Diplomerad Risk Manager

Insight Events Sweden, i Stockholm
Längd
5 dagar
Pris
38 990 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
5 dagar
Pris
38 990 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 38 990 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Diplomera dig som Risk Manager!

 • 5-dagarsutbildning som är uppbyggd kring högaktuella praktikfall, korta teoripass med tillhörande övningar och intensiva, lärande diskussioner

 • Erhåll teoretiska och praktiska verktyg för att kunna använda riskanalysen som beslutsunderlag 

 • Lär dig att skapa mervärde med risk management processen

 • Kursen riktar sig till dig som har ett par års praktisk erfarenhet av att arbeta med riskhantering
 • Erfarna och uppskattade kursledare med lång erfarenhet och meriter inom området

En djupdykande utbildning för dig som måste veta vilka regler som styr riskhanteringen och måste kunna hantera kraven och de högt ställda förväntningarna. Risker och riskhantering är ständigt under luppen. Vilka regler och vilka arbetssätt behöver du känna till för att fungera som risk manager i en modern organisation? Hur skapar du mervärde med risk management processen istället för bara mera regler och nya processer? Hur använder du riskanalysen till att ta effektiva och affärsmässiga beslut – i alla beslut? Lär dig koppla riskarbetet effektivt till bolagets normala planeringsprocess och strategiprocess samt hur du identifierar risker i omvärlden som kommer påverka just din organisation!

Insight Events och Ulf Rönndahl, Chief Security Officer, på Telenor och tidigare utsedd till Årets Risk Manager, har tagit fram denna intensiva femdagarsutbildning för att ge dig möjlighet att skapa en tryggare yrkesroll som riskansvarig.

Under kursen kommer vi att belysa många aspekter av den komplexa rollen som riskansvarig. Kursen är praktiskt inriktad men innehåller också forskningsresultat från ledande internationella universitet i ämnet. Kursen baseras på erfarenheter från en av Sveriges främsta riskexperter, och är uppbyggd kring högaktuella praktikfall, korta teoripass med tillhörande övningar och intensiva lärande diskussioner.

Diplomeringskursen är en möjlighet för dig att lära dig det teoretiska ramverket, att sätta saker i rätt sammanhang och, viktigast av allt, lära av praktiska erfarenheterna och få konkreta verktyg som kan hjälpa dig i din roll.

Diplomerad risk manager är kursen för dig som måste veta vilka regler som styr riskhanteringen och måste kunna hantera kraven och de högt ställda förväntningarna. Kursen är till för dig som måste lära dig mer om riskfunktionen. Kursen är till för dig som vill ta nästa steg i din yrkesmässiga utveckling.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

14 oktober, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Kursinnehåll

Introduktion till Risk Management med ISO 31 000 som ramverk

 • Vad är risk?
 • Vad är risk management?
 • Utveckling framt till nu
 • Modern riskhantering
 • Trender och utvecklingstendenser

Introduktion till praktikfall

Ramverk och standarder

Standardisering och Riskhantering

 • Vad handlar standardisering om?
 • Vad innebär det att standardisera en ”mjukvara” som riskhantering?
 • Riskhanteringens grundelement. Två ytterligheter: ISO 31 000 – en metastandard och COSO:s ramverk – ett svar på företagsproblem

COSO – de facto standard för riskhantering och intern styrning och kontroll

 • Varför ramverk och inte metod
 • Dess uppbyggnad, komponenter och faktorer
 • Hur används detta ramverk?

Fördjupning om COSO ERM och dess samspel med andra standarder inkl. ISO 27000 och 31000

 • Aktuellt om frågor som utvecklas

Regelverk där riskhantering ingår

 • Koden för bolagsstyrning som nu kompletterats med lagstiftning för noterade aktiebolag
 • De statliga regevlerken – främst ”FISK” – för de större myndigheterna
 • Andra regelverk
 • Verklig nytta eller bara mer Compliance (regelefterlevnad)? Hur skapar du mervärde med dessa regelverk istället för att införa nya regler?

Praktisk övning kring COSO/regelverk

Riskaspekter och teori

Riskaspekter

 • Vetenskap och tyckande
 • Strategisk risk management
 • Intresse, attityd och värdegrund
 • Begrepp, termer och definitioner

Riskkategorier

 • Operativa risker
 • Marknadsrisker
 • Finansiella risker
 • Strategiska risker
 • Systemrisker
 • Omvärldsrisker

Riskanalys – ansats och verktyg

 • Vad är riskanalys?
 • Styrning och kontroll av risker
 • Teoretiskt ramverk och praktiska implikationer

Riskidentifieringsprocessen

Risk assessments

 • Förberedelser inför en risk assessment
 • Insamling av information

Metoder för riskidentifiering

 • Enkäter, intervjuer, workshopar

Intervjuprocessen

 • Identifiering av sårbarheter
 • Praktisk övning av intervjuprocessen
 • Frågebank

Identifiering av risker

 • Exempel på riskdefinitioner
 • Risk / ”problem”
 • Riskindikatorer

Dokumentation av risker

 • Formulering av risker
 • Risklistor
 • Riskbank
 • Roller vid riskhantering
 • Forum för riskbehandling

Riskanalys i praktiken Analysverktyg

 • Genomgång av praktiska verktyg vid riskanalys

Riskvärdering

 • Värderingsmodeller
 • Konsekvens och sannolikhetsbedömning
 • Värdering av kostnadseffekter

SWOT-analys och andra analysmetoder som verktyg för analys av risker och möjligheter. Praktisk övning kring riskanalys och SWOT.

Införande av riskhanteringsprocess

Hur skapa engagemang?

 • Analysera egna organisationens behov
 • Att påvisa nyttan av bra riskhantering
 • Var beredd att hantera intressekonflikter
 • Att sälja in till ledningen och andra intressenter

Implementering av riskhantering

 • Definiera organisationens behov
 • Planering och design av processen
 • Förankring i organisationen – pilot case
 • Återrapportering till ledningen
 • Organisationsfrågor – kompetens
 • Integration med andra processer

NYHET – Kontinuitetsplanering och krishantering som en del av riskprocessen

 • Identifiering av affärskritiska processer som måste förankras i bolagets strategi
 • Hur förbereder du organisationen för det oväntade?
 • Svarta svanar, vita elefanter, Emerging risks och Predictable surprises – vad är det?

Att ta fram en riskpolicy – teori

 • Varför risk policy?
 • Vad skall ingå i en policy?
 • Policy – guidelines
 • Anpassning till organisationens organisation och kultur
 • Kommunikation – förankring

Att ta fram en riskpolicy – praktisk övning

 • Exempel på riskpolicies
 • Skissa en policy utgående från praktikfall
 • Redovisning och diskussion kring form och innehåll

NYHET – Omvärldsbevakning

 • Hur identifierar du risker och hot utanför ditt bolag och i omvärlden?
 • Hur fångar du upp ”emerging risks” som kan få stor påverkan på just din verksamhet?
 • Hur för du in dessa iakttagelser, trender och risker i bolagets strategi och finansiella planeringsprocess?

Risk Manager i praktiken

När verkligheten möter teorin

 • Praktiska exempel på svåra situationer
 • Intressekonflikter
 • Erfarenheter och praktiska råd
 • Att vidmakthålla intresset – vikten av tålamod

Riskmanagement kopplat till övriga bolagsprocesser

NYHET – Riskidentifiering kopplat till organisationens processer

Risk management processen ska ”dammsuga” en organisation på risker i verksamheten och resultatet av riskidentifieringen måste synkroniseras med en rad andra processer i en organisation.

Kunskapsprov – för dig som väljer att diplomeras

Video

Upplägg

UPPLÄGG DAG 1

09:00 Registrering med morgonkaffe
09:30 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
17:00 Kursdagen avslutas

Första kursdagen avslutas med nätverksmingel med dryck och tilltugg

UPPLÄGG DAG 2

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00
Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
17:00 Kursdagen avslutas

Observera att dag 5 sker diplomeringen efter lunch och dagen avslutas ca kl 15:00.

Tid & plats

Kursen genomförs i centrala Stockholm.

14-18 oktober 2024

Kursen kan även skräddarsys för ert företag. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt. Kontakta Insight Events direkt för mer information!

Investering

Kurs: 38 990 kr
Kurs inklusive diplomering: 41 990 kr

Mat & logi

Frukost, lunch och fika ingår i kursavgiften samt mingel dag 1. För logiförslag och ev. hotellrabatt, kontakta Insight Events direkt.

Kursledare

UlfUlf Rönndahl, Founder & CEO, Veralex. Ulf har jobbat med riskhantering inom Skandia, If Skadeförsäkring, Telenor Sverige och i Telenor Indien (Uninor) i sammanlagt 12 år. Ulf är f.d. polis med lång erfarenhet av ekonomisk och organiserad brottslighet. Ulf är för närvarande den enda i Sverige som har en examen i risk management från Harvard Business School. Han är en mycket välrenommerad föreläsare och föreläser om risk management på den internationella Master utbildningen i Ekonomi på Copenhagen Business School sedan många år tillbaka. Ulf Rönndahl utnämndes år 2010 till Årets Risk Manager i Sverige.

Examen, diplom m.m.

Efter att ha deltagit på kursen får du ett diplom, ett värdefullt bevis på din nya kompetens.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad Risk Manager, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,4

Baseras på 34 recensioner
Skriv en recension
5/5
Pia G
09 okt 2023

Kursen innehöll det jag förväntade mig, bra material som jag kommer bära med mig.

5/5
Emma Lundberg
08 maj 2023

En praktiskt, spännande och inspirerande kurs, där deltagarna får en bra inblick i rollen som risk manager och arbetet runt omkring.

5/5
Patric
02 maj 2023

Världsklass! Under en veckas tid tappade jag inte koncentrationen en enda gång. Otroligt engagerande och intressant kurs framförd av en lysande föreläsare. Wow!

Insight Events Sweden
Sankt Göransgatan 57
103 86 Stockholm

Insight Events Sweden startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen närmare hundra mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både privata näringslivet och offentlig sektor. Målsättningen är att ge våra deltagare ny...

Läs mer om Insight Events Sweden och visa alla utbildningar.

Highlights