Visa utbildning.se som: Mobil

Brott och skadeståndskrav - Juridisk kurs

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
3 timmar
2 900 - 4 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-10-19 08:03 - Stockholm
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
2 900 SEK
2022-10-19

Stockholm
4 900 SEK
2022-10-19

Kursbeskrivning

Välkommen på en ny och aktuell förmiddagskurs. I nuläget lär ingen annan ut om detta och ett aktuellt ämne eftersom Polisens och åklagarnas resurs att utreda brott är ansträngd och många anmälda brott med därtill hörande ekonomisk skada läggs ned. Kursen ger dig direkt praktiska, juridiska verktyg för att kunna 1) göra en mer kvalitativ polisanmälan och 2) kvalitetssäkra hanteringen av ett redan anmält brott och3) se till att din talan om skadestånd i anledning av brott tas om hand som den ska av polis och åklagare.

Kursen ger dig en genomgång av de regler som styr en förundersökning i Sverige, om polisens skyldighet att ta upp en anmälan och om polis och åklagares långtgående skyldigheter att även driva målsägandens skadeståndstalan. Du får även en genomgång av förundersökningsplikt och åtalsplikt och om hur olika typer av bevisning värderas. Vad du som anmäler ett brott kan göra redan i samband med anmälan för att ärendet ska bli lättare för Polisen att utreda. Både vad gäller brottet i sig och för skadeståndstalan. Vad du har för rättigheter att begära ut handlingar ur en nedlagd förundersökning och vad du har för rättigheter att begära omprövning av en nedlagd förundersökning som ett beslut av en åklagare att inte föra din skadeståndstalan. Vad som händer efter att du fått en dom på skadestånd och att du då kan begära hjälp från Kronofogdemyndigheten att driva in det.

Kursens syfte är att öka dina kunskaper om de regler som styr en förundersökning - både vad gäller brottmålet och det tvistemål (talan om skadestånd) som faktiskt också startar parallellt i de allra flesta fall. Vi går igenom vad som gör att vissa ärenden typiskt sett leder till en fällande dom med beslut om skadestånd och andra inte. Att öka deltagarnas kunskaper om att de själva kan påverka kvaliteten av den polisanmälan de gör om brott och om skadestånd i anledning av brottet. Att öka deltagarnas kunskaper om de rättigheter som följer vid en anmälan om brott och under en förundersökning. Allt i det större syftet att öka rättssäkerheten i samband med att 1) anmälningar om brott görs, 2) förundersökningar om brott läggs ned och 3) domar med skadeståndsskyldighet för den dömde meddelas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företagare inom alla branscher såsom bolagsjurister, försäkringsjurister, bankjurister och alla andra som kommer i kontakt med att behöva anmäla ett brottoch med det också ha rätt till skadestånd i anledning av brottet.

Program

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås ingår för dig som deltar på plats i Stockholm.

09:00-10:00

Grundläggande förundersökningsregler

 • Polisens skyldighet att ta upp en anmälan om brott.
 • Polis och åklagares skyldigheter att föra målsägandens talan om skadestånd.
 • Vad innebär ”brott under allmänt åtal”?
 • Reglerna om förundersökningsplikt/åtalsplikt.
 • Kravet på objektivitet inom en förundersökning.
 • Hur olika typer av bevisning värderas.

10:00 - 10:05

Bensträckare

10:05 - 10:30

Vissa brott utreds inte trots att det finns en känd gärningsperson och bra bevisning. Varför då?

 • Reglerna om förundersökningsbegränsning. (Med exempel på beslut om nedlagda förundersökningar.)
 • Vad är ”straffrabatt” och ”mängdrabatt” egentligen?

10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:00

Hur du kan kvalitetssäkra arbetet i en förundersökning

 • Hur en polisanmälan kan göras mer kvalitativ – både vad gäller brottet som skadeståndet.
 • Hur du kan få polisen att direkt sätta i gång att arbeta med ditt skadeståndsanspråk.
 • Rätten att begära ut handlingar ur en nedlagd förundersökning och hur det görs.
 • Rätten att begära överprövning av en nedlagd förundersökning och hur det görs.
 • Rätten att begära överprövning av åklagarens beslut om att inte föra målsägandens talan om skadestånd
 • Rätten att få hjälp av Kronofogdemyndigheten att driva in ett utdömt skadestånd i anledning av brott

12:00

Kursen avslutas

Kursinnehåll

Kursen behandlar bl.a.:

 • Regelverket bakom Polisens rapporteringsskyldighet av brott som faller under allmänt åtal.
 • Reglerna om förundersökningsplikt och åtalsplikt.
 • Reglerna om skyldigheten för polis och åklagare att föra målsägandens – och den som trätt i målsägandens ställe – talan om skadestånd
 • De viktigaste rättsliga principerna i en förundersökning.
 • Reglerna om förundersökningsbegränsning.
 • Rätten att begära ut handlingar ur en nedlagd förundersökning.
 • Rätten att begära överprövning av ett beslut om en inte inledd förundersökning/en nedlagd förundersökning/ett beslut av en åklagare att inte föra målsägandens talan om skadestånd
 • Rätten att få Kronofogdemyndighetens hjälp att driva in ett utdömt skadestånd i anledning av brott

Kursledare

Marie Wallin, jur.kand., Rätt Nu AB Marie har gedigen erfarenhet av förundersökningsledning efter att ha varit anställd både som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten och som specialist inom Polisen. Marie har även varit sakkunnig hos Polisens internrevision i två granskningar avseende Polisens arbete med förundersökningar och utredningar. Marie har även arbetat som adjunkt i juridik vid både Stockholms universitet och på Polishögskolan. Marie utbildar fortfarande polisanställda inom Polisens utredningsverksamhet, varför hon också har en direkt och praktisk förankring i det teoretiska som hon lär ut

Examen, diplom m.m.

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 3 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Brott och skadeståndskrav - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Brott och skadeståndskrav - Juridisk kurs!

Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 1116 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Brott och skadeståndskrav - Juridisk kurs från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: