Visa utbildning.se som: Mobil

Påföljdssystemet och påföljdsbestämning

VJS – en del av Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
7 timmar
7 900 SEK exkl. moms
Onlineutbildning
   
Distans, Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Påföljdssystemet och påföljdsbestämning

Kursen har som övergripande målsättning att ge deltagarna ökade kunskaper om och förståelse för utformningen av vårt påföljdssystem och påföljdsbestämningsprocessens struktur.

Vårt påföljdssystem är i delar tämligen invecklat och svårgenomträngligt. Inte minst systematiken kring påföljdsbestämning ställer särskilda krav på förmåga att ”hålla många bollar i luften samtidigt”. Flertalet regler involveras i processen och frågan om vad som kännetecknar en rättvis rättstillämpning är komplex.

Kursen fokuserar på att ge deltagarna såväl en allmän överblick och bakgrund till regelsystemet och dess uppbyggnad som mer fördjupade kunskaper kring specifika frågor som handlar om rättstillämpning.

Aktuella rättsfall och andra relevanta rättskällor presenteras och diskuteras.

Undervisningen består av föreläsning, diskussion och gruppövningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till biträdande jurister, advokater, åklagare, utredare inom polisen och andra som är verksamma inom det straffrättsliga området. 

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Vilka kriminalpolitiska och rättsideologiska överväganden utgör grund för vårt påföljdssystem och hur är påföljdssystemet uppbyggt?
  • Vad skiljer påföljder från särskild rättsverkan av brott?
  • Hur särregleras unga lagöverträdare?
  • Hur särregleras psykiskt sjuka lagöverträdare?
  • Vad avses med påföljdsbestämning – vad skiljer straffmätning från påföljdsval?
  • Hur bestämmer man påföljd i ett enskilt fall – finns det någon beslutsteoretisk utgångspunkt?
  • Hur bestäms påföljd när det är fråga om flerfaldig brottslighet?
  • Vad avses med åtalspreskription och bortfallande av påföljd

Plats

Centrala Stockholm 

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.00 Inledning av kursen.
En genomgång av de kriminalpolitiska och rättsideologiska överväganden som ligger till grund för vårt påföljdssystem samt allmänt om påföljdssystemets uppbyggnad.

10.00-12.00  Allmänt om de olika påföljderna och särskild rättsverkan av brott
Här går vi igenom de olika påföljderna och relationen till de rättsliga sanktioner som ryms under samlingsbegreppet särskild rättsverkan av brott.

Till denna genomgång hör bl.a. att gå igenom särregleringen av unga lagöverträdare samt psykiskt sjuka lagöverträdare.

Påföljdsbestämning – vi kommer under förmiddagen också börja gå igenom straffmätningsprocessen och påföljdsvalsprocessen samt hur de olika processerna förhåller sig till varandra.

(12.00-13.00 Lunch)

13.00-15.30 Påföljdsbestämning; fortsättning
Vi kommer under eftermiddagen fortsätta att gå igenom påföljdsbestämningsprocessen. Vi kommer bl.a. gå igenom grunderna för bedömning av ett (eller flera) brotts straffvärde.

Vi kommer också bl.a. att gå igenom betydelsen av att beakta straffmildrande omständigheter som inte påverkar straffvärdet (s.k. billighetsskäl). Vi kommer vidare att gå igenom vad som avses med straffmätningsvärde och hur relationen mellan straffmätningsvärde och straffvärde kan beskrivas.
Vi kommer också bl.a. gå igenom vad som avgör om den s.k. presumtionen mot fängelse bryts eller inte; dvs. hur valet görs mellan å ena sidan fängelse, å andra sidan villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Härutöver kommer vi i viss utsträckning också gå igenom hur föregående domar bör beaktas när någon i en efterföljande dom döms för flera brott.

(15.30-15.50 Kaffe)

15.50-16.45 Åtalspreskription samt bortfallande av påföljdDet avslutande passet ägnas åt en genomgång av de två huvudformerna av preskription; åtalspreskription och påföljdspreskription.

16.45-17.00 Utvärdering  och avslutning

Investering

7 900 sek. exkl. moms. 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursledare

Jur. dr. Jack Ågren, Universitetslektor i straffrätt

Jack har mångårig undervisningserfarenhet från bl.a. olika universitet och högskolor, men också som föredragshållare för praktiskt verksamma jurister. Han är författare till läroböcker i straffrätt och har skrivit flertalet artiklar som publicerats i såväl tidskrifter som festskrifter.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Påföljdssystemet och påföljdsbestämning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

VJS – en del av Norstedts Juridik

VJS – en del av Norstedts Juridik

Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kurs­deltagare hos VJS får du fördjupad kunskap och konkreta verktyg som du har omedelbar nytta av i din dagliga...


Läs mer om VJS – en del av Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS – en del av Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Påföljdssystemet och påföljdsbestämning!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören