Visa utbildning.se som: Mobil

Överprövning av offentlig upphandling

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
7 timmar
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-09-07 08:30 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
6 900 SEK
2021-09-07

Stockholm
8 900 SEK
2021-09-07

Kursbeskrivning

Överprövning av offentlig upphandling 

Bestämmelserna om rättsmedel i offentlig upphandling härstammar från EU-direktiv och har införlivats i 20 kapitlet i LOU och LUF. Under dagen redovisas förutom bestämmelserna om rättsmedel i LOU och LUF även de särskilda processuella regler för upphandlingsmål som har utvecklats rättspraxis. Här avses frågor avseende bl.a. talerätt, processramen samt bevisbörda och beviskrav. Under dagen behandlas vidare skadestånd i anledning av en utförd offentlig upphandling.

Genomgången präglas av en praktikers perspektiv med lärdomar och erfarenhet från processer i samtliga instanser, inklusive Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen.

Syftet med kursen är att redovisa överprövningsprocessen i upphandlingsmål i förvaltningsdomstolarna och att jämföra den med bestämmelserna i LOU/LUF och förvaltningsprocesslagen. Varmt välkommen!

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Domare i förvaltningsdomstolar, advokater och biträdande jurister, jurister på myndigheter och offentliga bolag och upphandlingschefer som vill utöka sin förståelse för och kunskap om förvaltningsprocessen i offentlig upphandling.

Program

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås

09:05 - 09:45
Förvaltningsprocessen i FPL

 • Partsställning
 • Domstolarnas roll i processen
 • Processramen
 • Överklagbarhet
 • Talerätt

09:45 - 10:30
Rättsmedlen i LOU

 • Överprövning
 • Civilrättslig/offentligrättslig bundenhet
 • Prövningstillstånd
 • Skadestånd

10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:00
Upphandlingsmål i FPL

 • Kommunalbesvär/upphandlingsmål
 • Överprövningsbara beslut
 • Talerätt
 • Avskriva/avvisa
 • Avtalsspärr
 • Preskriptionstider
 • Avbryta - avsluta - inhibition

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:45
Upphandlingsmål i FPL (forts.)

 • Anbudens giltighetstid
 • Överprövning då avtal tecknats
 • Preklusionsfrågor
 • Domstolsprövningens omfattning
 • Kontradiktoriskt förfarande - tvistemålsliknande karaktär

14:45 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:15
Upphandlingsmål i FPL (forts.)

 • Beviskrav/bevisbördan
 • Skadeprövning
 • Beslut att göra om eller rätta
 • Prövningstillstånd till KamR och HFD
 • Ogiltighet
 • Förhållandet överprövning/skadestånd

16:15 - 17:00
Nyheter inom offentlig upphandling

 • Nya upphandlingsdirektiv
 • Nytt direktiv för koncessioner?
 • Upphandlingsutredningen
 • Ny upphandlingsmyndighet?

17:00
Kursen avslutas

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Partsställning och processram i överprövningsprocessen
 • LOU:s rättsmedel – överprövning, skadestånd m.m.
 • Överprövningsbara beslut, talerätt och avtalsspärr
 • Bevisfrågor
 • Skadestånd
 • Nyheter inom den offentliga upphandlingen

Investering

8 900 sek. exkl. moms

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch samt fika.

Kursledare

Anna Ulfsdotter Forssell- advokat och grundare av Advokatfirman Ulfsdotter - Ulfsdotter Law.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Överprövning av offentlig upphandling , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Överprövning av offentlig upphandling !

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 874 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Överprövning av offentlig upphandling från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar