Visa utbildning.se som: Mobil
ÄmnenVälj ett ämne, t.ex. Juridik
PlatsVälj en plats, t.ex. Lund
Du kan förfina sökningen i nästa steg
Populära ämnen
Teknik
Vård
Ekonomi
Ledarskap
Arbetsmiljö
Populära platser
Stockholm
Göteborg
Malmö
Örebro
Västerås

E-förvaltningsjuridik i offentlig verksamhet

SIPU
Kort om utbildningen
2 dagar
9 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-11-16 09:00 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans, Stockholm

Kursbeskrivning

E-förvaltningsjuridik i offentlig verksamhet

Få ökad kunskap om hur du kan förstå och ställa juridiska krav i verksamhetens digitaliseringsprojekt och bidra till att införa lämpliga skyddsåtgärder för informationssäkerhet och dataskydd. Boka din plats nu.

Tre skäl till att gå utbildningen:

 • Kunskaper för att aktivt kunna stödja organisationen i frågor om digitalisering
  och införande av AI processer.
 • Förstå och ställ juridiska krav i verksamhetens digitaliseringsprojekt och bidra till att införa lämpliga skyddsåtgärder för informationssäkerhet och dataskydd.
 • Grundläggande kravställning på leverantörer och hur digitalisering tillämpas i praktiken.

E-förvaltningsjuridik i offentlig verksamhet erbjuder dig en fördjupande utbildning om juridiska krav vid digitalisering och automation av processer. Som ett resultat av utbildningen kommer du att få en fördjupad kunskap och en praktisk insikt om vilka krav som gäller vid digitalisering och vilka skyddsåtgärder som du behöver.

Utbildningen i E-förvaltningsjuridik i offentlig sektor kommer också att ge konkreta exempel på hur du kan identifiera juridiska risker och specifikt integritetsrisker. Genom utbildningen kommer du även att få kunskap om korrekt och säker dokumentation och hantering av information rörande personuppgifter i digitaliseringsprocessen.

Bokningsregler

Besök vår webbplats för att ta del av våra bokningsregler.

Målgrupp

Medarbetare i offentlig verksamhet så som verksamhetschef, administrativ chef, jurister och dokumentcontrollers. Även projektledare och medarbetare inom digitaliseringsprojekt, medarbetare inom IT och informationssäkerhet samt affärsutvecklare och upphandlare.

Föreläsare

Hanna Palmstierna är Senior Counsel på Eris Law Advokatbyrå med fokus på finans, it, integritet, dataskydd, digitalisering, regulatorisk compliance och myndighetsjuridik. Hanna har lång erfarenhet och bred kunskap inom juridik. Hon är bland annat utbildad hovrättsassessor i Svea Hovrätt och har arbetat i svenska domstolar, som rättssakkunnig vid Finansdepartementet samt som stabjurist på Premiepensionsmyndigheten. Hon har också över 20 års erfarenhet inom finansbranschen i olika ledande roller som Head of Legal & Compliance och styrelseledamot. Hon är en omtyckt föreläsare och har bred erfarenhet av utbildning och seminarieledning inom olika områden. Genom sin unika bakgrund inom juridiken har hon djup förståelse för och gedigen praktisk erfarenhet av införande av nya regelverk i olika typer av verksamheter och bland annat av genomförande av digitaliseringsprojekt, implementering av IT-system och outsourcing.

Innehåll

E-förvaltning i offentlig sektor – bäst i världen?

 • Digitalisering och automatisering i offentlig sektor
 • Digitala stöd och verktyg
 • Automation genom algoritmer med anknytande datorprogram (AI)
 • Digitalisering av ärendeprocesser
 • AI och robotisering – hinder och hot
 • Hur lång kan vi komma ? – vilka hinder och möjligheter finns?

Det digitala perspektivet i förhållande till regelverken:

 • Tryckfrihetsförordningen
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Förvaltningslagen
 • Arkivlagen
 • Dataskyddsförordningen och övriga regler kring dataskydd
 • Regler om informationssäkerhet och säkerhet.

Rätten att ta del av allmänna handlingar och andra grundprinciper i offentlig sektor – hur säkerställs dessa i digitala miljöer ?

 • Förvaltningslagens förfaranderegler och grundprinciper
 • Digital kommunikation med enskilda
 • Vilken form av ärendehandläggning kan med fördel automatiseras?
 • Automatiserat beslutsfattande – risker och möjligheter
 • AI och robotisering – process och genomförande
 • Bevarande och gallring av allmänna handlingar
 • Elektroniska original, kopior och avskrifter

Frågor om elektroniska identiteter och digitala underskrifter - vad gäller

 • Vilka handlingar kan och bör undertecknas digitalt? Skillnaden mellan e-identifiering och e-underskrift
 •  Bevarande i framtiden – hur säkerställs original? Vilka material räknas som egenhändiga? Formföreskrifter för digitala signaturer

Informationssäkerhet, dataskydd och säkerhetsåtgärder

 • Frågor om grunddata, informationsförsörjning och informationsutbyte.
 • Tekniska säkerhetsåtgärder, system, ledning, personal och säkerhet.
 • Särskilt om säkerhetsåtgärder och dataskydd för personuppgifter
 • Särskilt om externa leverantörer och sekretess
 • Praktiskt arbete med IT-avtal och kravställning gentemot externa leverantörer

Rättssäker hantering av molntjänster

 • Informationshantering – att ta kontroll över informationen
 • Vilken information kan förvaras i molnet?
 • Informationssäkerhetsklassning och sekretess
 • När uppgifter riskerar att röjas
 • Gällande rättsläge och utvecklingen framåt

Diskussion – utveckling i praktiken

 •  Utveckla digitaliseringsprocessen – praktiska strategier
 • Att bedöma verksamhetens risker och förhålla sig till dessa

Upplägg

Digitalt klassrum 

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra. 

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Tid & plats

09.00-15.00

Erbjudande

Känner du till Kompetenskortet?

Behöver du och dina kollegor fördjupad kunskap inom ert arbete eller vill du som chef se över organisationens kompetensutveckling så passa på! Kontakta oss för offert.

SIPUs kompetenskort laddar er organisation/avdelning med minst 10 stycken utbildningsplatser. Det innebär i realiteten att alla kollegor kan gå en och samma utbildning eller så delar ni upp er på specifika utbildningar. Med god framförhållning blir era utbildningar mer kostnadseffektiva under ett års tid med Kompetenskortet.

Varför Kompetenskort?

 • Ett smidigare sätt att planera er kompetensutveckling
 • Era utbildningar blir mer kostnadseffektiva
 • En möjlighet att satsa på dina medarbetare

Kontakta oss för mer information kring Kompetenskortet eller offertförfrågan 08-698 06 01 eller maila oss. När ni fått en offert från oss är det bara att börja använda er specialkod och boka in er på utbildningarna!

*Kompetenskortet gäller i ett år från beställningsdatum och kan inte nyttjas på certifierings-/diplomeringstillfällen.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om E-förvaltningsjuridik i offentlig verksamhet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner.

Kursdeltagare
Fått aha-upplevelser genom att vi fick en helhet när det gäller juridiken kring de här frågorna. Fick en del nya infallsvinklar till vissa problem som behöver hanteras.
Kursdeltagare
Lärt mig hur man ska tänka inför och i ett digitaliseringsarbete, vilka juridiska övervägningar som måste göra.

SIPU

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har idag närmare 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som...


Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SIPU

Convendum
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 2 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 2358 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen E-förvaltningsjuridik i offentlig verksamhet från SIPU, fyll i dina uppgifter: