Visa utbildning.se som: Mobil

Fördjupningskurs i offentlig upphandling

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
7 timmar
6 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-04-06 08:30 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
6 900 SEK
2022-04-06

Stockholm
8 900 SEK
2022-04-06

Kursbeskrivning

Den 1 januari 2017 trädde nya upphandlingslagar i kraft som i sin tur genomför 2014 års EU-direktiv om offentlig upphandling. Det nya regelverket innebär bland annat ett ökat fokus på att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att genomföra olika typer av sociala mål.

Lagarna innehåller bestämmelser om när krav på arbetsrättsliga villkor får och ska ställas.Lagarna öppnar för ett ökat utrymme att använda förhandlat förfarande, inrättar ett helt nytt förfarande för komplicerade anskaffningar och har ett större fokus på elektroniska dynamiska inköp för enklare anskaffningar. Lagen tydliggör också vilka ändringar av kontrakt som kan göras under avtalstiden. Ett nytt sätt att hantera utredningen om en leverantör ska uteslutas eller kvalificeras i en upphandling införs, bl.a. genom det s.k. ESPD-dokumentet.

Vissa förtydliganden och justeringar har också gjorts bl.a. vad gäller anbudsutvärdering, hur mycket en leverantör kan engagera sig innan en upphandling och hur kravställning får gå till.Det nya regelverket kan antas komma att påverka den offentliga sektorns framtida organisation och struktur.

Parallellt med den nya lagstiftningen har såväl svenska domstolar som EU-domstolen kommit med ny praxis på området som påverkar även nya LOU. Bl.a. har flertalet domar inom skadeståndsområdet meddelats från överrätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som upphandlar för offentlig sektor eller vars företag säljer till offentlig sektor, ombud och konsulter.

Kursinnehåll

Kursen behandlar bland annat:

 • Undantag från upphandling
  - Avtal på ekonomiska villkor, ”förtäckta” kontrakt, tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (bl.a. IOP)
 • Inför upphandlingen, såsom:
  - Myndighetens kontakter med marknaden
  - Leverantörens kontakter med myndigheten
 • Leverantörsprövning
 • Kravställning
 • Anbudsutvärdering
  - Pris- eller kostnadsutvärdering, att tänka på
  - Legala och ekonomiska aspekter på avancerade utvärderingsmodeller vid tillämpning av bästa förhållande mellan pris och kvalitet
 • Avtalsförhållandet/avtalet
  - Arbetsrättsliga villkor och andra sociala villkor
  - Andra upphandlingsrättsliga krav på utformandet av avtalet
  - Ändringar av avtal
 • Rättsmedel
  - Processuella frågor vid överprövning av upphandling och ogiltighetstalan
  Skadeståndstalan

Program

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås ingår vid fyiskt kurstillfälle.

09:00 - 12:00

Förmiddagspass inkl. kaffepaus

 • Undantag från upphandling
 • Inför upphandlingen
 • Leverantörsprövning och kravställning

12:00 - 13:00

Lunchpaus

13:00 - 14:40

 • Anbudsutvärdering
 • Avtalet och avtalsförhållandet

14:40 - 15:00

Kaffepaus

15:00 - 16:45

Rättsmedel

16:45 - 17:00

Sammanfattning

Kursledare

Eva-Maj Mühlenbock

Advokat och partner vid Cirio Advokatbyrå AB

Eva-Maj har en lång och särskild erfarenhet inom offentlig upphandling, konkurrens- och EU-rätt. Hon är även författare till "Lagen om offentlig upphandling - en kommentar".

Lukas Granlund

Advokat och Senior Associate vid Cirio Advokatbyrå.

Lukas är specialiserad på offentliga affärer (bl.a. offentlig upphandling och statsstöd) och ingår i Cirios branschgrupper Digital och Biological. Lukas har även särskild erfarenhet av allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet- och sekretesslagstiftning i samband med affärer mellan det offentliga och privata. Inom upphandlingsrätt arbetar Lukas löpande i ärenden inom flertalet olika sektorer, och har således gedigen erfarenhet från både LOU, LUF, LUK och LUFS-regelverket, inklusive säkerhetsskyddade upphandlingar. Inom rättsområdet arbetar Lukas löpande med rådgivning och tvistlösning för såväl leverantörer som upphandlande myndigheter.

Lukas har skrivit flertalet artiklar inom upphandlingsrätt i bl.a. MedTech Magazine och Offentliga affärer, samt är medförfattare till ”Lagen om offentlig upphandling – en kommentar”.

Lukas håller löpande kurser inom upphandling i Norstedts Juridiks regi. Därtill anlitas Lukas ofta som talare på mässor och seminarium inom upphandling, och har bl.a. deltagit som talare vid Upphandlingsdagarna, Almedalen och Swedish MedTech:s upphandlingskommitté.

Examen, diplom m.m.

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Fördjupningskurs i offentlig upphandling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Fördjupningskurs i offentlig upphandling!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 874 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Fördjupningskurs i offentlig upphandling från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: