Visa utbildning.se som: Mobil

Offentlighet eller sekretess - Juridisk kurs

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Distans, Stockholm

Kursbeskrivning

Välkommen på kurs med Lars Bejstam. Vad är offentligt och vad är hemligt? Rätten till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del i den svenska demokratin och i kursen behandlas utförligt reglerna om allmänna handlingar och om sekretess. 

Kursbeskrivning

Kursen behandlar två huvudsakliga delområden. Det första av dessa rör den svenska offentlighetsprincipen med tonvikt på den grundlagsenliga rätten att ta del av allmänna handlingar, vad som avgör om en handling är allmän och frågan om utlämnande av allmänna handlingar.

Här redogörs ingående för de kriterier som avgör om en handling är allmän eller ej, bl.a. om skillnaden mellan allmänna handlingar och sådana handlingar som är de anställdas privata, t.ex. i s.k. hemkataloger. Vidare behandlas hur allmänna handlingar ska registreras och frågor om utlämnande av allmänna handlingar. I denna del tas även upp nyare sätt att lagra och förmedla information som s.k. eget utrymme (elektroniskt förvar), molntjänster, e post, sociala medier och sms.

Under kursens andra del behandlas reglerna om sekretess utförligt, med tonvikt på offentlighets- och sekretesslagens konstruktion i syfte att ge deltagarna en metod för att kunna hantera frågor om utlämnande av sekretessreglerade uppgifter lagen i praktiken. Reglerna om när uppgifter trots sekretess kan lämnas till myndigheter och till enskilda gås igenom.
Reglerna illustreras med klargörande rättsfall. Deltagarna ges också tillfälle att utbyta egna erfarenheter och problem.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister, registratorer och andra inom den offentliga förvaltningen som behöver fördjupad kännedom inom detta centrala rättsområde. Kursen är i första hand avsedd för den som har erfarenheter och kunskaper inom området, men även den som behöver lära sig de grundläggande dragen i lagstiftningen har utbyte av kursen.

Program

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås för dig som deltar på plats. 

09:00-10:30

Allmänna handlingar

 • Var gäller offentlighetsprincipen?
 • Vad är en allmän handling?
 • Inkomna och upprättade handlingar

10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Allmänna handlingar, forts.

 • Hur påverkas offentlighetsprincipen av nya digitala tekniker och s.k. molntjänster?
 • Registrering och utlämnande av allmänna handlingar
 • Offentlighetsprincipen och EU – vad gäller?

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Sekretesslagstiftningen

 • Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad
 • Var gäller sekretessen?
 • Vilka uppgifter omfattas av sekretess?

15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Sekretesslagstiftningen, forts.

 • Vad innebär de olika skaderekvisiten?
 • Sekretessen inom en myndighet
 • Utlämnande av sekretessreglerade uppgifter

16:30

Kursen avslutas

Kursinnehåll

Kursen utvecklar dina kunskaper i bl.a.:

 • Vad avgör om en handling är allmän eller inte?
 • Sekretess och tystnadsplikt – regleringens uppbyggnad
 • Regler om utlämnande av handlingar
 • Överklagande av beslut om utlämnande av handlingar
 • Offentlighetsprincipens olika delar
 • Hur man avgör om en handling är allmän eller inte
 • Hur man avgör om en uppgift är sekretesskyddad
 • Hur man hanterar begäran om utlämnande av handling

Mat & logi

Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid fysiskt kurstillfälle.

Kursledare

Lars Bejstam, docent Uppsala universitet Lars Bejstam är född 1952. Socionomexamen 1978. Jur.dr 1994. Numera är han docent i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och har i mer än 35 år arbetat som lärare vid universiteten i Umeå och i Uppsala. Lars har även medverkat som expert i lagstiftningsarbete och har skrivit ett flertal remissvar över olika lagförslag. Han har också varit juridisk konsult i en rad olika sammanhang, t.ex. åt olika universitet, Post- och telestyrelsen och Försäkringskassan, Sida och andra internationella biståndsorgan, Europarådet men även privata företag och privatpersoner. Lars är också flitigt anlitad som föreläsare i olika sammanhang och han var i 15 år redaktör och ansvarig utgivare för Förvaltningsrättslig tidskrift. Lars är särskilt intresserad av förvaltningsprocess, dvs. förfarandet i myndigheter och domstolar och förhållandet mellan myndigheter och enskilda, frågor om offentlighet och sekretess samt socialrättsliga frågor. I Karnov kommenterar han författningar om stöd till barn och barnfamiljer som barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag, reglerna i 7 kap. FB om underhåll till barn samt högskolelagstiftningen.

Examen, diplom m.m.

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid fysiskt kurstillfälle.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Offentlighet eller sekretess - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 3 recensioner.

Alyaa Naem
En mycket kunnig föreläsaren som hade mycket intressant och relevant utbildning för mitt arbete.
Rebecca Merilo
Kunnig föreläsare som anpassat innehållet bra.
LenaKim Arctaedius

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 3 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 1116 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Offentlighet eller sekretess - Juridisk kurs från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: