Visa utbildning.se som: Mobil

Traditionell utbildning möter den digitala världen

Diploma Utbildning har tagit oss an uppgiften att digitalisera landets mest populära utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla våra omtyckta lärare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett sätt att sprida kunskapen.

Vi är idag landets största aktör inom digitala utbildningar och är partner med ett 50-tal svenska utbildningsföretag. Till dessa utbildningsföretag skapar Diploma identiska versioner av deras öppna kurser med samma lärare, samma innehåll och med samma diplom - Online.

Utbildas när och var du vill

Med våra över 200 utbildningar i ett flertal olika kategorier kan du nu enkelt utbildas när och var du vill. Det enda du behöver är din dator, mobil eller surfplatta. Perfekt på arbetsplatsen såväl som på tåget, i konferensrummet eller där hemma. 

Effektivare inlärning

Studier visar att du kan hålla 6-7 saker i minnet utan att påminnas på nytt. Därför är traditionell utbildning med heldagar inte så resurseffektivt som många tror. Det är bättre att du portionerar ut kunskapen över tid och omsätter dessa direkt på din arbetsplats för högre effektivitet. Med vår onlinebaserade utbildning kan du pausa, anteckna och repetera kursen så mycket du vill.

70:20:10 modellen

Den som omedelbart omsätter sina nya kunskaper i verksamheten minns ungefär 90 procent efter två veckor vilket är väsentligt högre än traditionell utbildning. Kunskapen blir då relevant och får hög effekt.Vi förespråkar 70:20:10 modellen som innebär att 70 procent av allt lärande sker på arbetsplatsen - i din vardag, där du är expert. 20 procent av det totala lärandet görs genom egen reflektion och genom samtal med kollegor. Resterande 10 procent läggs på utbildning.

Premium: En digital utbildningsrevolution.

För de som inte nöjer sig med enstaka utbildningar har vi tagit fram ett paket som vänder upp och ned på hela utbildningsbranschen - Premium. Premium ger dig som användare obegränsad tillgång till alla våra över 200 utbildningar i ett helt år för endast 3695 kr.


Tel: 08-519 42 800

För mer information om möjligheter för grupper, allmänna villkor och liknande vänligen kontakta oss eller besök vår hemsida.

Visa alla utbildningar med Diploma Utbildning

Utbildningar

Öppen utbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Psykosocial arbetsmiljö 1 timme 2 100 SEK Flera orter (2)
Försäljning
Att öka försäljningen på din hemsida 3 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Framgångsrika kundmöten 1 timme 1 450 SEK Flera orter (2)
Kundservice & Merförsäljning 1 timme 1 900 SEK Flera orter (2)
Medveten kommunikation för säljare 2 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
B2B Försäljning
Insiktsförsäljning 3 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Förhandlingsteknik
Excellence i förhandling 10 timmar 2 650 SEK Flera orter (2)
Förhandlingspsykologi 2 timmar 2 400 SEK Flera orter (2)
Key Account Manager
Key Account Management 3 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Säljutbildning-Avancerad
Försäljning av konsulttjänster 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Försäljning i toppklass - Individuell säljutveckling 5 timmar 2 400 SEK Flera orter (2)
Säljutbildning-Grund
Butikssäljare - Kundkategorisering 0,5 timmar 1 300 SEK Flera orter (2)
Butikssäljare - Merförsäljning och kundvård 1 timme 1 450 SEK Flera orter (2)
Fältsäljare 3 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Försäljning via servicetekniker 1 timme 2 175 SEK Stockholm
Relationssäljare 1 timme 1 700 SEK Flera orter (2)
HR
Corporate Health Responsibility 1 timme 2 350 SEK Stockholm
Jämställdhet för offentliga organisationer och ESF-projekt 1 timme 2 150 SEK Flera orter (2)
Teambuilding
Högpresterande arbetsgrupper 4 timmar 1 700 SEK Flera orter (2)
Hälsa
Ergonomi - Grundkurs 2 timmar 1 800 SEK Flera orter (2)
Stresshantering
Jobba bättre med mindre stress 2 timmar 1 500 SEK Flera orter (2)
Inköp
Offentlig upphandling
LOU - Grundkurs 3 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
IT- Microsoft Office
Office 365 - Grundkurs 1 timme 595 SEK Flera orter (2)
SharePoint
SharePoint Online - Grundkurs 1 timme 595 SEK Flera orter (2)
Juridik
Den svenska mutlagstiftningen - Grundkurs 2 timmar 2 350 SEK Flera orter (2)
Immaterialrätt 3 timmar 2 450 SEK Flera orter (2)
Marknadsrätt - Grundkurs 3 timmar 2 450 SEK Flera orter (2)
Särskilda frågor vid företagsöverlåtelser 3 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Arbetsrätt
Arbetsrätt 4 timmar 2 245 SEK Flera orter (2)
Avtalsrätt
Avtalsrätt och köprätt 4 timmar 2 400 SEK Flera orter (2)
Kommunikation
Att agera som ett proffs framför kameran 1 timme 2 200 SEK Flera orter (2)
Effektiv kommunikation 3 timmar 2 400 SEK Flera orter (2)
HBTQ Diplomering 2 timmar 1 450 SEK Flera orter (2)
Kommunikation - Grundkurs 2 timmar 1 900 SEK Flera orter (2)
Kommunikation - Så når du ut i media 1 timme 2 300 SEK Flera orter (2)
Kommunikation - Så påverkar du politiker och myndigheter 1 timme 2 300 SEK Flera orter (2)
Svåra samtal 2 timmar 2 150 SEK Flera orter (2)
Digital kommunikation
Effektiv e-postkommunikation 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Marknadsföring
Varumärkesstrategi 3 timmar 2 500 SEK Flera orter (2)
Onlinemarknadsföring
Internetmarknadsföring – grundkurs 2 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Kundservice
Service i toppklass 2 timmar 2 100 SEK Flera orter (2)
Kundbemötande
Bemötande för offentlig sektor 2 timmar 1 900 SEK Flera orter (2)
Klagomålshantering 2 timmar 2 100 SEK Flera orter (2)
Kundbemötande 2 timmar 1 900 SEK Flera orter (2)
Ledarskap
Att leda i förändring utifrån kund, affär och människa 3 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Att leda utan att förlora din identitet 1 timme 2 650 SEK Flera orter (2)
Hållbar kommunikation - Chefsutbildning 1 timme 2 100 SEK Flera orter (2)
Konsten att hitta, sätta och nå stora mål 2 timmar 1 700 SEK Flera orter (2)
Ledarskap - Fördjupningskurs 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Ledarskap – grundkurs 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Ledarskap - Motivation & Riktning 1,5 timmar 1 900 SEK Flera orter (2)
Coachande ledarskap
Coachande ledarskap 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Företagsledning / styrelse
Styrelsearbete - Grundkurs 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Konflikthantering
Konflikthantering 2 timmar 1 440 SEK Flera orter (2)
Konflikthantering och medling 2 timmar 2 150 SEK Flera orter (2)
Ny som chef
Ny som chef 2 timmar 1 440 SEK Flera orter (2)
Organisation / verksamhet
Alkohol & Droger - Identifiera och agera 1 timme 2 700 SEK Flera orter (2)
Socialt entreprenörskap 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Affärsmannaskap / etik
Att skapa värdegrund 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Risk- / krishantering
Krishantering och kriskommunikation 2 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Strategi / förändring
Affärsutveckling 2 timmar 1 700 SEK Stockholm
Verksamhetsutveckling
5S 2 timmar 1 100 SEK Flera orter (2)
Förbättringskompetens 1 timme 500 SEK Flera orter (2)
LEAN - Ett naturligt tillstånd 1 timme 850 SEK Flera orter (2)
LEAN - Grundkurs 5 timmar 1 500 SEK Flera orter (2)
Mångfald - Internt, strategiskt arbete 1,5 timmar 2 400 SEK Flera orter (2)
SMED - Reducera ställtider 2 timmar 1 100 SEK Flera orter (2)
Pedagogik
Bli en bra utbildare 5 timmar 2 550 SEK Flera orter (2)
Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation 3 timmar 1 500 SEK Flera orter (2)
Presentationsteknik / retorik
Retorik - Konsten att övertyga 2 timmar 1 900 SEK Flera orter (2)
Retorik, framförande och presentationsteknik för chefer och ledare 2 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Retorik för säljare 2 timmar 1 900 SEK Flera orter (2)
Projektledning
Projektledning-Grund
Projektledning - Grundkurs 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Språk
Affärsspråk
Affärsengelska - Grundkurs 3 timmar 2 600 SEK Flera orter (2)
Writing Business E-mails 3 timmar 2 400 SEK Flera orter (2)
Svenska
Yrkessvenska - Grundkurs 2 timmar 2 100 SEK Flera orter (2)
Säkerhet
Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens natur 1 timme 1 700 SEK Flera orter (2)
Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering 1 timme 1 700 SEK Flera orter (2)
Professionell konflikthantering - Taktiskt säkerhetstänk 1 timme 1 700 SEK Flera orter (2)
Hot och våld
Förhandling i krissituationer 1 timme 1 700 SEK Flera orter (2)
Teknik
Lift & kran
Förflyttnings- och lyftteknik 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
Vård
Behandling /omsorg
Anhörigperspektivet inom personlig assistans 1 timme 1 200 SEK Stockholm
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
Läkemedelshantering 0,5 timmar 1 200 SEK Flera orter (2)
Sekretess inom LSS och SoL 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
Stresshantering för vårdpersonal 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
Vad är sorg? Grundkurs i sorgebearbetning 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
Första hjälpen
ABC - Akutsjukvård 0,5 timmar 1 200 SEK Flera orter (2)
E-learning
Arbetsmiljö
Psykosocial arbetsmiljö 1 timme 2 100 SEK Flera orter (2)
Försäljning
Att öka försäljningen på din hemsida 3 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Framgångsrika kundmöten 1 timme 1 450 SEK Flera orter (2)
Kundservice & Merförsäljning 1 timme 1 900 SEK Flera orter (2)
Medveten kommunikation för säljare 2 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Relationssäljare 1 timme 1 700 SEK Flera orter (2)
B2B Försäljning
Insiktsförsäljning 3 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Förhandlingsteknik
Excellence i förhandling 10 timmar 2 650 SEK Flera orter (2)
Förhandlingspsykologi 2 timmar 2 400 SEK Flera orter (2)
Key Account Manager
Key Account Management 3 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Säljutbildning-Avancerad
Försäljning av konsulttjänster 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Försäljning i toppklass - Individuell säljutveckling 5 timmar 2 400 SEK Flera orter (2)
Säljutbildning-Grund
Butikssäljare - Kundkategorisering 0,5 timmar 1 300 SEK Flera orter (2)
Butikssäljare - Merförsäljning och kundvård 1 timme 1 450 SEK Flera orter (2)
Fältsäljare 3 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Försäljning via servicetekniker 1 timme 2 175 SEK Stockholm
HR
Corporate Health Responsibiltiy 1 timme 2 350 SEK Stockholm
Jämställdhet för offentliga organisationer och ESF-projekt 1 timme 2 150 SEK Flera orter (2)
Teambuilding
Högpresterande arbetsgrupper 4 timmar 1 700 SEK Flera orter (2)
Hälsa
Ergonomi - Grundkurs 2 timmar 1 800 SEK Flera orter (2)
Stresshantering
Jobba bättre med mindre stress 2 timmar 1 500 SEK Flera orter (2)
Inköp
Offentlig upphandling
LOU - Grundkurs 3 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Juridik
Den svenska mutlagstiftningen - Grundkurs 2 timmar 2 350 SEK Flera orter (2)
Immaterialrätt 3 timmar 2 450 SEK Flera orter (2)
Marknadsrätt - Grundkurs 3 timmar 2 450 SEK Flera orter (2)
Särskilda frågor vid företagsöverlåtelser 3 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Arbetsrätt
Arbetsrätt 4 timmar 2 245 SEK Flera orter (2)
Avtalsrätt
Avtalsrätt och köprätt 4 timmar 2 400 SEK Flera orter (2)
Kommunikation
Att agera som ett proffs framför kameran 1 timme 2 200 SEK Flera orter (2)
Effektiv kommunikation 3 timmar 2 400 SEK Flera orter (2)
HBTQ Diplomering 2 timmar 1 450 SEK Flera orter (2)
Kommunikation - Grundkurs 2 timmar 1 900 SEK Flera orter (2)
Kommunikation - Så når du ut i media 1 timme 2 300 SEK Flera orter (2)
Kommunikation - Så påverkar du politiker och myndigheter 1 timme 2 300 SEK Flera orter (2)
Svåra samtal 2 timmar 2 150 SEK Flera orter (2)
Digital kommunikation
Effektiv e-postkommunikation 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Marknadsföring
Varumärkesstrategi 3 timmar 2 500 SEK Flera orter (2)
Onlinemarknadsföring
Internetmarknadsföring – grundkurs 2 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Kundservice
Service i toppklass 2 timmar 2 100 SEK Flera orter (2)
Kundbemötande
Bemötande för offentlig sektor 2 timmar 1 900 SEK Flera orter (2)
Klagomålshantering 2 timmar 2 100 SEK Flera orter (2)
Kundbemötande 2 timmar 1 900 SEK Flera orter (2)
Ledarskap
Att leda i förändring utifrån kund, affär och människa 3 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Att leda utan att förlora din identitet 1 timme 2 650 SEK Flera orter (2)
Hållbar kommunikation - Chefsutbildning 1 timme 2 100 SEK Flera orter (2)
Konsten att hitta, sätta och nå stora mål 2 timmar 1 700 SEK Flera orter (2)
Ledarskap - Fördjupningskurs 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Ledarskap - Grundkurs 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Ledarskap - Motivation & Riktning 1,5 timmar 1 900 SEK Flera orter (2)
Coachande ledarskap
Coachande ledarskap 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Företagsledning / styrelse
Styrelsearbete - Grundkurs 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Konflikthantering
Konflikthantering 2 timmar 1 440 SEK Flera orter (2)
Konflikthantering och medling 2 timmar 2 150 SEK Flera orter (2)
Ny som chef
Ny som chef 2 timmar 1 440 SEK Flera orter (2)
Organisation / verksamhet
Alkohol & Droger - Identifiera och agera 1 timme 2 700 SEK Flera orter (2)
Socialt entreprenörskap 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Affärsmannaskap / etik
Att skapa värdegrund 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Risk- / krishantering
Krishantering och kriskommunikation 2 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Strategi / förändring
Affärsutveckling 2 timmar 1 700 SEK Stockholm
Verksamhetsutveckling
5S 2 timmar 1 100 SEK Flera orter (2)
Förbättringskompetens 1 timme 500 SEK Flera orter (2)
LEAN - Ett naturligt tillstånd 1 timme 850 SEK Flera orter (2)
LEAN - Grundkurs 5 timmar 1 500 SEK Flera orter (2)
Mångfald - Internt, strategiskt arbete 1,5 timmar 2 400 SEK Flera orter (2)
SMED - Reducera ställtider 2 timmar 1 100 SEK Flera orter (2)
Pedagogik
Bli en bra utbildare 5 timmar 2 550 SEK Flera orter (2)
Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation 3 timmar 1 500 SEK Flera orter (2)
Presentationsteknik / retorik
Retorik - Konsten att övertyga 2 timmar 1 900 SEK Flera orter (2)
Retorik, framförande och presentationsteknik för chefer och ledare 2 timmar 2 700 SEK Flera orter (2)
Retorik för säljare 2 timmar 1 900 SEK Flera orter (2)
Projektledning
Projektledning-Grund
Projektledning – grundkurs 2 timmar 2 300 SEK Flera orter (2)
Språk
Affärsspråk
Affärsengelska - Grundkurs 3 timmar 2 600 SEK Flera orter (2)
Writing Business E-mails 3 timmar 2 400 SEK Flera orter (2)
Svenska
Yrkessvenska - Grundkurs 2 timmar 2 100 SEK Flera orter (2)
Säkerhet
Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens natur 1 timme 1 700 SEK Flera orter (2)
Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering 1 timme 1 700 SEK Flera orter (2)
Professionell konflikthantering - Taktiskt säkerhetstänk 1 timme 1 700 SEK Flera orter (2)
Hot och våld
Förhandling i krissituationer 1 timme 1 700 SEK Flera orter (2)
Vård
Behandling /omsorg
Anhörigperspektivet inom personlig assistans 1 timme 1 200 SEK Stockholm
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
Förflyttnings- och lyftteknik 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
Läkemedelshantering 0,5 timmar 1 200 SEK Flera orter (2)
Sekretess inom LSS och SoL 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
Stresshantering för vårdpersonal 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
Vad är sorg? Grundkurs i sorgebearbetning 1 timme 1 200 SEK Flera orter (2)
Första hjälpen
ABC - Akutsjukvård 0,5 timmar 1 200 SEK Flera orter (2)
  • = Film

Video

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du vill komma i kontakt med Diploma Utbildning

  Kontakta arrangören

  Få mer information

  Anmäl ditt intresse 

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Kontakt

Diploma Utbildning

Hantverkargatan 52
112 31 STOCKHOLM

 Visa telefonnummer