Arbetstid, direktivet, kollektivavtalen och arbetstidslagen - Juridisk kurs

JUC, i Stockholm
Längd
6,3 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
21 februari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
6,3 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
21 februari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Arbetstidsdirektivet reglerar hur svensk rätt ska behandla vissa tillämpningsfrågor. Direktivet har genomförts genom ändringar i arbetstidslagen och kollektivavtal kan i sin tur innehålla avsteg från arbetstidslagen. EU-domstolen har dock gett direktivet ett starkt företräde framför nationell lag och nationella avtal i vissa fall. Under kursen kommer deltagarna lära sig hur direktivet kan användas för att säkra och försvara kollektivavtals giltighet eller ifrågasätta kollektivavtal om arbetstid, i vilka fall måste lag och avtal tolkas direktivkonformt när det kan undvikas.

Kursen behandlar bland annat:

 • Fördjupning om arbetstidsdirektivets effekt i svensk rätt på lag och kollektivavtal

 • Risker och fallgropar vid träffande av kollektivavtal om arbetstid

 • Ett praktiskt förhållningssätt till arbetstidsdirektivets företräde

 • Gruppdiskussion om definitionen av arbetstid i svåra fall

 • Registrering av arbetstid, hur bra koll måste arbetsgivaren ha?

 • Fördjupad kunskap om jour, beredskap och nattarbete

 • Hur förhåller sig arbetstidsregleringen till frågor om lön?

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

21 februari, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Program

09:15-10:30 | Kursen startar

Direktivets grund, omfång

 • Arbetstidsdirektivets rättsliga grund
 • Hur förhåller sig direktivet till lönefrågor
 • Tillämpningsområde och avstegsmöjligheter
 • Kollektivavtalets ställning i arbetstidsdirektivet

10:30-10:45

kaffepaus

10:45-12:45

Begreppen arbetstid, vilotid, jourtid med mera

 • Direktivet om arbetstid och vilotid
 • EU-domstolens praxis om jour, beredskap och restid
 • Det svenska arbetstidsbegreppet
 • Mötet mellan svensk rätt och EU-rättens, problem och möjligheter

12:45-13:45

Lunch

13:45-15:00

Arbetstidsdirektivets företräde

 • EU-rättens företräde – direkt effekt, och konform tolkning
 • Arbetstidsdirektivets effekt – stämpelklocka och semester
 • Arbetstidsdirektivets effekt - arbetsmiljö

15:00-15:15

Kaffepaus

15:15-16:30

Direktivet och arbetstidslagen

 • Veckovila och dygnsvila
 • Total arbetstid och nattarbete
 • Jour och beredskap

16:30

Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen vänder sig till lokala och centrala arbetsrättsliga förhandlare, skyddsombud, utredare och jurister som stöter på arbetstidsfrågor i sitt arbete, personalansvariga i stora och mellanstora verksamheter.

Investering

8 900kr (På plats i Stockholm) / 6 900kr (Distans) exkl. moms 

Kursledare

Erik Grahn

Erik Grahn är för närvarande doktorand i civilrätt vid Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet av arbetsrätt, främst som arbets- och processjurist på LO-TCO Rättsskydd. Vidare är han medförfattare till boken Anställdas integritetsskydd och till Lexinokommentaren till arbetstidslagen.

Henric Ask

Henric Ask är förbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd. Som ombud för anställda och fackförbund har han erfarenhet från arbetsrättsliga processer vid Arbetsdomstolen och allmänna domstolar samt från brottmål och skadeståndsmål vid allmänna domstolar.

Han har även drivit processer i arbetsmiljöfrågor i förvaltningsdomstol, bland annat i Högsta förvaltningsdomstolen.

Examen, diplom m.m.

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid deltagande på plats.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetstid, direktivet, kollektivavtalen och arbetstidslagen - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
JUC
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Praktisk inriktad undervisning med hög professionell nivå

JUC är en specialiserad kursverksamhet som ursprungligen etablerades i Danmark år 2001. Vi erbjuder högkvalitativ fortbildning för jurister, advokater, revisorer, fastighetsmäklare och ett brett utbud av andra yrkesverksamma. Årligen håller vi även i evenemang för över 15 000 deltagare på 500...

Läs mer om JUC och visa alla utbildningar.

Highlights