Diarieföring vid kris – kontinuitetshantering

SIPU, Distans (+1 orter)
Längd
1 dag
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 maj, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning, Onlineutbildning
Längd
1 dag
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 maj, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning, Onlineutbildning
Från 7 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Diarieföring vid kris – kontinuitetshantering

Utbildningen fokuserar på att hantera diarieföring vid kris genom proaktiv riskhantering. Målet är att säkerställa kontinuitet och effektivitet i informationshanteringen under kritiska situationer.

Tre skäl att delta:

 • Du blir bättre på att proaktivt identifiera och hantera risker samt sårbarheter i verksamheten
 • Förbättrar din förmåga att anpassa arbetssätt för diarieföring vid oväntade händelser
 • Minskar risken för informationsförlust och kaotisk hantering under driftstopp och kriser

Diarieföring vid kris – kontinuitetshantering

Utbildningen i kontinuitetshantering för informationshantering syftar till att förbereda och stärka personer som arbetar inom arkiv och registratur inför potentiella kriser eller avbrott i verksamheten. Du blir bättre förberedd när det oförutsedda sker och verksamheten behöver alternativt arbetssätt för hantering av offentliga handlingar. 

Att utveckla ändamålsenlig kontinuitetshantering

Som deltagare kommer du att lära dig och ta del av analyser som är nödvändiga för att utveckla och implementera en ändamålsenlig  kontinuitetshantering, att kunna proaktivt identifiera risker och hantera sårbarheter i verksamheten. Denna utbildning ökar din kunskap för hur du kan förbereda dig samt hantera utmaningar under kris. Att lära sig om kontinuitetshantering är något som med fördel formas i normalläge för att optimera ett gott samarbete och minimera påverkan på dagliga verksamheten när det krisar.

Genom att lära om att skapa och sprida kunskap inom organisationen kommer du vara bättre rustad för att minska risken för informationsförlust och kaotisk hantering under kriser. Utbildningen inkluderar möjligheter till nätverkande och gruppövningar samt ger konkreta tips för att vara redo vid oförutsedda händelser. Att rätt person har rätt information vid rätt tillfälle oavsett skiftande omständigheter.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

22 maj, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Kontakta oss för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Utbildning för dig som är:

Yrkesverksamma inom registratur och arkiv såsom registratorer, arkivarier, informationscontrollers, handläggare, administratörer, systemförvaltare m.fl

Kursinnehåll

 • Introduktion till kontinuitetshantering
  Mål och syfte av kontinuitetshantering i informationshantering under krisförhållanden
 • Planera
  Identifiera och kartlägga verksamhetskritiska och samhällskritiska aktiviteter.
  Definiera vad som behöver kontinuitetshanteras under olika scenarier
 • Genomföra
  • Kartlägga och analysera
   Identifiera kritiska aktiviteter och resurser
   Definiera acceptabel nertid
   Utföra riskbedömning samt formulera åtgärder för att minimera störningar och avbrott.
  • KontinuitetsplaneringenUtarbeta planer för verksamheten och resursägare, inklusive IT och fastighet etc
  • ÖvaGenomför övningar för att testa och förbättra genomförandet av kontinuitetsplan
 • Uppföljning och kontinuerlig förbättring
  Återuppbyggnad efter att krisen vart framme
  Strategier för att omhänderta och utvärdera erfarenheter för att stärka kontinuietshanteringen

Efter avslutad utbildning

Som ett resultat av genomgången utbildning kommer känna dig mer säker inför framtagandet av en kontinuitetsplan.

Kursledare

Lisa Knutsson Fröjd är verksam som CISO och DSO på Region Gävleborg och har lång erfarenhet från dataskydd och säkerhet. Hon utvecklade sitt intresse i samband med studier i Tyskland och arbetade därefter för ett kommunalägt bolag med leveransansvar för IT och telefoni inklusive informationssäkerhet.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diarieföring vid kris – kontinuitetshantering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
SIPU
Convendum
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig och privat sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har över 45 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs...

Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Highlights