Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Offentligrättsliga avtal

VJS – en del av Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
7 900 SEK exkl. moms
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Stora delar av myndigheters verksamheter inkluderar avtalsrelationer av olika slag. I vissa fall innebär det att myndigheter utför sina uppgifter i form av olika avtal och i vissa fall att myndighetsutövning delvis regleras i avtal. Dessa frågor berör också myndigheters förvaltning av sin egendom.

Kursen syftar till att ge en översikt över de speciella regler som gäller för offentligrättsliga avtal vad gäller hur de ingås, myndigheters behörighet, innehållet i sådana avtal, speciella krav som gäller fullgörelse av avtal.

Kursen behandlar även gränsdragning mellan civilrättsligt handlande och myndighetsutövning. Kursen är relevant i samband med upphandlingar, offentliga tjänster, möjligheten att klaga på myndighetsbeslut som berör kommersiella förhållanden och dylikt.

Kursen är relevant för den som arbetar vid myndigheter, kommuner och deras motparter i samband med beslut om hantering av myndigheters egendom, ingående av avtal och offentlig upphandling

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister verksamma vid statliga och kommunala myndigheter, advokatfirmor och vid företag som har affärsförbindelser med myndigheter.

Plats

Centralt i Stockholm 

Program

Kursprogram

08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:15 Offentligrättsliga avtal

 • Avtal och myndighetsutövning
 • Avtal och förvaltningsuppgifter
 • Avtal och faktisk verksamhet
 • Avtal och offentlig service
 • Avtal och rent kommersiell verksamhet
 • Avtal och egendomsförvaltning

10:15 - 10:30 Kaffepaus

10:30 - 11:30 Offentligrättsliga avtal (fortsättning).

 • Avtalsslutande som faktisk verksamhet
 • Inbjudan att ge anbud, kravspecifikationer och förhandlingar som myndighetsutövning
 • Upphandlingsrättsliga krav och allmänna förvaltningsrättsliga krav
 • Gränsen mellan myndighetsutövning och faktisk verksamhet

11:30 - 12:30 Lunch

12:30 - 13:30 Gränser för myndigheters möjligheter att ingå avta

 • Myndighetens uppgifter
 • Saklighet och opartiskhet
 • Myndighetsutövning som gräns för behörighet att sluta avtal
 • Ändring av avtal eller nytt förvaltningsbeslut?

13:30 - 13:40 Bensträckare

13:40 - 14:45 Hävning och ersättning vid bristande uppfyllelse av kontrakt

 • Hävning
 • Skadestånd vid myndighetsutövning, kontraktuellt skadestånd eller upphandlingsrättsligt skadestånd?

14:45 - 15:00 Kaffepaus

15:00 - 16:30 Betalning i offentligrättsliga avtalsförhållanden

 • Avgift eller pris?
 • Offentligrättsliga fordringar?

16:30 Kursen avslutas

Kursinnehåll

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

 • Offentligrättsliga avtal och frågor om behörighet
 • Gränsdragningen mellan kommersiella avtal och offentlig service.
 • Avtalsparternas skyldigheter och särskilda särdrag i offentligrättsliga avtal.
 • Frågor om fullgörelse, hävning och ersättning vid kontraktsbrott i förhållande till offentligrättsliga avtal.

Kursledare

Carl Lebeck är jur.dr. i offentligrätt (Stockholms Universitet) och har mastersexamina i juridik från Harvard Law School och Oxford University. Han har lång erfarenhet av forskning och undervisning vid universitet och högskolor samt för praktiskt verksamma jurister.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Offentligrättsliga avtal, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

VJS – en del av Norstedts Juridik

VJS – en del av Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om VJS – en del av Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS – en del av Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Offentligrättsliga avtal!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar