Visa utbildning.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina planer på att läsa en utbildning? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!

Arbetsrätt distansutbildning

Lunds universitet
Kort om utbildningen
Egen takt
19 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontinuerlig antagning - Distans
Sista ansökan: Kontinuerlig antagning
Uppdragsutbildning
   
Distans
Svenska
Banner: Bilder på universitetet och Lund.

Kursbeskrivning

Om uppdragsutbildning

Lunds universitet erbjuder kompetensutveckling till anställda inom företag, myndigheter och organisationer i form av uppdragsutbildning, som din arbetsgivare bekostar.

Arbetsrätt, 15 hp, – distansutbildning

Kursinnehåll

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden med inriktning på arbetsrättens juridik. Därefter följer en avtalsrättslig del. Arbetsavtalet är ett avtal och finner man ingen specialreglering så tillämpas avtals-lagens regler. Den allmänna avtalsrätten utgör också grunden för kollektivavtalens funktion. Juridisk metod och avtalsrätt omfattar cirka 3 poäng.

Övriga 12 poäng utgörs av arbetsrätt. De centrala delarna är regleringen av anställ-ningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

Avsnitt 1

EU och arbetsrätten
Anställningsförhållandets parter, avtals ingående och anställningsavtalet
Avtalsrätt
Relationen mellan lag, kollektivavtal och individuella anställningsavtal
Semester och annan ledighet

Avsnitt 2

Strejker och lönesättning
Föreningsrätt och tolkning av kollektivavtal
Förhandlingar och fackligt inflytande enligt MBL


Avsnitt 3

Allmänt om anställnings upphörande
Uppsägningar av personliga skäl


Avsnitt 4

Uppsägningar på grund av arbetsbrist
Verksamhetsövergång
Särskilt om offentlig anställning


Avsnitt 5

Diskrimineringslagen
Särskild diskrimineringslagstiftning
Rättegången i processen och i arbetsrättsliga tvister

Skillnaden mellan den arbetsrättsliga regleringen på privat och offentlig sektor berörs kortfattat.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som i sitt dagliga arbete behöver kunskap om arbetsrätt

FÖRKUNSKAPSKRAV - Inga formella intyg krävs

Det krävs förkunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskoleutbildning för att kunna tillgodogöra sig innehållet i en uppdragsutbildning, vare sig kursen är poänggivande eller inte. Ett aktivt yrkesliv och livserfarenhet innebär ofta att dessa kunskaper förvärvats utan att det finns formella bevis för det. Det innebär att inga betyg eller andra intyg på förkunskaper behövs för att kunna antas till en uppdragsutbildning, även om kursen är poänggivande.

Poäng

15 hp

För godkänd examination skall studenten ha nått följande mål:

Studenten skall kunna visa

  • grundläggande kunskaper i arbetsrätt.
  • grundläggande kunskaper i juridisk metod.

Färdighet och förmåga

Studenten skall kunna visa förmåga att:

  • söka information avseende arbetsrättsliga problem och kunna finna svar i både tryck-ta och nätbaserade källor
  • utföra grundläggande analyser av rättsliga problem och föreslå lösningar med stöd av rättskällor
  • att skriva enklare texter med juridiskt innehåll.

Värderingar och förhållningssätt

Studenten skall kunna visa förmåga att analysera ett problem såväl ur ett arbetsgivarperspektiv som ur ett arbetstagarperspektiv. Förmågan att se på ett problem ur flera olika synvinklar är en del av den juridiska arbetsmetoden. Genus är ett viktigt perspektiv för att underlätta förståelsen för diskrimineringslagstiftnings olika funktioner.

Hur

Distanskurs med webföreläsningar.

Kursen i Arbetsrätt går normalt på halvfart på vår- och hösttermin (20 veckor) och på helfart under sommaren (10 veckor), men kan anpassas efter sökande.

Kursens examineras genom individuella inlämningsuppgifter motsvarande 9hp samt en avslutande salstentamen. För att skriva salstentamen måste samtliga inlämningsuppgifter vara godkända.

Anmälan

Anmäl dig direkt via denna sidan: dinkurs.se/appliance/?event_id=65109

Pris

19. 000:- exkl. moms. Betalning sker mot faktura till din arbetsgivare.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsrätt distansutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och bland de hundra bästa universiteten i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Lunds universitet

St Algatan 4
223 50 Lund

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Arbetsrätt distansutbildning från Lunds universitet, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Arbetsrätt distansutbildning!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar