Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Arbetsrätt

Arbetsrätt är ett samlingsnamn som innefattar de lagar och bestämmelser som styr förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. En viktig historisk händelse i arbetsrätten är Saltsjöbadsavtalet som tecknades 1938 som innebar samförstånd mellan de olika parterna och minskade konflikter och strejker. Under 1970-talet kompletterades arbetsrätten med flera nya lagar som gynnade arbetstagaren. Vidare valde Sverige att gå med i EU 1995 och då fick arbetsrätten ännu en uppdatering.

En stor del av svensk arbetsrätt regleras av kollektivavtal som kompletterar de olika lagarna. En arbetsgivare kan inte avtala bort lagarna inom arbetsrätt, de står över andra avtal.

Utbildningar inom arbetsrätt

Lagar inom arbetsrätt

Som arbetstagare finns bestämmelser och rättigheter för bland annat semester, sjukdom, anställningsform, skydd mot olyckor och diskriminering. Några av de lagar som innefattas i arbetsrätten är:

  • Arbetstidslag (ATL)
  • Semesterlag
  • Lag om offentlig anställning (LAO)
  • Arbetsmiljölag (AML)
  • Diskrimineringslag
  • Medbestämmandelag (MBL)
  • Föräldraledighetslag
  • Lag om anställningsskydd (LAS)
  • Lag om sjuklön

GDPR

För dig som jobbar med personalfrågor är GDPR säkert ett välkänt begrepp. Den 25 maj 2018 trädde den nya lagen om personuppgifter i kraft. Denna EU-förordning har jämnat ut de tidigare skillnader som fanns mellan EU-länder. GDPR handlar om hur man behandlar personuppgifter såsom exempelvis CV, personlighetstester, bankuppgifter och foton. Här finns utbildningar inom GDPR.

GDPR – vad, hur, varför?

Senast uppdaterad: 22 maj 2020

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!