Inga recensioner än

Arbetsrätt - Fem centrala lagar

Längd
6,1 timmar
Pris
2 395 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Längd
6,1 timmar
Pris
2 395 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Lär dig allt du behöver veta om arbetsrätt med vår utbildning online. Du kommer att få en djupgående förståelse för de fem centrala lagarna och vara redo att tillämpa dina kunskaper i arbetslivet. Börja idag!

Detta är en omfattande intensivutbildning för dig som vill lära dig förstå, hantera och verka i enlighet med den arbetsrättsliga lagstiftningen. Utbildningen innehåller arbetsrättsliga regler som är ett måste för arbetsgivare att ha kännedom om och kunna tillämpa på ett korrekt sätt. Bryter någon mot dessa regler kan det medföra höga skadestånd till arbetstagare och fackföreningar.

De centrala delarna i den arbetsrättsliga utbildningen är anställningsskyddslagen LAS och vad som gäller vid anställning av arbetstagare samt vilka regler som gäller när någon vill avsluta anställningen för arbetstagare. I LAS-delen ligger tyngdpunkten på anställningsformer och avslutande av anställning. Utbildningen behandlar särskilt hur bedömningen av sakliga skäl för uppsägning kan göras.

Inom arbetsrätten är medbestämmandelagen MBL central. Den innehåller bland annat regler om förhandlingsskyldighet. Under utbildningen får du insyn i de olika typer av förhandling som finns i MBL, till exempel allmän förhandlingsrätt/allmän förhandlingsskyldighet, samverkansförhandlingar och regler om fackföreningens rätt till tolkningsföreträde i vissa fall.

Diskrimineringslagen innehåller regler om diskriminering i arbetslivet. Utbildningen behandlar diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder samt de olika typer av diskriminering som regleras i lagen, till exempel direkt diskriminering och indirekt diskriminering. En viktig del när du ska avgöra om någon har diskriminerats är om vederbörande har missgynnats, om det finns ett orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden samt hur du bedömer om det är en jämförbar situation. Utbildningen behandlar även vem som är skyddad enligt diskrimineringslagen samt i vilka situationer diskrimineringsförbudet inte gäller. Slutligen behandlas även arbetsgivarens skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier, bevisbördans placering samt vad en arbetsgivare riskerar att få betala i diskrimineringsersättning och ekonomiskt skadestånd vid brott mot diskrimineringslagen. Sammantaget kan sägas att diskrimineringslagens betydelse under de senaste åren har ökat markant och arbetsgivare bör hålla koll på hur regelverket fungerar och hur det ska tillämpas för att undvika kostnadskrävande fel.

Vidare berörs två ledighetslagar, semesterlagen och sjuklönelagen. Båda dessa lagar är relativt komplicerade och tillämpas fortlöpande av arbetsgivare och är ett måste att ha koll på.

Publicerad: 2021-06-18

Uppdaterad/Granskad: 2022-10-27

Om du istället önskar ta del av enbart en eller ett par lagar inom arbetsrätt finns de kortare kurserna:

https://diplomautbildning.se/utbildning/las-lagen-om-anstallningsskydd

https://diplomautbildning.se/utbildning/medbestammandelagen

https://diplomautbildning.se/utbildning/diskrimineringslagen

https://diplomautbildning.se/utbildning/semesterlagen

https://diplomautbildning.se/utbildning/sjuklonelagen

Du blir i så fall delexaminerad i den längre versionen Arbetsrätt - Fem centrala lagar.

Spara tid med streamad version av din utbildning

 • Kursen ger samma utbildningspoäng hos olika branschförbund som den gör i sin fysiska form.
 • Uppspelningstiden för kursen är 6 timmar och 4 minuter vilket motsvarar 3 dagar lärarledd utbildning.
 • Kursen leder till diplom.
!

Kursinnehåll

 • Allmän kunskap och förståelse för hur den arbetsrättsliga lagstiftningen ser ut och fungerar
 • Skillnaden mellan olika typer av regler i den arbetsrättsliga lagstiftningen, som tvingande regler och semidispositiva regler
 • Hur kollektivavtal påverkar de arbetsrättsliga reglerna
 • De många ordningsregler och formaliaregler som finns i de arbetsrättsliga lagarna
 • Olika anställningsformer som finns i anställningsskyddslagen LAS
 • Genomgång av de olika uppsägningsgrunderna, uppsägning på grund av personliga skäl och uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Vad innebär arbetsbrist och vad innebär personliga skäl? När är det saklig grund för uppsägning?
 • Genomgång av hur sanktionsreglerna ser ut. Vad riskerar en arbetsgivare vid en felaktig uppsägning?
 • Allmänt skadestånd och ekonomiskt skadestånd. Hur mycket kan en arbetsgivare få betala i ekonomiskt skadestånd?
 • I vilka situationer en arbetsgivare måste förhandla med arbetstagarorganisationen
 • Olika typer av förhandlingar, som allmän förhandlingsskyldighet och primär förhandlingsskyldighet. Hur påverkar ett kollektivavtal reglerna om förhandlingsskyldighet?
 • Arbetstagarorganisationens tolkningsföreträde i vissa situationer
 • Sanktioner för brott mot förhandlingsskyldigheten
 • Genomgång av semesterlagens regler
 • Diskrimineringslagens regler om direkt och indirekt diskriminering
 • Regler om sjuklön i sjuklönelagen

Video

Premium ifrån Diploma Utbildning

Denna utbildning kan även köpas som en del i paketet Diploma Premium.Premium ger dig som användare obegränsad tillgång till 490 av våra streamade utbildningar i ett helt år för endast 4795 kr exklusive moms.

För mer information om möjligheter för grupper, allmänna villkor och liknande vänligen kontakta oss.

Se utbildningskatalogen för att se alla utbildningar som ingår i DIPLOMA PREMIUM

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsrätt - Fem centrala lagar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Diploma Utbildning
Hantverkargatan 52
112 31 STOCKHOLM

Traditionell utbildning möter den digitala världen

Vi på Diploma Utbildning har tagit oss an uppgiften att digitalisera landets mest populära utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla våra omtyckta lärare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett sätt att sprida...

Läs mer om Diploma Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights