Visa utbildning.se som: Mobil

Genomförande av byggåtgärder

SIPU
Kort om utbildningen
2 dagar
6 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-03-17 09:30 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
6 900 SEK
2021-03-17

Stockholm
6 900 SEK
2021-10-13
 Genomförande av byggåtgärder

Kursbeskrivning

Genomförande av byggåtgärder – bedömning i praktiken

Under denna utbildning får du som gör tillsynsbesök på byggen eller handlägger bygglovsärenden konkreta tips på hur du kan bedöma ett hus alla delar och aspekter utifrån olika byggnadstyper.

Du som gör tillsynsbesök på byggen eller handlägger bygglovsärenden vet att det ofta förekommer svåra gränsdragningar. Utbildningens innehåll är baserat på intervjuer med vanligaste utmaningarna för bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer vid genomförande av byggåtgärder. Som ett resultat av dessa intervjuer säkerställer vi att innehållet i utbildningen är aktuellt och ger dig rätt kunskaper för att göra korrekta bedömningar.

Utbildningsledare Magdi Dobi ger dig handfasta tips och praktisk kunskap som underlättar ditt arbete,samt ger dig djupare förståelse för framtida utmaningar vid tillsynsbesök och bedömningar. Du får även hjälp att tolka de omfattande regelverken och ta del av aktuella exempel. Du får konkreta tips på hur du kan bedöma ett hus alla delar och aspekter utifrån olika byggnadstyper.

Fem skäl att gå utbildningen:

 • Fördjupa dina kunskaper och lär dig upptäcka risker med olika typer av byggnadskonstruktioner
 • Ta del av en genomgång av Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och Europeiska Konstruktionsstandarder (EKS)
 • Bli säkrare på att bedöma dokumentation gällande brandskydd, energiberäkningar och tillgänglighet
 • Du får en praktisk genomgång av fuktmekanik och materialval
 • Du lär dig vad som gäller vid kontroll och tillsyn –  vad ska en kontrollplan innehålla?

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Kursinnehåll

Aktuell lagstiftning

 • Hur hänger regelsystemet ihop?
 • Hur fördelas ansvaret mellan byggnadsnämnden och byggherren?
 • Byggherrens och byggnadsnämndens process under genomförandet av en byggåtgärd
 • Övergripande om Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och Europeiska Konstruktionsstandarder (EKS)

Bärande konstruktioner

 • Hur ska du tolka regelverket (EKS)?
 • Undergrund och grundkonstruktioner
 • Hur bedömer du geotekniska undersökningar?
 • Hur säkerställer du att beräkningar och bygghandlingar är korrekta?

Bedömning av energiberäkningar och energihushållning

 • Hur ska du tolka kraven på energihushållning enligt BBR?
 • Hur har energiavsnittet förändrats genom åren?
 • Så påverkar klimatskal energieffektiviteten
 • När bör byggnadsnämnden kräva att en certifierad energiexpert ska göra en bedömning?

Miniworkshop – energiteknik

 • Metoder för att granska energiberäkningar och jämföra med kraven i BBR
 • Hur upptäcker du skönmålning och fusk i energiberäkningar?

Praktisk genomgång av fuktmekanik och materialval

 • Hur bedömer du att byggnaden har bra förutsättningar för att undvika fuktproblem?
 • Hur bedömer du att rätt val har gjorts för yttertak?
 • Byggfukt och kritiska fukttillstånd under byggtiden
 • Fuktvandring i klimatskal och köldbryggor
 • Hur avgör du att rätt materialval har gjorts i våtrum och källare?
 • Vad är anledningen till att fel uppstår?

Säkert brandskydd och bedömning av brandrisker i byggnader

 • Hur ska du tolka regelverken för brandskydd?
 • Så avgör du att rätt skyddsnivå och verksamhetsklass är vald
 • Hur bedömer du byggnadens förmåga att stå emot brand?
 • Hur bedömer byggnadsnämnden inkomna handlingar?
 • Räddningstjänstens roll

Kraven för tillgänglighet – vad ska du tänka på

 • Vilka regelverk måste du följa och hålla dig uppdaterad inom?
 • Hur tolkar du regelverken?
 • Hänsyn till olika funktionsvariationer
 • Vad godkänns vid bygglovsprövning och vad bedöms vid tekniska samråd?
 • Vanliga brister och misstag där tillgängligheten inte uppfylls
 • Vad händer om byggnadsnämnden upptäcker otillräcklig tillgänglighet vid slutbeskedet?

Kontroll och tillsyn

 • Hur viktig är kontrollplanen?
 • Vad är en kontrollplan?
 • Hur bedömer byggnadsnämnden byggherreorganisationens kompetens?
 • Vad ska en kontrollplan innehålla? Vilka punkter måste ingå?

Miniworkshop – så bedömer du kontrollplaner

 • Hur avgör byggnadsnämnden om byggherrens dokumentation är otillräcklig?
 • När kan byggnadsnämnden kräva intyg från besiktningar eller kontroller av fristående sakkunniga?

Tillsyn under genomförande

 • Hur håller byggnadsnämnden ett effektivt och bra tekniskt samråd?
 • Hur ska protokollen utformas efter ett tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd?
 • Hur anpassar byggnadsnämnden sina tillsynsbesök/arbetsplatsbesök efter olika typer av byggen?
 • Slutsamråd - vilka handlingar kan byggnadsnämnden begära in inför mötet?
 • Vad ska byggnadsnämnden granska vid slutsamråd och på vilken nivå?
 • Interimistiskt slutbesked – hur ska det utformas och vad innebär det rättsligt?

Varför blir det trots allt fel?

 • Olika exempel från verkligheten

Upplägg

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon.  Reflektionsövningar och gruppuppgifter sker i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra. 

SIPUs utbildningar i digitalt klassrum har ofta något kortare dagar, fler korta pauser och om flera dagar kan dessa utspritt – allt för att skapa bästa möjliga lärmiljö för dig som deltagare!

Kursledare

Magdi Dobi är civilingenjör och arkitekt som arbetar inom bygg- och fastighetssektorn som konsult. Hon är expert i byggbranschens regelverk och avtalssystem, har medverkat i ett flertal statliga utredningar och har varit ledamot i Boverkets Byggråd i över tio år. Hennes gedigna pedagogiska färdigheter utvecklades genom en tjugoårig verksamhet som föreläsare på universitet och högskolor, bland annat KTH.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Genomförande av byggåtgärder, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

SIPU

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har idag närmare 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som...


Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SIPU

Dalagatan 7
104 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Genomförande av byggåtgärder!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 2239 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Genomförande av byggåtgärder från SIPU, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar