Arbetsrättslig Intensivutbildning Steg 1 – grundläggande arbetsrätt

Iseskog, i Uppsala
Längd
5 dagar
Pris
49 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
9-11 april och 7 och 8 maj samt tentamen 25 maj 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-03-08
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
5 dagar
Pris
49 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
9-11 april och 7 och 8 maj samt tentamen 25 maj 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-03-08
Utbildningsform
Öppen utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Beskrivning av: Arbetsrättslig Intensivutbildning Steg 1 – grundläggande arbetsrätt

Den här breda och samtidigt djuplodande utbildningen genomförs på Krusenbergs Herrgård (vårens kurs genomförs digitalt på grund av pandemin). Kursledaren Tommy Iseskog klär gärna kunskap i skratt och humor. Vi skapar tillsammans en härlig gemenskap och grottar in oss i arbetsrätt i fem heldagar. Målet med utbildningen är att du ska uppleva att du har koll på arbetsrätten och känna dig säkrare i din yrkesroll. 

Utbildningen ger dig grundläggande och djupgående kunskaper i arbetsrätt och omfattar arbetsrättens centrala delar. Du lär dig tillämpa regler så att du har möjlighet att känna dig säker på hur du kan agera i arbetsrättsliga frågor.  

 • Vårt arbetsrättsliga system 
 • Kollektivavtal 
 • Föreningsrätt
 • Anställningsavtal
 • Uppsägning vid arbetsbrist
 • Övergång av verksamhet
 • Uppsägning av personliga skäl
 • Avskedande
 • Medbestämmandelagen
 • Arbetsmiljölagen 
 • Diskriminering och likabehandling
 • Facklig förtroendeman
 • Arbetstidslagen
 • Kvittningslagen
 • Arbetstvister och arbetsrättsliga skadestånd

Utbildningen passar dig som behöver få heltäckande kunskap inom arbetsrätten eller för dig som behöver en repetition av de arbetsrättsliga områdena. Dagarna avslutas med gemensam middag. Du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare och du bygger ett värdefullt personligt nätverk. 

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

9-11 april och 7 och 8 maj samt tentamen 25 maj 2024

 • Öppen utbildning
 • Uppsala
 • Sista ansökan: 2024-03-08

Kursledare

Tommy Iseskog är en av Sveriges främsta arbetsrättsexperter – han bevakar nyheter och vägledande domar inom arbetsrättsområdet varje dag, året runt. Han är även författaren som skriver pedagogiskt och lättbegripligt för dem som arbetar operativt inom dessa områden – ofta finns hans bok i bokhandeln redan innan den nya lagen träder ikraft. Tommy syns ofta i media för att ge expertkommentarer i samhällsaktuella frågor inom arbetsmarknadsområdet. Med sin gedigna erfarenhet och sin förmåga att beskriva det komplicerade på ett lättbegripligt sätt är han ofta anlitad av både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Han läses av och har föreläst för tusentals HR-specialister, fackliga företrädare, chefer och studenter.

Målgrupp

Alla som arbetar med eller som ska börja arbeta med arbetsrättsliga frågor/personalfrågor, företrädare för arbetstagarorganisationer, ekonomichefer, lönechefer med flera.

Mat & logi

Välkomstfrukost, lunch och för- och eftermiddagsfika ingår samt gemensam trerätters middag dag 1, 2 och 4.

Vi preliminärbokar rum på Krusenberg herrgård som deltagarna sedan själva bekostar.

Upplägg

Program

DAG 1 kl. 09.00-16.00

Kollektivavtal

 • träffande av kollektivavtal
 • centrala och lokala kollektivavtal
 • innebörden av bundenhet vid kollektivavtal
 • tolkning av kollektivavtal
 • kollektivavtalets verkan beträffande utanförstående arbetstagare
 • fredsplikt och stridsrätt

Föreningsrätt

 • föreningsrättens innehåll
 • föreningsrättskränkning
 • Anställningsavtal
 • anställningsavtalets ingående
 • ogiltighet rörande anställningsavtal
 • anställningsform

Kl. 16.00 Arbete med övningsuppgifter

DAG 2 kl. 09.00-16.00

Genomgång av övningsuppgifterna

Regelverket kring förändring av anställningsavtal

 • förändringar inom anställningsavtalets ram
 • förändringar utanför anställningsavtalets ram
 • Uppsägning vid arbetsbrist
 • arbetsbristbegreppet
 • fingerad arbetsbrist
 • medbestämmandelagen vid arbetsbrist
 • turordning
 • förstärkt turordningsskydd
 • omplacering
 • uppsägningshandlingen
 • företrädesrätt till återanställning (även tidsbegränsad anställning)

Kl. 16.00 Arbete med övningsuppgifter

DAG 3 kl. 09.00-16.00

Genomgång av övningsuppgifterna

Övergång av verksamhet

 • olika former av verksamhetsövergång
 • rättsliga konsekvenser av verksamhetsövergång

Uppsägning av personliga skäl

 • sakliggrundbegreppet vid uppsägning av personliga skäl
 • arbetstagarens åtaganden i anställningsavtalet
 • medvetenhetskriteriet
 • skadekriteriet
 • tvåmånadersregeln
 • arbetsgivarens omplaceringsskyldighet inför uppsägning av personliga skäl
 • förstärkt anställningsskydd vid sjukdom

Avskedande

 • laglig grund för avskedande
 • förtroendemissbruk/förtroendeförbrukande handling

Kl. 16.00 Avslutning

DAG 4 kl.09.00-16.00

Medbestämmandelagen

 • bakgrund
 • begreppet medbestämmande
 • medbestämmandelagens funktion
 • passiv informationsskyldighet
 • aktiv informationsskyldighet
 • editionsplikt
 • primär förhandlingsskyldighet
 • sekundär förhandlingsskyldighet

Arbetsmiljölagen

 • arbetsmiljöbegreppet
 • arbetsgivarens arbetsmiljöarbetsuppgifter
 • skyddsombudsrollen

Kl. 16.00 Genomgång av övningstenta

DAG 5 kl.09.00-16.00

Diskriminering och likabehandling

 • diskrimineringsfaktorerna
 • skydd mot direkt diskriminering
 • skydd mot indirekt diskriminering 
 • särskilda regler om trakasserier
 • aktiva åtgärder för jämställdhet och likabehandling
 • särreglering rörande tidsbegränsat anställda, deltidsarbetande och föräldralediga

Facklig förtroendeman

 • förtroendemannalagens regler om rätt till ledighet och ledighet med betalning
 • förtroendemannens förstärkta skydd

Arbetstidslagen

 • arbetstidslagen och kollektivavtal
 • EU:s arbetstidsregler

Kvittningslagen

 • frivillig kvittning
 • tvungen kvittning

Inför tentamen

Kl. 16.00 Avslutning

Dag 6 kl.10.00-14.00

Tentamen digital

Erbjudande

Följande ingår

Boken "Personaljuridik" och "Läsanvisningar" till densamma.

Tillgång till Iseskogs e-föreläsningar, 21 stycken, från kursstart till tentamen.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsrättslig Intensivutbildning Steg 1 – grundläggande arbetsrätt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 5 recensioner
Skriv en recension
5/5
Philip Johansson, HR-Strateg, Hylte kommun
30 maj 2022

"Tack för en toppenutbildning! Ger er och utbildningen absolut högsta betyg, är verkligen helnöjd med allt!"

5/5
Elisabet Westin
21 apr 2021

"Tar med mig många lärdomar från denna utbildning"

5/5
Eva Svensson
21 apr 2021

"Jag har nytta varje dag av det jag lärt mig under den här utbildningen!"

Iseskog
Norr Mälarstrand 18
112 20 STOCKHOLM

Vi - Iseskog - är det lilla företaget med de höga kraven på absolut toppklass på våra utbildningar, tjänster, böcker, artiklar och övrig arbetsrättslig information! Vi ser till att du håller dig uppdaterad med det du behöver veta inom t.ex....

Läs mer om Iseskog och visa alla utbildningar.

Highlights