Visa utbildning.se som: Mobil

Traditionell utbildning möter den digitala världen

Vi på Diploma Utbildning har tagit oss an uppgiften att digitalisera landets mest populära utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla våra omtyckta lärare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett sätt att sprida kunskapen.

Vi är idag landets största aktör inom digitala utbildningar och är partner med ett 50-tal svenska utbildningsföretag. Till dessa utbildningsföretag skapar Diploma identiska versioner av deras öppna kurser med samma lärare, samma innehåll och med samma diplom - online.

Utbildas när och var du vill

Med våra över 230 utbildningar i ett flertal olika kategorier kan du nu enkelt utbildas när och var du vill. Det enda du behöver är din dator, mobil eller surfplatta. Perfekt på arbetsplatsen såväl som på tåget, i konferensrummet eller där hemma. 

Effektivare inlärning

Studier visar att du kan hålla 6-7 saker i minnet utan att påminnas på nytt. Därför är traditionell utbildning med heldagar inte så resurseffektivt som många tror. Det är bättre att du portionerar ut kunskapen över tid och omsätter dessa direkt på din arbetsplats för högre effektivitet. Med vår onlinebaserade utbildning kan du pausa, anteckna och repetera kursen så mycket du vill.

70:20:10-modellen

Den som omedelbart omsätter sina nya kunskaper i verksamheten minns ungefär 90 procent efter två veckor vilket är väsentligt högre än vid traditionell utbildning. Kunskapen blir relevant och får hög effekt.Vi förespråkar 70:20:10-modellen som innebär att 70 procent av allt lärande sker på arbetsplatsen - i din vardag, där du är expert. 20 procent av det totala lärandet görs genom egen reflektion och genom samtal med kollegor. Resterande 10 procent läggs på utbildning.

Premium: En digital utbildningsrevolution

För de som inte nöjer sig med enstaka utbildningar har vi tagit fram ett paket som vänder upp och ned på hela utbildningsbranschen - Premium. Premium ger dig som användare obegränsad tillgång till våra över 230 utbildningar i ett helt år för endast 3895 kr.

För mer information om möjligheter för grupper, allmänna villkor och liknande vänligen kontakta oss.

Visa alla utbildningar med Diploma Utbildning

Utbildningar

Onlineutbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer 1 timme 2 150 SEK Distans
Jämställdhet för offentliga organisationer och ESF-projekt 1,5 timmar 2 150 SEK Distans
Moralisk stress - Grundkurs för chefer 1,5 timmar 1 700 SEK Distans
Trakasserier och sexuella trakasserier 1 timme 2 150 SEK Distans
Bättre Arbetsmiljö – BAM
BAM - Bättre arbetsmiljö 3 timmar 1 995 SEK Distans
Försäljning
Att öka försäljningen på din hemsida 3 timmar 2 700 SEK Distans
Framgångsrika kundmöten 1 timme 1 450 SEK Distans
Medveten kommunikation för säljare 1,5 timmar 2 700 SEK Distans
Relationssäljare 1 timme 1 700 SEK Distans
B2B Försäljning
Insiktsförsäljning 2,5 timmar 2 700 SEK Distans
Förhandlingsteknik
Excellence i förhandling 10 timmar 2 650 SEK Distans
Förhandlingspsykologi 1,5 timmar 2 400 SEK Distans
Key Account Manager
Key Account Management 3 timmar 2 700 SEK Distans
Säljutbildning-Grund
Butikssäljare - Kundkategorisering 0,5 timmar 1 300 SEK Distans
Butikssäljare - Merförsäljning och kundvård 0,5 timmar 1 450 SEK Distans
Fältsäljare 3 timmar 2 700 SEK Distans
HR
Rekrytering
Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi 2 timmar 900 SEK Distans
Hållbarhet
Ekologiskt hållbar utveckling - Grundkurs 1 timme 1 795 SEK Distans
Hållbarhetsredovisning 1 timme 1 995 SEK Distans
Hälsa
Ergonomi - Grundkurs 1,5 timmar 1 800 SEK Distans
Stresshantering
Jobba bättre med mindre stress 1,5 timmar 1 500 SEK Distans
Inköp
Offentlig upphandling
LOU - Grundkurs 3 timmar 2 700 SEK Distans
IT - Avancerad
IT Säkerhet
IT- och informationssäkerhet 2,5 timmar 1 295 SEK Distans
IT- Microsoft Office
Office 365 - Grundkurs 1 timme 595 SEK Distans
Excel
Excel 2016 - Grundkurs 1,5 timmar 1 900 SEK Distans
Outlook
Outlook 2016 - Grundkurs 1 timme 1 900 SEK Distans
Powerpoint
PowerPoint 2016 - Grundkurs 1 timme 1 900 SEK Distans
SharePoint
SharePoint Online - Grundkurs 1 timme 595 SEK Distans
Word
Word 2016 - Grundkurs 1 timme 1 900 SEK Distans
Juridik
Den svenska mutlagstiftningen - Grundkurs 2 timmar 2 350 SEK Distans
Immaterialrätt 2,5 timmar 2 450 SEK Distans
Marknadsrätt - Grundkurs 3 timmar 2 450 SEK Distans
Penningtvättslagen - Grundkurs 1,5 timmar 1 795 SEK Distans
Särskilda frågor vid företagsöverlåtelser 2,5 timmar 2 700 SEK Distans
Affärsjuridik
Konsumentköplagen - KKL 0,5 timmar 1 850 SEK Distans
Arbetsrätt
Arbetsrätt 4 timmar 2 245 SEK Distans
Avtalsrätt
Avtalsrätt och köprätt 4 timmar 2 400 SEK Distans
GDPR - Dataskyddsförordningen
GDPR - Dataskyddsförordningen - ur ett tekniskt perspektiv 2 timmar 2 250 SEK Distans
GDPR - DSF - EU:s dataskyddsförordning 7 timmar 2 300 SEK Distans
Kommunikation
Att agera som ett proffs framför kameran 1 timme 2 200 SEK Distans
Effektiv kommunikation 3 timmar 2 400 SEK Distans
Kommunikation - Grundkurs 2 timmar 1 900 SEK Distans
Kommunikation - Så når du ut i media 1 timme 2 300 SEK Distans
Kommunikation - Så påverkar du politiker och myndigheter 1 timme 2 300 SEK Distans
Svåra samtal 2 timmar 2 150 SEK Distans
Marknadsföring
Varumärkesstrategi 2,5 timmar 2 500 SEK Distans
Onlinemarknadsföring
Google Analytics - Grundkurs 1 timme 2 700 SEK Distans
Internetmarknadsföring – grundkurs 1,5 timmar 2 700 SEK Distans
Sociala medier
LinkedIn och din karriär 1 timme 1 895 SEK Distans
Kundservice
Service i toppklass 2 timmar 2 100 SEK Distans
Kundbemötande
Bemötande för offentlig sektor 2 timmar 1 900 SEK Distans
Business Behavior 1 timme 900 SEK Distans
Klagomålshantering 2 timmar 2 100 SEK Distans
Kundbemötande 2 timmar 1 900 SEK Distans
Ledarskap
Att leda i förändring utifrån kund, affär och människa 3 timmar 2 700 SEK Distans
Ledarskap - Grundkurs 2 timmar 2 300 SEK Distans
Ledarskap - Motivation & Riktning 1,5 timmar 1 900 SEK Distans
Coachande ledarskap
Coachande ledarskap 1,5 timmar 2 300 SEK Distans
Företagsledning / styrelse
Styrelsearbete - Grundkurs 1 timme 2 300 SEK Distans
Konflikthantering
Konflikthantering och medling 1,5 timmar 2 150 SEK Distans
Leda utan att vara chef
Att leda och samordna utan att vara chef 1,5 timmar 1 900 SEK Distans
Ny som chef
Ny som chef 1,5 timmar 1 440 SEK Distans
Organisation / verksamhet
Alkohol & Droger - Identifiera och agera 1 timme 2 700 SEK Distans
Affärsmannaskap / etik
Att skapa värdegrund 2 timmar 2 300 SEK Distans
Risk- / krishantering
Krishantering och kriskommunikation 1,5 timmar 2 700 SEK Distans
Risk- och kontinuitetshantering i praktiken 1,5 timmar 2 500 SEK Distans
Verksamhetsutveckling
5S 1,5 timmar 1 100 SEK Distans
LEAN - Grundkurs 5 timmar 1 500 SEK Distans
Mångfald - Internt, strategiskt arbete 1,5 timmar 2 400 SEK Distans
SMED - Reducera ställtider 1,5 timmar 1 100 SEK Distans
Pedagogik
Bli en bra utbildare 5 timmar 2 550 SEK Distans
Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation 3 timmar 1 500 SEK Distans
Personlig utveckling
Konsten att hitta, sätta och nå stora mål 2 timmar 1 700 SEK Distans
Presentationsteknik
Retorik - Konsten att övertyga 1,5 timmar 1 900 SEK Distans
Mötesteknik
Diplomerad mötesledare 1,5 timmar 2 450 SEK Distans
Retorik
Retorik för säljare 2 timmar 1 900 SEK Distans
Projektledning
Projektledning-Grund
Projektledning – grundkurs 2 timmar 2 300 SEK Distans
Skola
Framgångsrika undervisningsstrategier 3 timmar 1 200 SEK Distans
Kollegialt lärande 1 timme 900 SEK Distans
Ledarskap i skolan och i klassrummet 2,5 timmar 1 200 SEK Distans
Språk
Affärsspråk
Affärsengelska - Grundkurs 3 timmar 2 600 SEK Distans
Writing Business E-mails 2 timmar 2 400 SEK Distans
Svenska
Yrkessvenska - Grundkurs 2 timmar 2 100 SEK Distans
Säkerhet
Arbete i social oro 1,5 timmar 1 700 SEK Distans
Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens natur 1 timme 1 700 SEK Distans
Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering 1 timme 1 700 SEK Distans
Professionell konflikthantering - Taktiskt säkerhetstänk 0,5 timmar 1 700 SEK Distans
Hot och våld
Förhandling i krissituationer 0,5 timmar 1 700 SEK Distans
Vård
Behandling /omsorg
Anhörigperspektivet inom personlig assistans 1 timme 1 200 SEK Distans
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter 1 timme 1 200 SEK Distans
Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter 0,5 timmar 1 200 SEK Distans
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 0,5 timmar 1 200 SEK Distans
Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 1 timme 1 200 SEK Distans
Läkemedelshantering 0,5 timmar 1 200 SEK Distans
Sekretess inom LSS och SoL 1 timme 1 200 SEK Distans
Stresshantering för vårdpersonal 1 timme 1 200 SEK Distans
Vad är sorg? Grundkurs i sorgebearbetning 1 timme 1 200 SEK Distans
Första hjälpen
ABC - Akutsjukvård 0,5 timmar 1 200 SEK Distans

Visa alla

Video

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Diploma Utbildning och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

Diploma Utbildning

Hantverkargatan 52
112 31 STOCKHOLM

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information från Diploma Utbildning, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Bli den första att recensera Diploma Utbildning!