Testamente - Juridisk kurs

Norstedts Juridik, i Stockholm
Längd
7 timmar
Pris
5 900 - 7 900 SEK exkl. moms
Längd
7 timmar
Pris
5 900 - 7 900 SEK exkl. moms
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Under ledning av våra erfarna experter Anders Eriksson och Viola Boström får du som deltagare vägledning i ett stort antal successionsrättsliga frågeställningar. Under dagen behandlas bland annat testationsfrihetens gränser, laglottsreglerna samt komplikationer rörande laglott, basbeloppsregeln och förskott på arv.

Kursen går också igenom olika metoder för testamentestolkning och diskussioner förs kring ett antal vägledande tolkningsfall.

Plats

Stockholm / Distans 

Program

09:00-10:30

Testationshabilitet

 • Testationsfrihetens gränser
 • Laglottsreglerna
 • Basbeloppsregeln
 • Formkrav
 • Verkningar av brister vid upprättande av testamente
 • Vilka kan vara testamentstagare?
 • Tillägg till eller ändring av testamente
 • Återkallelse av testamente
 • Inbördes testamente
 • Testamentes ogiltighet och klandertalan

10:30-10:45

Kaffepaus

10:45-12:45

Innehållet i testamentet

 • Innebörden av olika uttryck
 • Särskilda villkor
 • Närmare om komplikationer rörande laglott, basbeloppsregeln och förskott

12:45-13:45

Lunch

13:45-15:15

Testamentstolkning

 • Allmänna utgångspunkter
 • Verkliga viljan
 • Hypotetiska viljan
 • Oriktiga respektive bristande förutsättningar

15:15-15:35

Kaffepaus

15:35-16:50

Den subjektiva tolkningsmetoden

 • Andra metoder
 • Hjälpregler i lag
 • Hjälpregler i praxis
 • Komplikationer vid tolkning av testamenten
 • Diskussioner rörande ett antal tolkningsfall

16:50-17:00

Avslutning

Målgrupp

Kurser vänder sig till advokater, jurister och andra som arbetar med arvs- och testamentsrättsliga frågor.

Kursinnehåll

Kursen behandlar bl.a. följande programspunkter: 

 • Testationsfrihetens gränser
 • Allmänna utgångspunkter vid testamentstolkning
 • Laglottsreglerna
 • Testamentstolkning
 • Komplikationer vid tolkning av testamenten
 • Verkningar av brister vid upprättande av testamente
 • Hjälpregler i lag och praxis
 • Diskussioner rörande ett antal tolkningsfall

Investering

Kursavgiften inkluderar dokumentation. Frukost, lunch, kaffe och fika ingår för dig som deltar på plats i Stockholm. 

Kursledare

Viola Boström, universitetslektor vid juridiska institutionen vid Umeå universitet och har bl.a. skrivit sin doktorsavhandling om tolkning av testamente.

Anders Eriksson, jurist och civilekonom och har tidigare varit rättschef i Justitiedepartementet, SÄPO-chef och generaldirektör i Kammarkollegiet. Han har också arbetat som domare i olika domstolar. Under tiden i Justitiedepartementet ledde han arbetet med reformer inom bl.a. familjerätt, avtalsrätt, köprätt, krediträtt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt. Han är även juris hedersdoktor vid Uppsala universitet. Efter sin pensionering arbetar han med olika uppdrag, bl.a. som ordförande på avdelningar i Allmänna reklamationsnämnden..

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Testamente - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 4 recensioner.
Skriv en recension
4/5
Marcus Fernberg
10 aug 2022

Anders Erikssons föreläsningar var intressanta

5/5
Eva Diesen
10 aug 2022

Mycket kunniga föreläsare och bra pedagogiskt upplägg med praktiska exempel. Bra och intressant att få lösa uppgifter med de ofta snåriga frågorna som uppkommer med testamentsto...

Visa mer
4/5
Johanna Peterson Tell
10 aug 2022

Extra bra med övningsexempel på testamentstolkning och lagom långa pass (bra med regelbundna pauser)

Norstedts Juridik
Box 6430
113 82 Stockholm

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...

Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Highlights