 september, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Innehåll

Strandskyddslagstiftningen – syften och bakgrund

 • Vilka syften bär upp lagstiftningen?
 • Vilka värden för natur­ och friluftsliv finns inom strandzonen?
 • Vilka ekosystemtjänster kopplas till strandskyddets syften?
 • Hur har lagstiftningen utvecklats?
 • Hur ser förutsättningarna ut idag?

Rättssäker och effektiv hantering av strandskyddsärenden

 • Vem beslutar i olika ärenden?
 • Länsstyrelsebeslut om upphävande
 • Hur tar du reda på om strandskyddsreglerna gäller i aktuellt ärende?
 • Artificiellt dike kontra vattendrag
 • Hur vet man vad normalt medelvattenstånd är?

Förbudens omfattning – vad är egentligen förbjudet?

 • Hur avgöra om en åtgärd påverkar allemansrätten?
 • Vad innebär begreppet »väsentlig påverkan på djur­ och växtliv«?
 • Undantag – när behövs inte dispens? De areella näringarnas behov

Särskilda skäl för dispens – hur ska dispensgrunderna tolkas?Ta del av exempel och rättsfall

 • Likheter och skillnader mellan dispensprövning och upphävande i plan
 • Vad innebär begreppet ianspråktaget?
 • När är ett område väl avskilt från området närmast strandlinjen?
 • Kan behovet tillgodoses utanför området?
 • Vad är ett annat mycket angeläget intresse?
 • Område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • Fri passage

Intresseavvägning – hur ska du tänka?

 • Den enskildes rätt att använda sin mark
 • Förenlighet med strandskyddets syften

Strandskyddets relation till annan lagstiftning

 • Annan miljölagstiftning
 • Plan­ och bygglagen
 • Fastighetsbildningslagen

Tillsyn och lagöverträdelser

 • Hur beivras lagöverträdelser?

Målgrupp

Utbildningen är för dig som:

kommer i kontakt med strandskyddsärenden inom den kommunala förvaltningen så som strandskyddshandläggare, tillsynshandläggare, bygglovshandläggare, bygglovsinspektör, byggnadsingenjör, tillsynskoordinator, jurist eller bygglovskoordinator.

Kursledare

Diana Zetterberg Rogers är advokat och specialiserad på frågor som berör byggande samt plan- och bygglagstiftning. Hon har tidigare varit juridisk chef för Stockholms stads bygglovsavdelning där hon arbetat praktiskt med tillsyn, förelägganden och sanktioner. Diana har även haft förtroendet att sitta som politiker i olika politiska nämnder och har därigenom stor kunskap och erfarenhet från byggnadsnämndens processer. Diana undervisar på flera högskolors bygglovshandläggarutbildningar.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Strandskydd – grund, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 3 recensioner
Skriv en recension
4/5
tiia torekull
21 mar 2022
Bra

Bra genomgång och upplägg, däremot tror jag inte att en kurs är tillräcklig för att börja handlägga strandskyddsdispenser. Det krävs mer diskussioner och exempelfall enligt min ...

Visa mer
5/5
Kursdeltagare
12 jan 2021

Lärt mig hur man kan tänka kring t.ex. påverkan på växt- och djurliv samt om överträdelser.

5/5
Kursdeltagare
10 jan 2021

Fått ett bra upplägg till att handlägga strandskyddsärendena, känner ett större mod att kräva in mer underlag och större säkerhet vid avslag

SIPU
Convendum
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har över 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som öppna digitala...

Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Highlights