Inga recensioner än

Exploateringsekonomi i kommun

SIPU, Distans
Längd
2 dagar
Pris
9 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
29 maj, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
2 dagar
Pris
9 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
29 maj, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 9 800 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Lyftkranar vid byggge av höghus

Exploateringsekonomi i kommun

Vilka krav får du ställa i ett exploateringsavtal? Boka din plats och öka dina kunskaper om olika huvudmannaskap och andra strategiska frågor i PBL. Välkommen!

Fem anledningar att gå utbildningen:

 • Lär dig mer om att säkra exploatörens åtaganden
 • Få kunskap om riktlinjer för exploateringsredovisning
 • Diskutera särskilda utmaningar med exploateringsekonomi
 • Fördjupa dina kunskaper om resultatredovisning av exploateringsverksamhet: kalkyl, budget och resultaträkning
 • Lär dig korrekt redovisning utifrån aktuella lagar och rekommendationer

Ekonomin vid en exploatering, exploateringsekonomi, väcker många frågor som det är upp till dig som ekonom, ingenjör, eller projektledare att ge svar på. För att du ska kunna leverera ett bra underlag krävs tydliga rutiner för hållbar kalkylering och budgetering som ger en rättvisande bild av projektets ekonomiska omfattning. Med god kunskap om exploateringsekonomi kan politiker och tjänstemän fatta välgrundade beslut – och även redovisningen blir korrekt utförd.

Behovet av exploatering i kommun har ökat under de senaste åren. Att planera för en exploatering är en omfattande process som inkluderar flera centrala delar som måste bli korrekt utförda, däribland den ekonomiska planeringen och redovisningen.

Under denna utbildning stärker du dina kunskaper inom de delar som styr och påverkar ekonomin vid exploatering så att du kan känna dig tryggare i din yrkeskompetens.

Denna utbildning sker i digitalt klassrum.

Fler utbildningar inom plan och exploatering hittar du på SIPUs webbplats.

Bokningsregler
Besök SIPUs webbplats för att ta del av våra bokningsregler.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

29 maj, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

4 oktober, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

Föreläsare

Tomas Vesterlin är jurist och civilingenjör i lantmäteri. Tomas har lång erfarenhet av plangenomförandefrågor, bland annat som utbildare och fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet, i regeringsuppdrag samt som konsult och partsföreträdare. Han är en mycket uppskattad föreläsare hos SIPU.

Mattias Haraldsson är biträdande lektor vid Ekonomihögskolan i Lund. Hans forskningsområden är huvudsakligen redovisning och styrning i kommunala organisationer. Särskilda frågor som Mattias arbetar med är särredovisning, investeringsredovisning samt exploateringsredovisning. Han har tidigare arbetat med kommunal revision som konsult.

Program

Lagregler som styr den kommunalaexploateringsekonomin

 • Skillnaden på markanvisnings- och exploateringsavtal – vad får regleras var?
 • Genomförandeavtal – en struktur
 • Exploatörens kostnadsansvar – den svenska modellen

Markanvisnings- och exploateringsavtal

 • Ekonomiska åtaganden och utförandeåtaganden
 • Vilka kostnader kan kommunen ta ut
 • I vilken mån kan mark och anläggningar krävas ”gratis”'
 • Köpeskilling och tilläggsköpeskilling
 • Bundenheten av ingångna avtal
 • Att säkra exploatörens åtaganden
 • Viten, bankgaranti, borgensförbindelser, panter

Särskilda utmaningar med exploateringsekonomi

 • Faktisk kostnad eller schablon
 • Ersättning långt fram i tiden
 • Oklara åtgärder
 • Fördelning av exploateringskostnader över flera projekt
 • Olika huvudmannaskap, olika kommunalt ansvar
 • LOU

Värden

 • Lagreglernas påverkan på markvärden m.m.
 • Intrångsvärdering – en modell
 • Skoltomter m.m. – effekten av praxis

Exploateringsredovisning i kommun

 • Aktuella lagar och rekommendationer
 • Anläggningstillgångar, omsättningstillgångar och skuld vid exploateringsredovisning
 • Resultatredovisning av exploateringsverksamhet: kalkyl, budget och resultaträkning
 • Särskilda redovisningsfrågor: gatukostnadsersättning, överlåtelser, m.fl.
 • Exploatering i årsredovisningen
 • Erfarenhetsutbyte

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med ekonomi vid exploatering, t.ex. i rollen som ekonom, controller eller redovisningsansvarig. Även du som kommer i kontakt med exploateringsekonomi bl.a. som exploateringsingenjör, projektledare och chef på teknisk- eller samhällsbyggnadsförvaltning har nytta av utbildningen.

Upplägg

Lagregler som styr den kommunalaexploateringsekonomin

 • Skillnaden på markanvisnings- och exploateringsavtal – vad får regleras var?
 • Genomförandeavtal – en struktur
 • Exploatörens kostnadsansvar – den svenska modellen

Markanvisnings- och exploateringsavtal

 • Ekonomiska åtaganden och utförandeåtaganden
 • Vilka kostnader kan kommunen ta ut
 • I vilken mån kan mark och anläggningar krävas ”gratis”'
 • Köpeskilling och tilläggsköpeskilling
 • Bundenheten av ingångna avtal
 • Att säkra exploatörens åtaganden
 • Viten, bankgaranti, borgensförbindelser, panter

Särskilda utmaningar med exploateringsekonomi

 • Faktisk kostnad eller schablon
 • Ersättning långt fram i tiden
 • Oklara åtgärder
 • Fördelning av exploateringskostnader över flera projekt
 • Olika huvudmannaskap, olika kommunalt ansvar
 • LOU

Värden

 • Lagreglernas påverkan på markvärden m.m.
 • Intrångsvärdering – en modell
 • Skoltomter m.m. – effekten av praxis

Exploateringsredovisning i kommun

 • Aktuella lagar och rekommendationer
 • Anläggningstillgångar, omsättningstillgångar och skuld vid exploateringsredovisning
 • Resultatredovisning av exploateringsverksamhet: kalkyl, budget och resultaträkning
 • Särskilda redovisningsfrågor: gatukostnadsersättning, överlåtelser, m.fl.
 • Exploatering i årsredovisningen
 • Erfarenhetsutbyte

Tid & plats

Dag 1 kl. 09.00 – 16.00
Dag 2 kl. 09.00 – 15.30

Erbjudande

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Exploateringsekonomi i kommun, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
SIPU
Convendum
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har idag närmare 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som öppna...

Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Highlights