Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Krisledning – Utbildning och övning

Nordic Protection Academy
Kort om utbildningen
4-8 timmar
Nästa tillfälle: Kontakta oss för offert - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Utbildning i krisledning

Utbildning eller anpassad övning för företag och organisationer som vill fortbilda eller pröva sin krisledningsorganisation

Utbildning för att fortbilda organisationens krisledningsgrupp eller renodlad krisövning  eller funktionstesta krisplaner och krisledningsförmågan i syfte att identifiera eventuella brister och kompletteringsbehov. Vi anpassar innehåll och upplägg efter uppdragsgivarens krisorganisation, verksamhet, behov och skyddsvärda intressen.

Krisledning - Utbildning

Utbildningen baseras på MSB´s styrdokument, uppdragsgivarens krisplaner och praktiska förutsättningar samt erfarenheter från Försvarsmakten och andra myndigheter med tydligt ansvar vid kriser. Utbildningen omfattar även "table top" övningar för att befästa deltagarnas kunskap och lyfta relevanta frågeställningar.

Krisledning - Övning

Våra krisledningsövningar drivs av ett realistiskt scenario med trovärdiga inspel där vi använder fiktiva nyhetsinslag, övningshemsida, fiktiv media och social media, skådespelare och effekter. Uppdragsgivaren kan välja mellan att öva i etapper med feedback och utvärdering efter varje moment eller genomföra en längre övning med "flygande start" som pågår över tiden med en större utvärdering och diskussion efteråt

Krisledning - stöd

Vid behov och önskemål kan vi stödja med kompletterande utbildning eller revidering av krisorganisationen, krisplaner, riskanalyser och checklistor. 

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Kursinnehåll

Utbildningsmål och syfte

  • Krisledningens grunder - Kunskap om grunderna i hur en kris uppstår, kan påverka och bör hanteras.
  • Organisation vid kris - Förståelse för hur man organiserar en krisledningsgrupp och vilka roller och ansvarsområden som bör finnas i denna.
  • Krisplaner och rutiner- Kännedom om företagets krisplanering och rutiner samt förmåga att kunna tillämpa detta
  • Media och intern kommunikation- Kunskap om hur man bör hantera media och hur man bör sköta sin interna kommunikation vid en kris

Övningsmål och syfte

  • Prövad organisation –Krisledningsorganisationen skall efter avslutad övning ha fått bekräftelse på att krisledningen fungerar eller ha identifierat behov av förändringar.
  • Prövade krisplaner –Organisationen skall efter avslutad övning ha en genomlyst, prövad och fungerande krisplan eller ha identifierat behov av revidering eller kompletteringar.
  • Övade och prövade ansvariga – Organisationen skall efter avslutad övning ha fått bekräftelse på att respektive områdesansvarig löser sin uppgift 
  • Motiverad och trygg krisledningsgrupp – Deltagarna skall efter avslutad övning ha fått en fördjupad förståelse för sin egen roll och en trygghet i denna 

Upplägg

  • Hel eller halvdag
  • Baseras på MSB´s föreskrifter och metoder och företagets krisplan och organisation

Investering

Kostnad enligt offert eller enligt avtal om utbildning.

Dokumentation och kursintyg ingår.

Kursledare

Nordic Protection Academy´s utbildare på denna kurs har stor erfarenhet från krisledning under allvarliga incidenter och bakgrund från media, privata säkerhetsbranschen och Försvarsmakten.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Krisledning – Utbildning och övning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 43 recensioner.

Fredrik, Beredskapsstrateg
(5)
Väl förberedda och kunnigt genomförande med stor flexibilitet.
Anna Gullberg, HR-Chef
(5)
Tydligt, klart och trovärdigt.
Fredrik, Rektor
(5)
Ett uppvaknande!

Nordic Protection Academy

Nordic Protection Academy

Utbildningar för en tryggare och säkrare arbetsplats, nu även online med E-learning, Webinar och kompletta Live-utbildningar!

Vi erbjuder säkerhetsutbildningar inom hot och våld, skolsäkerhet, rånsäkerhet, konflikthantering, krishantering samt radikalisering och extremism. Vår unika kombination av teori och scenarioträning ger en stor utbildningseffekt på kort tid och ger deltagarna en bra förmåga att hantera stress och agera...


Läs mer om Nordic Protection Academy och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Nordic Protection Academy

Flygfraktvägen 5
Landvetter 43880

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,8)
Baseras på 43 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,9)
Baseras på 1365 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar