Visa utbildning.se som: Mobil

Ansvaret för styrelse, VD och revisor i aktiebolag - Juridisk kurs

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
7 900 - 9 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-05-11 09:00 - Distans
Distans, Stockholm
Svenska
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
7 900 SEK
2021-05-11

Stockholm
9 900 SEK
2021-05-11

Om kursen

Ansvaret för styrelse, VD och revisor i aktiebolag

Under kursdagen behandlas styrelse-, VD- samt revisorsansvaret i aktiebolag utifrån aktuell rättspraxis och de senaste årens utveckling på aktiebolagsrättens område. Denna juridiska kurs syftar till att ge dig som deltagare fördjupad kunskap om de förutsättningar under vilka styrelseledamöter, VD och revisor i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av kapitalbrist i bolaget.

Kursen ger dig fördjupad insikt i när styrelseledamöter, VD och revisorer i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av kapitalbrist i bolaget.

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Bolagsorganens kompetens och den inbördes ansvarsfördelningen
  • Bolagsorganens ansvar gentemot bolaget
  • Ansvaret vid kapitalbrist
  • Bristtäckningsansvaret vid olovliga värdeöverföringar
  • Låneförbudet
  • Personligt ansvar enligt årsredovisningslagen och skattebetalningslagen
  • Straffansvar enligt aktiebolagslagen och straffansvar vid för sent ingiven årsredovisning
  • Revisorns roll och det tillämpliga regelverket
  • Skadeståndsansvaret för revisor
  • Rådgivningsansvaret

Plats

Hybridformat - Välj mellan att delta på plats i Stockholm eller följ med på den digitala livesändningen av kursen. 

Utdrag från programmet

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-10.15

Styrelsens och VD:s ansvar gentemot bolaget, bolagsorganens kompetens och den inbördes ansvarsfördelningen, betydelsen av olika styrdokument, delegation av ansvar, jäv, straffansvar, culpa-bedömningen, lojalitetsplikten, beslut om ansvarsfrihet


(10.15-10.30 Kaffe)

10.30-12.00

Styrelsens och VD:s ansvar gentemot tredje man, personligt ansvar vid kapitalbrist, skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning, bristtäcknings-ansvar vid olovliga värdeöverföringar, låneförbudet


(12.00-13.00 Lunch)

13.00-14.30

Ansvaret för bolagets skatter, ansvaret för årsredovisningen, revisorns roll, revisionsplikten, jäv, regelverket för revisorer, god redovisningssed och god revisionssed


(14.45-15.00 Kaffe)

15.00-16.15

Revisors ansvar gentemot bolaget och tredje man, rådgivningsansvaret, culpa-bedömningen, orsakssamband, preskription, begränsning av skadeståndsansvaret


16.15-16.30

Avslutning med frågor och sammanfattning av kursdagen

Program

Kursprogram

08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:15 Styrelsens och VD:s ansvar gentemot bolaget, bolagsorganens kompetens och den inbördes ansvarsfördelningen, betydelsen av olika styrdokument, delegation av ansvar, jäv, straffansvar, culpa-bedömningen, lojalitetsplikten, beslut om ansvarsfrihet

10:15 - 10:30 Kaffepaus

10:30 - 12:00 Styrelsens och VD:s ansvar gentemot tredje man, personligt ansvar vid kapitalbrist, skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning, bristtäcknings-ansvar vid olovliga värdeöverföringar, låneförbudet

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:30 Ansvaret för bolagets skatter, ansvaret för årsredovisningen, revisorns roll, revisionsplikten, jäv, regelverket för revisorer, god redovisningssed och god revisionssed

14:45 - 15:00 Kaffepaus

15:00 - 16:15 Revisors ansvar gentemot bolaget och tredje man, rådgivningsansvaret, culpa-bedömningen, orsakssamband, preskription, begränsning av skadeståndsansvaret

16:15 - 16:30 Avslutning med frågor och sammanfattning av kursdagen

Målgrupp

Kursen riktar sig bl.a. till advokater, affärsjurister, bank- och bolagsjurister, vissa jurister inom statlig och kommunal förvaltning samt revisorer.

Investering

9 900 kr exkl. moms (Stockholm) - Kursavgiften inkluderar: dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika

7 900kr exkl. moms (Digital) - Kursavgiften inkluderar dokumentation

Kursledare

Svante Johansson, docent i civilrätt, Juridiska fakulteten i Stockholm
Niclas Widjeskog, advokat, Linklaters Advokatbyrå

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ansvaret för styrelse, VD och revisor i aktiebolag - Juridisk kurs , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Norstedts Juridik

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,1

Baseras på 9 recensioner.

Anders Runebjer
(4)
Helt ok kurs i ett ämne som spänner över mycket
Kristin Kull
(5)
Bra och fylligt innehåll som motsvarade förväntningarna. Kursledarna var lätta att lyssna på.
Niklas Benjaminsson
(4)
Kursen motsvarade mina förväntningar och innehållet stämde väl överens med kursbeskrivningen. Föreläsarna var intressanta att lyssna till och det som gav mest var deras koppling till verkliga fall och exempel som de genomgående refererade till.
Recensioner
Kursrecensioner
(4,1)
Baseras på 9 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 874 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Ansvaret för styrelse, VD och revisor i aktiebolag - Juridisk kurs från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar