Visa utbildning.se som: Mobil

HD del 2 - Redovisning och ekonomisk förvaltning

CBS - Copenhagen Business School
Kort om utbildningen
2 år
66 000 DKK Momsfri
Öppen utbildning
   
Köpenhamn

Kursbeskrivning

Arbeta professionellt med ekonomisk förvaltning och rapportering

Med en företagsekonomisk diplomutbildning del 2 i Redovisning och ekonomisk förvaltning (HD R) på CBS får du en relevant och affärsinriktad högre utbildning som ger en solid grund för din karriär. HD-utbildningen är förankrad i många års forskning i nära samarbete med näringslivet. Samtidigt utvecklas programmet kontinuerligt genom CBS omfattande forskningsinsatser, som är internationellt erkända.

Vill du kombinera yrkeserfarenhet med finansiell utbildning på hög nivå i företagsekonomisk förvaltning och extern rapportering, är denna HD-utbildning något för dig.

Med en HD i redovisning och ekonomisk förvaltning:

  • utvecklar och förbättrar du dina analytiska färdigheter och blir väl bekant med relevanta metoder inom ämnesområdena.
  • utvecklar du din förmåga att samarbeta, presentera och hantera diskussionsbaserade situationer.
  • Är du beredd att säkerställa optimal kunskapsdelning i företaget.
  • Får du professionella kvalifikationer på hög nivå, noggrant anpassade till företagets krav och förväntningar.
  • kommer du att vara kvalificerad att delta professionellt i den praktiska lösningen av komplexa frågor som rör företagets ekonomiska förvaltning.

Upplägg

De två första terminerna av HD-programmet består uteslutande av obligatoriska ämnen som lär dig att behärska de finansiella förvaltningsverktygen. Fokus ligger på att använda den teoretiska kunskapen i praktiken och du får därför möjlighet att använda de ekonomiska metoderna och lösningarna i ett antal fallstudier. Samtidigt lär du dig att använda ekonomisk förvaltning för att samordna alla aktiviteter i ett företag baserat på ekonomiska kriterier.

Ämnena i tredje terminen består av valfria kurser som tillsammans behöver utgöra 15 högskolepoäng, medan fjärde terminen är reserverad för det slutliga examensprojektet. I slutprojektet demonstrerar du behärskning av ämnenas teorier och metoder och ger praktiska lösningar på ett relevant problem.

Investering

Pris per termin: 16.500 DKK

Pris totalt för samtliga fyra terminer: 66.000 DKK.

Dina karriärmöjligheter med en HD i redovisning och ekonomisk förvaltning

Programmet siktar mot positioner som controller, bokförings- och ekonomichef. Under de senaste åren har utvecklingen dock lett till att HD-R-certifikatet också ger tillgång till ytterligare ett stort antal tjänster såsom specialist. Som specialist har du direkt eller indirekt medansvar för att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av en organisations handlingar.

Utbildningen ger också kompetens att fortsätta på Cand. Merc. Aud. (Revisionsprogrammet), som är den enda utbildningen i Danmark som leder till titeln auktoriserad revisor.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om HD del 2 - Redovisning och ekonomisk förvaltning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

CBS - Copenhagen Business School

CBS - Copenhagen Business School

Företagsekonomi, förvaltning, språk, kommunikation och kultur

Copenhagen Business School (CBS) är ett internationellt universitet som forskar och undervisar inom företagsekonomi och affärshumaniora. Vi är en av Europas största handelshögskolor och samarbetar med universitet och företag såväl nationellt som internationellt. CBS har Danmarks största utbud av vidareutbildning...


Läs mer om CBS - Copenhagen Business School och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

CBS - Copenhagen Business School