Visa utbildning.se som: Mobil

Taggar: Vård

Engagera dig mot våld mot kvinnor och barn

Senast uppdaterad: 2017-03-20

Är du intresserad av att engagera dig i en jour? Organisationen Unizon arbetar för ett jämställt samhälle och samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer samt andra verksamheter som stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån kunskap om våld, genus och makt. 

Taggar: Vård
Läs mer

Sjuksköterskor och barnmorskor vill ha bättre möjlighet till kompetensutveckling

Senast uppdaterad: 2016-06-22

1500 sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor har tillfrågats vad som krävs för att yrket ska bli mer attraktivt. Starkare löneutveckling, bättre möjlighet till kompetensutveckling och högre bemanning behövs för att öka sjuksköterskors vilja att stanna kvar i Sverige.

Läs mer