Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsrättslig Intensivutbildning Steg 1 – grundläggande arbetsrätt

Iseskog
Kort om utbildningen
5 dagar
47 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 19, 20, 21 oktober, 9 och 10 november, tenta 20 november, 2021 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Beskrivning av: Arbetsrättslig Intensivutbildning Steg 1 – grundläggande arbetsrätt

Tommy Iseskog klär gärna kunskap i skratt och humor. Vi skapar tillsammans en härlig gemenskap och grottar in oss i arbetsrätt i fem heldagar. Målet med utbildningen är att du ska få full koll på arbetsrätten och känna dig säkrare i din yrkesroll. Kursen motsvarar 15 högskolepoäng och det finns möjlighet till tentamen.

Det är viktigt att personalansvariga, chefer med personalansvar och rådgivare har rätt kunskaper om de arbetsrättsliga reglerna. Att göra fel kan bli kostsamt. 

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt och omfattar arbetsrättens centrala delar – den kollektiva arbetsrätten, anställning, anställningsavtal, anställningsskydd, uppsägning, medbestämmande, arbetsmiljö, diskriminering, likabehandling, facklig förtroendeman, arbetstid och kvittning.  Du lär dig tillämpa regler så att du agerar rätt i arbetsrättsliga frågor.  

Utbildningen i arbetsrätt passar dig som behöver lära dig allt om arbetsrätten eller för dig som behöver en repetition av alla arbetsrättsliga områden och motsvarar 15 högskolepoäng.

 • Vårt arbetsrättsliga system 
 • Kollektivavtal 
 • Föreningsrätt
 • Anställningsavtal
 • Uppsägning vid arbetsbrist
 • Övergång av verksamhet
 • Uppsägning av personliga skäl
 • Avskedande
 • Medbestämmandelagen
 • Arbetsmiljölagen 
 • Diskriminering och likabehandling
 • Facklig förtroendeman
 • Arbetstidslagen
 • Kvittningslagen
 • Arbetstvister och arbetsrättsliga skadestånd

Undervisningen genomförs i digitalt i Zoom under 3 + 2 dagar samt 1 dags tentamen. Den här utbildningen i arbetsrätt genomförs som internat på herrgård utanför Stockholm (om pandemin så tillåter). Teori varvas med praktiska övningar. Dagarna avslutas med gemensam middag. Du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare och du bygger ett värdefullt personligt nätverk. 

Kursledare

Tommy Iseskog

Målgrupp

Alla som arbetar med eller som ska börja arbeta med arbetsrättsliga frågor/personalfrågor, företrädare för arbetstagarorganisationer, ekonomichefer, lönechefer med flera.

Upplägg

Program

DAG 1 kl. 09.00-16.00

Kollektivavtal

 • träffande av kollektivavtal
 • centrala och lokala kollektivavtal
 • innebörden av bundenhet vid kollektivavtal
 • tolkning av kollektivavtal
 • kollektivavtalets verkan beträffande utanförstående arbetstagare
 • fredsplikt och stridsrätt

Föreningsrätt

 • föreningsrättens innehåll
 • föreningsrättskränkning
 • Anställningsavtal
 • anställningsavtalets ingående
 • ogiltighet rörande anställningsavtal
 • anställningsform

Kl. 16.00 Arbete med övningsuppgifter

DAG 2 kl. 09.00-16.00

Genomgång av övningsuppgifterna

Regelverket kring förändring av anställningsavtal

 • förändringar inom anställningsavtalets ram
 • förändringar utanför anställningsavtalets ram
 • Uppsägning vid arbetsbrist
 • arbetsbristbegreppet
 • fingerad arbetsbrist
 • medbestämmandelagen vid arbetsbrist
 • turordning
 • förstärkt turordningsskydd
 • omplacering
 • uppsägningshandlingen
 • företrädesrätt till återanställning (även tidsbegränsad anställning)

Kl. 16.00 Arbete med övningsuppgifter

DAG 3 kl. 09.00-16.00

Genomgång av övningsuppgifterna

Övergång av verksamhet

 • olika former av verksamhetsövergång
 • rättsliga konsekvenser av verksamhetsövergång

Uppsägning av personliga skäl

 • sakliggrundbegreppet vid uppsägning av personliga skäl
 • arbetstagarens åtaganden i anställningsavtalet
 • medvetenhetskriteriet
 • skadekriteriet
 • tvåmånadersregeln
 • arbetsgivarens omplaceringsskyldighet inför uppsägning av personliga skäl
 • förstärkt anställningsskydd vid sjukdom

Avskedande

 • laglig grund för avskedande
 • förtroendemissbruk/förtroendeförbrukande handling

Kl. 16.00 Avslutning

DAG 4 kl.09.00-16.00

Medbestämmandelagen

 • bakgrund
 • begreppet medbestämmande
 • medbestämmandelagens funktion
 • passiv informationsskyldighet
 • aktiv informationsskyldighet
 • editionsplikt
 • primär förhandlingsskyldighet
 • sekundär förhandlingsskyldighet

Arbetsmiljölagen

 • arbetsmiljöbegreppet
 • arbetsgivarens arbetsmiljöarbetsuppgifter
 • skyddsombudsrollen

Kl. 16.00 Genomgång av övningstenta

DAG 5 kl.09.00-16.00

Diskriminering och likabehandling

 • diskrimineringsfaktorerna
 • skydd mot direkt diskriminering
 • skydd mot indirekt diskriminering 
 • särskilda regler om trakasserier
 • aktiva åtgärder för jämställdhet och likabehandling
 • särreglering rörande tidsbegränsat anställda, deltidsarbetande och föräldralediga

Facklig förtroendeman

 • förtroendemannalagens regler om rätt till ledighet och ledighet med betalning
 • förtroendemannens förstärkta skydd

Arbetstidslagen

 • arbetstidslagen och kollektivavtal
 • EU:s arbetstidsregler

Kvittningslagen

 • frivillig kvittning
 • tvungen kvittning

Inför tentamen

Kl. 16.00 Avslutning

Dag 6 kl.10.00-14.00

Tentamen på Sjöfartshuset

Erbjudande

Följande ingår

Boken "Personaljuridik" och "Läsanvisningar" till densamma.

Tillgång till Iseskogs e-föreläsningar, 21 stycken, från kursstart till tentamen.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsrättslig Intensivutbildning Steg 1 – grundläggande arbetsrätt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Iseskog

Tommy Iseskog genomför för närvarande samtliga kurser digitalt!  Han klär gärna kunskap med skratt och humor och utbildningarna är mycket uppskattade. Vi  erbjuder bland annat 21 e-föreläsningar, intensivutbildningar om fattande flera dagar med möjlighet till tentamen, seminarier och nätverksträffar med...


Läs mer om Iseskog och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Iseskog

Iseskog

Norr Mälarstrand 18
112 20 STOCKHOLM

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 4 recensioner.

Elisabet Westin
"Tar med mig många lärdomar från denna utbildning"
Eva Svensson
"Jag har nytta varje dag av det jag lärt mig under den här utbildningen!"
Lena Björkqvist, Arbetsrätt & HR Lena Björkqvist AB
"Den här utbildningen ger dig den allra bästa grund du kan få när du arbetar med arbetsrätt! Ta chansen!!"
Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 4 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,9)
Baseras på 46 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Arbetsrättslig Intensivutbildning Steg 1 – grundläggande arbetsrätt från Iseskog, fyll i dina uppgifter: