Myndigheters outsourcing av IT-drift - sekretess, säkerhet och hantering av allmänna handlingar

JUC, i Stockholm
Längd
6,5 tillfällen
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 januari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
6,5 tillfällen
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 januari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Juridiska aspekter av IT-Outsourcing i offentlig sektor

Statliga och kommunala myndigheter har ofta behov av att outsourca/utkontraktera IT-drift och IT-tjänster, antingen till privata leverantörer eller till andra myndigheter. Utkontraktering innebär särskilda risker för att myndigheten förlorar kontrollen över sekretessreglerade uppgifter eller uppgifter och handlingar i övrigt. De olika författningskrav som gäller för myndigheters informationshantering behöver därför omsättas i konkreta krav i avtal och upphandling.
Den 1 juli 2023 trädde en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslag (OSL) i kraft om sekretessgenombrott vid utkontraktering. Tidigare har andra bestämmelser införts som ska underlätta utkontraktering. Trots detta upplevs de rättsliga förutsättningarna ofta som oklara.


Sammantaget förväntas en jurist i en myndighet som står i begrepp att upphandla eller avropa IT-tjänster förstå och analysera hur olika rättsområden samverkar. Man behöver också ha förmåga att formulera konkreta krav i en upphandling som tillgodoser de rättsliga kraven.


Kursen utgår från ett helhetsgrepp över de regler som gäller för offentliga myndigheters informationshantering och ger konkreta verktyg för att säkerställa att upphandlade leverantörer av IT-tjänster. Kursen beskriver hur regelverken kan omsättas i konkreta krav i avtal och förfrågningsunderlag. Skillnader och likheter mellan regelverken beskrivs, liksom hur de samspelar och ibland drar åt olika håll.
Särskild uppmärksamhet ägnas uppföljning av kravställning och leverantörer, vilket ofta är ett förbisett område.


Kursen varvar föreläsningsdelar med interaktiva delar, diskussioner och gruppövningar.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

24 januari, 2024

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

Målgrupp

Kursen vänder sig bland annat till jurister i statliga och kommunala myndigheter som arbetar med utkontraktering eller verksamhetsutveckling (förvaltningsjurister, upphandlingsjurister, avtalsjurister)
- Jurister hos leverantörer av IT-tjänster
- Upphandlare med juridiska kunskaper
- Säkerhets- och informationssäkerhetsspecialister med juridiska kunskaper

Kursinnehåll

Kursen behandlar bl.a.:

  • Regelverk om myndigheters informationshantering som behöver beaktas vid outsourcing/utkontraktering
  • IT-avtal och IT-tjänster ur ett sekretessperspektiv
  • Särskilda rättsliga krav vid utkontraktering till myndighter
  • Kravställning i avtal och upphandling för att säkerställa en rättsenlig informationshantering
  • Hantering av befintliga avtal i ljuset av de nya reglerna i OSL
  • Uppföljning av leverantörer med avseende på sekretess, säkerhet och hantering av allmänna handlingar

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Myndigheters outsourcing av IT-drift - sekretess, säkerhet och hantering av allmänna handlingar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
JUC
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Praktisk inriktad undervisning med hög professionell nivå

JUC är en specialiserad kursverksamhet som ursprungligen etablerades i Danmark år 2001. Vi erbjuder högkvalitativ fortbildning för jurister, advokater, revisorer, fastighetsmäklare och ett brett utbud av andra yrkesverksamma. Årligen håller vi även i evenemang för över 15 000 deltagare på 500...

Läs mer om JUC och visa alla utbildningar.

Highlights