Effektiv produktionsstyrning i vården – så lyckas du

Dagens Medicin Utbildning, i Stockholm (+1 orter)
Längd
2 dagar
Pris
14 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 januari, 2024 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 dagar
Pris
14 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 januari, 2024 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 14 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Denna utbildning handlar om att ge dig nödvändiga kunskaper i produktionsstyrning i vården för att kunna optimera balansen mellan patienternas vårdbehov och den kapacitet som finns, och därmed förhindra kaos och långa köer. Du får lära dig hur professionell produktionsstyrning bör genomföras på olika beslutsnivåer, från flerårig politisk nivå till operativ och daglig nivå, genom att ta beslut på ett bestämt och strukturerat sätt. Vi går även igenom hur du tar fram och analyserar registreringar och statistikunderlag samt tar hänsyn till skillnader i vårdprocesser mellan olika specialiteter.

Kommande kursstarter

Välj mellan 3 kursstarter

24 januari, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

20 mars, 2024

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

15 maj, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Chefer
 • Verksamhetsutvecklare
 • Dig som arbetar med fördelning av vårduppdrag på regional nivå.
 • Vårdplanerare 

Kursinnehåll

UTBILDNINGENS MOMENT: 

1. Produktionsstyrningen på olika besluts- och planeringsnivåer
Vi går igenom hur produktionsstyrning går till på olika planeringsnivåer, vilka beslut som tas, vad som är viktigt att tänka på för att få en effektiv och optimerad produktionsstyrning:

 • Den politiska nivån– planering på flera års sikt
 • Den strategiska nivån– planering på 1-1,5 år sikt med fördelning mellan olika vårdaktörer i en region.
 • Den övergripande taktiska nivån– planering på tre-fyra månaders sikt med fördelning av övergripande kapacitet som vårdplatser och operationssalstid på ett sjukhus.
 • Den taktiska nivån– På denna nivå görs produktionsplanen för en verksamhet
 • Den operativa nivån– Schemaläggningsnivå
 • Den dagliga nivån– beslut som sträcker sig från en timme till en dag framåt 

2. Att ta fram och analysera registreringar och statistikuttag
En förutsättning för produktionsstyrning är att kunna analysera registreringar och statistikunderlag. Vi går igenom vad du ska tänka på när du bedömer kapacitetsbehov utifrån att studera registreringar och hantera statistik.

3. Hur du tar hänsyn till tidsperspektiv för olika specialiteter
Olika specialiteter inom vården har olika tidsperspektiv eftersom de utgår från patienternas behov. Du får lära dig hur du ta hänsyn till dessa aspekter som till exempel att vissa specialiteter enbart har akuta patienter medan andra har en mix med fler elektiva patienter, längden på besök, antal besök i en vårdepisod, etcetera. Alla dessa komponenter påverkar hur planeringen görs.

Upplägg

PROGRAM

DAG 1
09.00 Introduktion till produktionsstyrning

 • Syfte med produktionsstyrning
 • Hur köer bildas och hur detta kan undvikas
 • Planeringsnivåer i professionell produktionsstyrning: politisk, strategisk, övergripande taktisk, taktisk, operativ och daglig

10.15 Kaffe

10.30 Fortsättning introduktion till produktionsstyrning

 • Den viktiga balansen mellan behov och kapacitet
 • Beroendeplanering (med övningsexempel)
 • Rullande planering

11.15 Produktionsstyrning på politisk och strategisk nivå
På de översta planeringsnivåerna skall vårdens produktion på längre sikt tas fram. Ofta har regioner en förvaltning som arbetar med dessa frågor som till exempel hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm – dessa skriver uppdrag till offentliga och privata aktörer. Till denna strategiska planering behövs information både från den taktiska nivån och från professionen och besluten bör också stöttas med logistisk kunskap.

12.00 Lunch

13.00 Produktionsstyrning på taktisk nivå

 • Registreringar och statistik
 • Produktgrupper – vikten av standardisering med övning
 • Behovsplan

15.00 Fika

15:15 Produktionsstyrning på taktisk nivå fortsättning…

 • Kapacitetsplan och kompetensmatris
 • Årsbalansering med övningsuppgift
 • Produktionsplan med övningsuppgifter
 • Att bestämma vem som gör vad – BIRA modellen

16.30 Sammanfattning med tid för frågor

17.00 Avslut dag 1

DAG 2
09.00 Repetition från dag 1
Under detta pass fångar vi upp frågeställningar från första kursdagen.

09.30 Operativ produktionsstyrning

 • Nedbrytning av produktionsplanen till standardveckoschema med övning

10.15 Kaffe

10.30 Operativ produktionsstyrning

 • Standardschema, personalschema och bokningsschema
 • Bokningsstrategi – spara lagom många luckor till akuta patienter.
 • Praktiska exempel från olika specialiteter – akut, slutenvård, kroniker, operation

12.00 Lunch 

13.00 Uppföljning

 • Hur du bör följa upp produktionen
 • När och vilka beslut som behöver tas utifrån uppföljningen

15.00 Fika

15.15 Variationens påverkan på produktionsstyrning

 • Variation skapar osäkerhet i planerna.
 • Genomgång av de fyra typerna av variationer: skapade variationer, flyttbara behovsvariationer, förutsägbara behovsvariationer, oförutsägbara behovsvariationer
 • Hur hanteras de olika typerna av variation vid planeringen

16.30 Sammanfattning med tid för frågor

17.00 Avslut dag 2

Kursens mål

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

 • Förstå vad professionell produktionsstyrning innebär
 • Att kunna undvika de värsta fallgroparna och hindren
 • Att kunna göra en årsbalansering
 • Att kunna göra en produktionsplan
 • Att kunna göra ett standardschema
 • Att förstå produktionsuppföljning och hur denna sedan kan kopplas till ekonomin.

Kursledare

Ritva Rosenbäck
Ritva Rosenbäck har 20 års erfarenhet som produktionschef från olika branscher. Sedan 2012 arbetar hon med produktionsstyrning inom sjukvården och sedan 2020 doktorerar hon i samma område på Högskolan Väst. Hon har bland annat infört produktionsstyrning på Skånes Universitetssjukvård, varit operativ chef på Danderyds sjukhus, gjort årsbalanser på Södertälje sjukhus och SÖS samt utbildat i vårsplatsplanering på Akademiska sjukhuset. Ritva anlitas även som expert på Socialstyrelsen och utkom år 2017 med boken ”Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt”.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Effektiv produktionsstyrning i vården – så lyckas du, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 128 recensioner
Skriv en recension
5/5
Kursdeltagare
20 sep 2023

Viktig och intressant! Hade varit önskvärt att medarbetare på alla nivåer i verksamheten går denna kurs för att gemensamt förändra och göra skillnad.

5/5
Kursdeltagare
20 sep 2023

Mycket intressant och lärorikt. Som ny chef bra att börja försöka göra rätt från början.

4/5
Kursdeltagare
20 sep 2023

Mycket bra att kursledaren själv har lång praktisk erfarenhet av ämnet och att var så generös med att dela med sig av konkreta tips inklusive Excel-ark som skickades ut efter ...

Visa mer
Dagens Medicin Utbildning

Dagens Medicin Utbildning erbjuder kurser för specialister och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. Vår idé och vår uppgift är att bidra till en mer effektiv och hållbar vård genom att förse dig med kunskap, kompetens och inspiration. Vi erbjuder kurser...

Läs mer om Dagens Medicin Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights