Säkerhetssamordnare – diplomutbildning

Längd
9 dagar
Pris
39 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
9 maj, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
9 dagar
Pris
39 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
9 maj, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 39 900 SEK exkl. moms / person

Video

Kursbeskrivning

Diplomutbildning för säkerhetsansvariga

Säkerhetsarbetet berör många områden vilket ställer stora krav på dig som handhar säkerhetsfrågorna i en organisation.

SSF Säkerhetssamordnare är en bred säkerhetsutbildning på totalt nio dagar, fördelade på tre avsnitt om tre dagar vardera. Här får du en bra grund för att möta de utmaningar som ingår i yrkesrollen.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

9 maj, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

3 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som inom privat eller offentlig verksamhet fått ansvar för eller på andra sätt kommer att handlägga säkerhetsfrågor och önskar bli diplomerad säkerhetssamordnare.

Kursens innehåll

Avsnitt 1

Innehåll

 • Om säkerhet – säkerhetsarbetet i praktiken
 • Säkerhetsbranschen och dess aktörer
 • Riskanalys med praktisk övning på verkligt objekt samt redovisning
 • Brottsutvecklingen och hoten i samhället
 • Säkerhetsekonomi

Du får 

 • Kunskap om säkerhetsarbetets allmänna mål och inriktning, roller och ansvarsförhållanden.
 • Kännedom om olika säkerhetsorganisationer i samhället, deras verksamheter och roller.
 • Kunskap för att genomföra riskanalyser med avseende på riskidentifiering, riskvärdering samt fastställande av risknivå.
 • Kunskap för att bedöma värdet av olika skyddsinsatser i förhållande till förväntad skyddseffekt samt utveckla realistiska ekonomiska argument för föreslagna åtgärder. 

Avsnitt 2

Innehåll

 • Riskanalys och skyddsplanering – praktisk övning
 • Skyddsplanering – inbrottsskydd, brandskydd, personellt skydd
 • Etik och moral

Du får

 • Med utgångspunkt från genomförd riskanalys kunskap för att välja relevanta skyddsåtgärder för aktuell verksamhet.
 • Fördjupade kunskaper om det mekaniska och elektroniska skyddet samt känner till gällande krav och regler.
 • Information om de lagar som styr en verksamhets brandskydd och med utgångspunkt från dessa kan du medverka i den egna verksamhetens brandskyddsplanering. 

Avsnitt 3

Innehåll

 • Informationssäkerhet
 • Säkerhetsjuridik
 • Säkerhetsmotivation
 • Krishantering
 • Hot och våld

Du får

 • Medvetenhet om vad som krävs för att nå en rimlig IT¬säkerhetsnivå.
 • God kännedom om innehållet i de juridiska reglerna för säkerhetsarbetets utformning.
 • Insikt om olika möjligheter/vägar att väsentligt förbättra medarbetarnas och ledningens motivation för säkerheten i den egna verksamheten.
 • Kunskap för att kunna etablera ett bra förebyggande skydd mot hot och våld.
 • Kunskap i hur man agerar i olika krissituationer. 

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att ge kunskaper för att:

 • leda och genomföra organisationens säkerhetsarbete
 • driva ett kostnadseffektivt säkerhetsarbete
 • få en bred kännedom om säkerhetsfrågor
 • få en god kunskap om riskanalys

Metod

Undervisningen varvas med föreläsningar, grupparbeten, realistiska och praktiska övningar på verkliga företag. Deltagaren ges också möjlighet att integrera utbildningen med den egna verksamheten genom hemuppgifter, där man praktiserar de nyförvärvade kunskaperna.

Gruppen kan också fortsätta med ett 4:e avsnitt och där komplettera med ytterligare ämnen som berör säkerhetsområdet. Det exakta innehållet beslutas tillsammans i gruppen men för att vi skall kunna genomföra ett 4:e avsnitt krävs att ¾ av gruppen vill delta.

SSF-diplomerad säkerhetssamordnare

Upplägg

Utbildningens längd

9 dagar, uppdelat på 3 avsnitt. Avsnitt 2 är online

Utbildningsstart – 9 maj 2023
Avsnitt 1, 9-11 maj, Stockholm
Avsnitt 2, 13-15 juni, online
Avsnitt 3, 12-14 september, Stockholm

Utbildningsstart – 3 oktober 2023
Avsnitt 1, 3-5 oktober, Stockholm
Avsnitt 2, 7-9 november, online
Avsnitt 3, 5-7 december, Stockholm

Tid & plats

Kursstart och plats

9 maj 2023, Stockholm och 1/3 online

3 okt 2023, Stockholm och 1/3 online

Investering

39 900 SEK exkl moms.
Kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Examen, diplom m.m.

Digital verifiering av din kompetens med TRUE

Syftet med digital verifiering är att öka säkerheten och värdet i våra diplom, intyg och andra arbetsdokument. Säkerhetsarbetet blir allt viktigare i företag och organisationer och det gäller också vid nytillsättning och rekryteringar vid arbetstillfällen. 

Du som har gått eller ska gå en utbildning hos SSF Stöldskyddsföreningen kommer efter avslutad godkänd utbildning få ett digitalt diplom i din inkorg, redo att delas på alla viktiga nätverk. 

Diplomet utfärdas i samarbete mellan SSF och TRUE och bygger på blockchain-metod. Det är en robust databas som lagras i många kopior, som gör det svårt och nästan omöjligt att manipulera. Du säkrar helt enkelt dina diplom och intyg på din kompetens via blockchain-metod och tar dem med dig in i framtiden

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Säkerhetssamordnare – diplomutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 38 recensioner.
Skriv en recension
4/5
Kursdeltagare
17 sep 2021

Kursen innehåller roliga övningar som ger mig bra förståelse om hur man arbetar med säkerhet generellt. Synd att man inte kunde närvara på plats hos er pga corona, missade lite ...

Visa mer
5/5
Kursdeltagare
16 sep 2021

Kunniga föreläsare, väldigt öppna för att svara på allsköns frågor. Sista blocket var lite "korvstoppning", mycket luft i schemat där man kanske kunde lagt in en övning och inte...

Visa mer
4/5
Kursdeltagare
16 sep 2021

4 av 5

SSF Stöldskyddsföreningen
Rosenlundsgatan 29A
11863 Stockholm

Säkerhetsarbetet blir allt viktigare i företag och organisationer. Stora värden står på spel för den som inte har kunskapen att skydda sina tillgångar. I 50 år har vi genomfört säkerhetsutbildningar som ger dig praktiska verktyg för att skapa en trygg...

Läs mer om SSF Stöldskyddsföreningen och visa alla utbildningar.

Highlights