Visa utbildning.se som: Mobil

Avtalstolkning i praktiken - Juridisk kurs

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
7 900 - 9 900 SEK exkl. moms
Distans, Stockholm

Kursbeskrivning

Kursen ger dig praktiska kunskaper i avtalstolkning av de uppskattade föreläsarna Johan Adestam och Niklas Arvidsson. Välkommen!

Kursen är inriktad på avtalstolkning med särskilt fokus på hur metoderna för avtalstolkning kommer till uttryck i prejudikat från Högsta domstolen. Kursens huvudsakliga inriktning ligger dels på metoderna för avtalstolkning, dels på den betydelse som dispositiv rätt i olika hänseenden kan ha för fastställandet av ett avtals rättsverkningar, bl.a. inom ramen för tolkningen.

Målgrupp

Du som i egenskap av advokat eller i övrigt är verksam inom ett rättsområde som gör att du kommer i kontakt med frågan hur avtal ska tolkas.

Program

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-10:15

Introduktion och utgångspunkter för avtalstolkningen

10:15-10:30

Kaffepaus

10:30-12:00

Lydelsen i dess kontext. Närmare om olika tolkningsmetoder

12:00-12:45

Tolkningsfrågornas betydelse i avtalskedjor

12:45-13:45

Lunch

13:45-14:15

Tredjemansavtal

14:15-14:40

Tolkning, utfyllning och bevisning

14:40-15:00

Kaffepaus

15:00-16:30

Tolkning av standardavtal och flerpartsavtal

16:30

Kursen avslutas

Kursinnehåll

Kursen utvecklar dina kunskaper i:

  • Vilka metoder tillämpar Högsta domstolen vid tolkning av avtal?
  • Vad innebär det, t.ex., att en tolkning ska göras mot bakgrund av avtalets systematik?
  • Vad innebär det att, som Högsta domstolen gjort i åtskilliga fall från senare tid, tolka ett avtal i ljuset av dispositiv rätt?
  • Vilken betydelse har den dispositiva utfyllande rätten när man fastställer rättsverkningarna av ett avtal?
  • Vad gäller vid tolkning av standardavtal? Hur har Högsta domstolen gått till väga för att tolka avtal hänförliga till den s.k. AB-familjen i senare års rättspraxis?
  • Vad gäller beträffande tredjemansavtal och vilken praktisk betydelse har sådana avtal? Vad krävs för att ett avtal ska tolkas som ett tredjemansavtal?
  • Vilken betydelse har avtalstolkningen för frågan om det är möjligt att vända sig med krav mot en avtalsparts avtalspart?
  • Skiljer sig tolkning av avtal från utfyllning av avtal och i så fall på vilket sätt?

Investering

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursledare

Niklas Arvidsson 

Professor i handelsrätt vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han forskar om och undervisar i associationsrätt och central förmögenhetsrätt och har publicerat ett flertal artiklar inom affärsrättens område.

Johan Adestam

Verksam som lärare och forskare vid institutionen för Juridik, Psykologi och Samhälle vid Örebro universitet, med huvudsaklig inriktning mot avtalsrätt, fordringsrätt och associationsrätt. Han disputerade år 2015 med avhandlingen Den dokumentvillkorade garantin, som behandlar ett särskilt slags garantier som förekommer i internationell handel, och har därefter bedrivit forskning om uppdragsavtal.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Avtalstolkning i praktiken - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Avtalstolkning i praktiken - Juridisk kurs!

Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 1116 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Avtalstolkning i praktiken - Juridisk kurs från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: