Visa utbildning.se som: Mobil

BFAB

(Bygg- och fastighetssektorns Fortbildningsinstitut AB) har till uppgift att förse bygg- och fastighetssektorn med kvalificerad fortbildning.

BFAB är den största leverantören av fortbildning till byggsektorn. Huvudägare är STF Ingenjörsutbildning AB men BFAB är även delägt av de stora intresseorganisationerna Byggherreforum, Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier och Svensk Teknik och Design. Företaget har därmed en viktig roll att spela för sektorns kompetensutveckling.

BFAB är alltså ett dotterbolag till och affärsområde inom STF Ingenjörsutbildning AB - Sveriges ledande teknikutbildningsföretag med ett mycket brett kursutbud. Varje år utbildar STF cirka 25000 personer.

Visa alla utbildningar med BFAB (STF)

Utbildningar

Öppen utbildning
Ekonomi Längd Pris Ort Snittbetyg
Ekonomi - baskurs för fastighet/bygg 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Lön / skatt / moms
Moms på fastigheter - fördjupning 2 dagar 14 650 SEK Stockholm
Moms på fastigheter - grundkurs 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Juridik
Entreprenadjuridik
ABT 06 2 dagar 13 800 SEK Stockholm
AMA AF 12 2 dagar 13 300 SEK Stockholm
AMA Anläggning med beskrivningsteknik 2 dagar 13 100 SEK Stockholm
Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande 5 dagar 37 300 SEK Stockholm
Grundkurs i entreprenadjuridik - Upphandling och avtal 2 dagar 14 500 SEK Stockholm
Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar 2 dagar 14 600 SEK Stockholm
Fastighetsrätt
Arrende och andra nyttjanderätter - fördjupningsseminarium 2 dagar 14 650 SEK Stockholm
Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs 2 dagar 13 600 SEK Stockholm
BBR 1 dag 7 900 SEK Stockholm
Hyresjuridik del 1, bostäder och lokaler 2 dagar 12 450 SEK Stockholm
Hyresjuridik del 2, bostäder 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Hyresjuridik del 2, lokaler 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Hyresjuridik del 3, lokaler 2 dagar 14 650 SEK Stockholm
Hyresjuridik del 4 - Lokalhyresavtal i praktiken 2 dagar 14 650 SEK Stockholm
Miljö / kvalitet / internrevision
Miljöinventering av byggnader 2 dagar 13 600 SEK Göteborg
Projektledning
BIM i projekt 2 dagar 13 600 SEK Stockholm
Construction Management - Så funkar det 1 dag 6 500 SEK Stockholm
Driva mindre byggprojekt 2 dagar 13 300 SEK Stockholm
Språk
Engelska
Engelska för bygg- och fastighetsbranschen 4 dagar 0 SEK Stockholm
Teknik
Geoteknik - baskurs 2 dagar 13 100 SEK Stockholm
Bygg
Byggprocessen - så fungerar den 1 dag 8 100 SEK Stockholm
Den svenska byggprocessen - kurs på engelska 1 dag 8 900 SEK Stockholm
Diplomerad Byggprojektledare 10 dagar 71 000 SEK Märsta
Entreprenadbesiktning 2 dagar 13 700 SEK Stockholm
Fuktkunskap vid projektering 2 dagar 13 700 SEK Stockholm
Konsultavtalet - ABK 09 0 dagar 0 SEK Stockholm
PBL 1 dag 7 900 SEK Stockholm
Planprocessen - så fungerar den 2 dagar 13 800 SEK Stockholm
Riskhantering i samhällsbyggnadsprojekt 2 dagar 13 400 SEK Flera orter (2)
Tillgänglighet - Baskurs 2 dagar 14 100 SEK Stockholm
Tillgänglighet - utbildning inför certifiering 1 dag 7 950 SEK Stockholm
Tillgänglighetsdagen 1 dag 5 600 SEK Stockholm
Fastighetsförvaltning
Aff - Grund Förvaltningsjuridik 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dagar 99 000 SEK Stockholm
Fastighetsägarens ansvar 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
Hyresförhandlingar för lokaler 2 dagar 13 400 SEK Stockholm
VVS
Installationer - baskurs 2 dagar 12 900 SEK Stockholm
Installationer-Styr och regler 1 dag 7 900 SEK Stockholm
Installationssamordning - problemlösaren i byggprojektet 2 dagar 12 500 SEK Stockholm
  • = Reportage kopplat till arrangören

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du vill komma i kontakt med BFAB (STF)

  Kontakta arrangören

  Få mer information

  Anmäl ditt intresse 

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Kontakt

BFAB (STF)

Kungsbroplan 3 A
101 39 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

          (4)
Elias Filén   |   2017-11-26
Bra och bred kurs.
          (4)
Vincent Lundahl   |   2017-10-16
Bra utbildning med mycket praktisk övning. Fick mig även att reflektera över min egen tydlighet i olika sammanhang. Bra övningsmaterial. Saknar dock personlig återkoppling till utfört arbete men förstår att det är svårt att hinna med under dessa 2 dagar.
          (4)
Erik   |   2014-05-19