Inga recensioner än

Riskhantering i offentlig sektor

Pris
26 000 SEK exkl. moms
Pris
26 000 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Utbildningen belyser riskhantering för offentlig sektor i en bred kontext med tydlig koppling till den övergripande riskhanteringen. Utbildningen tar sin utgångspunkt i de speciella krav som föreligger rörande offentliga organisationers styrning och uppföljning. Offentliga organisationer, såsom myndigheter, regioner och kommuner skapar värden som går utöver de rent ekonomiska, och just detta påverkar även deras risker och därmed även deras riskhantering. Intressenterna är inte primärt finansiella aktörer och ägare, utan mer samhället i stort och medborgana, även om traditionella intressenter såsom media, och näringsliv också ställer stora krav. Framväxande riskutsatthet på grund av klimatförändringar och andra hållbarhetsfaktorer påverkar vilken beredskap dessa verksamheter måste skaffa sig för att vara relevanta och skapa värden. Utbildningen ger en bas för att kunna hantera risker mer strukturerat för att säkerställa leveranser i till medborgare och samhälle, för att skapa värde, säkerställa kontinuitet och hantera kriser av olika slag.

Pris:

26 000 SEK (exklusive moms)

Målgrupp

Programmet passar dig som arbetar inom offentlig sektor, eller arbetar mot offentlig sektor som konsult eller leverantör. Viktiga målgrupper är ansvariga för riskhantering, kontinuitetshantering, incidenthantering, krishantering, eller andra funktioner inom intern styrning och kontroll, såsom t.ex. internrevisorer eller säkerhetsansvariga. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen bör man ha arbetat i mer seniora roller under ett par år.

Kursinnehåll

Målstyrning

Regelverkskrav

Styrande ramverk

Riskhantering i kontext

COSO 1 & 2

Incidenter och Hållbarhet

mm

Tid & plats

Stockholm och online. 3 dagar 2022

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Riskhantering i offentlig sektor , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
Sveavägen 65 (Box 45180)
104 30 Stockholm

Vässa dina specialistkunskaper hos försäkringsbranschens mest erfarna och självklara utbildningspartner

IFU är Sveriges ledande leverantör av utbildning för yrkesverksamma inom försäkring, finans, compliance och risk management. Hos oss kan du gå allt från mer omfattande diplomeringsprogram och kortare specialistutbildningar samt även e-learningmoduler. Vi erbjuder både öppna program och anpassade lösningar...

Läs mer om IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL) och visa alla utbildningar.

Highlights