Visa utbildning.se som: Mobil

Bästa medarbetarsamtalet

Leadership Learning Lab
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: Löpande utbildningsstarter. - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande
Svenska

Kursbeskrivning

Få medarbetarsamtal använder medarbetarens och chefens tid väl. De är mer en rituell tradition som “ska göras”.

Ett bra medarbetarsamtal präglas mer av lust än av plikt. Det prioriteras för att det är så utvecklande för såväl medarbetaren som chefen och därtill verksamheten.

Medarbetarsamtalet har potential att vara ett tidseffektivt och vasst chefsverktyg; en central del i styrningen och utvecklingen av verksamheten. Men också ett samtal som gör det möjligt för medarbetaren att förena det hen brinner för med det organisationen vill åstadkomma.

Ett värdefullt samtal att se fram emot, helt enkelt.

Vad är utbildningens mål och syfte?

Utbildningens mål är att rusta chefer att använda medarbetarsamtalet för aktiv utveckling av verksamhet, medarbetare och ledarskap. Det övergripande syftet att bidra till bättre resultat, förbättrat arbetsklimat och ökat engagemang.

Vad får jag med mig från utbildningen?

En inblick i vad modern forskning säger om ledarskap, organisation och motivation.

Konkreta uppslag till hur du kan genomföra genuint givande medarbetarsamtal och lust att prova dem tillsammans med dina medarbetare.

Ett nätverk av chefer med samma ambition vad gäller medarbetarsamtalet som du får fortsatt tillgång till genom en digital samtalsgrupp.

Utbildningen ges organisationsanpassad. Kontakta oss för mer information och offert.

Målgrupp

Vem/vilka riktar sig utbildningen till?

Chefer med personalansvar i privat, offentlig eller ideell verksamhet.

Krävs det några förkunskaper?

Nej. Utbildningen passar såväl nya som erfarna chefer.

Hur många blir vi?

Antalet deltagare är begränsat till max 12 för att det ska finnas utrymme för varje deltagares frågor, erfarenheter och behov. Utbildningen syftar inte till att lära ut ett och samma innehåll till alla deltagare utan att ge varje deltagare möjlighet att få med sig det hen behöver för att lyckas med sina medarbetarsamtal.

Fortsatta studier

Går det att få mer hjälp? Och om vi är flera hos oss?

Utbildningen kan kompletteras med ett eller flera individuella coachingsamtal före och/eller efter själva medarbetarsamtalen. Dessa samtal går utmärkt att genomföra på distans. Offert lämnas på begäran.

Kursen går att göra organisationsintern och kan då till viss del skräddarsys för organisationens behov. Den kan då också byggas på med en eller flera uppföljningsdag/-ar där deltagarna under ledning av utbildningsledaren kan dela erfarenheterna efter genomförda samtal, hålla processen vid liv och bygga ett internt stödjande chefsnätverk. Offert lämnas på begäran.

Upplägg

Hur ser utbildningens innehåll/upplägg ut?

Att leda för engagemang låter sig inte göras med traditionellt ledarskap. Utbildningen inleds därför med en kort föreläsning från forskningsfronten inom ledarskap. Du får också en snabbkurs i vad vi vet från motivationsforskningen och hur du konkret använder denna kunskap i ditt ledarskap.

Mot bakgrund av föreläsningen tar vi oss an medarbetarsamtalet väldigt handfast. Formatet är en workshop där vi är konkreta utifrån deltagarnas egna verkligheter, övar (rollspel) och lär av varandra.

Vi talar om hur

  • medarbetarsamtalet är en del av verksamheten istället för något som tar tid ifrån den
  • medarbetarsamtalet blir länken mellan medarbetares personliga mål och organisationens mål
  • du skapar förutsättningar för ömsesidig feedback så att även du som ledare utvecklas
  • du strukturerar samtalen om du har flera samtidigt som du är följsam till varje unikt samtal
  • du gör om det inte blir som planerat (gråt, ilska, ovilja att delta, prat om andra etc)
  • samtalet blir en dialog
  • det ni talar om verkligen händer och följs upp
  • du kan prioritera kompetensutveckling även när det inte finns tid och pengar till kurser

Tid & plats

Utbildningen genomförs centralt i Stockholm, plats meddelas.

Utbildningsdagen varar från 08.30 – 17.00

Mat & logi

Fika och lunch ingår i priset.

Erbjudande

Kontakta oss för grupprabatt om ni är tre deltagare eller fler.

Kursledare

Utbildningen leds av Lucie Mandaus Stephansen.

Lucie är en uppskattad utbildare, processledare och coach. Så här säger några av de chefer om Lucie som kursledare:

”Lucie utmanar och får en att tänka.”

”Utbildningen har påverkat mig på djupet.”

”Lucie är kunnig, provocerande och modig.”

”Jag blev trygg i att lita på det jag känner.”

”Lucie lyckas nå fram och beröra.”

”Jag ser helheten nu.”

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Bästa medarbetarsamtalet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Leadership Learning Lab

Leadership Learning Lab

För dig som vill skapa, förändra och leda med större lätthet!

LEADERSHIP LEARNING LAB är ett utvecklings- och utbildningslabb för de som vill skapa, förändra och leda i en ny tid. Vi designar och genomför kunskapsutvecklande och kapacitetsstärkande insatser som gör människor bättre på att tillvarata möjligheter nu och i framtiden....


Läs mer om Leadership Learning Lab och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Leadership Learning Lab

Stockholm

 Visa telefonnummer