Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

PRINCE2 – Kungen av projektledningsmetoder

Adding Value Consulting AB

PRINCE2 - Kungen av projektledningsmetoder

Göran Enström är Commercial Manager på Envirotainer och har gått PRINCE2 Foundation och Practitioner hos Adding Value. Envirotainer utvecklar, tillverkar, hyr ut och säljer specialcontainrar för flygfrakt av temperaturkänsliga produkter. Göran ansvarar för företagets erbjudanden mot marknaden, priser och kontrakt.

Internationellt präglad kurs i högt tempo med många skratt

Göran valde PRINCE2 Combi kursen hos Adding Value för att han skulle börja arbeta med ett större projekt och samtidigt beslutades det på företaget att vid framtida projekt skulle PRINCE2 alltid användas som guideline. Göran började genast titta efter kurser, då han ville ha in PRINCE2 tidigt i projektet och fastnade för Adding Value, eftersom kurserna låg geografiskt bra samt att Adding Value var flexibla och tillmötesgående. Göran är mycket nöjd med sina kurser.

- Jag lärde mig mycket som jag har användning för idag både vid projektarbete men även i andra sammanhang. Teori och praktik blandades i ett högt tempo med en lättsam lärare som lockade till skratt. Eftersom gruppen var liten blev det många givande diskussioner där alla vågade ta plats och ställa frågor. Läraren satte internationell prägel på kursen och drog paralleller till tidigare arbeten, vilket gjorde det lätt att förstå när exempel sattes in i en kontext.

Nyttan med PRINCE2 

Idag använder Göran sina PRINCE2 kunskaper i samband med sina projekt, vid all dokumentering och vid arbete med kunders kontrakt. Principerna i PRINCE2 är sunda och i min vardag har jag stor nytta av det jag lärde mig på kursen, berättar Göran.

-      När jag arbetar med kontrakt får jag ofta frågor om undantag. Här har jag stor nytta av PRINCE2s syn på Business Case, det vill säga nytta vs kostnad. Då kan min kund konkret se i fall nyttan överväger kostnaden eller inte. Om kostnaderna är större än nyttan är det ju ingen idé! Jag har även fått ökad kontroll på mina projekt och det underlättar att dela in projekten i stages, alltså i flera etapper, eftersom projekten blir mer översiktliga och det är lättare att kontrollera risker, tid, budget och kvalitet då. Inget projekt är ju det andra likt därför gillar jag PRINCE2, för att det är så lätt att skräddarsy efter de olika projektens behov.   

Görans erfarenheter ledde till en intern utbildning för alla involverade i projektarbete

Envirotainer är ett internationellt företag och att ha en hög, internationell standard på vårt projektarbete anser företagsledningen är en självklarhet. Som ett resultat av Görans erfarenheter med PRINCE2 och Adding Value, lät Envirotainer utbilda och certifiera alla anställda som är med i eller kommer driva projekt, i PRINCE2 under en interutbildning anordnad av Adding Value. Ledningsgruppen som inte direkt arbetar i projektform fick gå en specialutformad PRINCE2 översiktskurs.

-      Att vi nu har en mall att utgå ifrån vid allt projektarbete har gjort organisationen mycket mer effektiv och dessutom talar vi alla samma språk. Våra kunder ser att vi arbetar efter en internationell erkänd standard och de vet då att vi är effektiva och har kontroll på risker, kvalitet och levererar det vi har lovat och oftast lite extra därutöver!
Läs mer om Managing Benefits™ - Nyttorealisering, inklusive officiell examen och certifiering

Beställ mer information


Beställ information

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Adding Value Consulting AB och veta mer om deras utbildningar.

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.