Inga recensioner än

HD del 2 - Redovisning och ekonomisk förvaltning

Längd
2 år
Pris
69 000 DKK Momsfri
Nästa kurstillfälle
februari 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 år
Pris
69 000 DKK Momsfri
Nästa kurstillfälle
februari 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

HD del 2 - Redovisning och ekonomisk förvaltning

Läs HD del 2 - Redovisning och ekonomisk förvaltning på CBS och stärk din karriär

Vill du lösa komplicerade problem kopplade till företags ekonomiska förvaltning och externa rapportering på strategisk, taktisk och operativ nivå? Då är denna utbildning relevant för dig! Utbildningen läses vanligtvis av konsulter eller revisorer och andra som hanterar arbetsuppgifter i företagens ekonomi- och redovisningsfunktioner, och som önskar arbeta inom ledande befattningar i kommersiella, industriella och tjänsteföretag.

Vilka kompetenser får jag av den här utbildningen?

Studenten får kompetenser som gör det möjligt för honom eller henne att hantera och lösa typiska arbetsuppgifter i företagens ekonomi- och redovisningsfunktioner, exempelvis i rollen som konsult eller revisor. Därutöver tillägnar sig studenten färdigheter som kvalificerar honom eller henne för att kunna ingå i tvärfunktionella samarbeten med såväl externa specialister som personer i andra organisationsfunktioner, i syfte att kunna lösa ekonomiska problem på både strategisk, taktisk och operativ nivå.

Mot slutet av utbildningen kommer du att kunna:

 • Identifiera, formulera, analysera och lösa ekonomiska problem på ledningsnivå
 • Använda företagsekonomiska teorier och modeller kopplade till problemformuleringar som rör frågor inom ekonomisk förvaltning och redovisning
 • Använda ekonomiska styrningsverktyg

Hur gynnar utbildningen ditt företag?

 • En CBS HD-utbildning ger ditt företag möjligheter att tillvarata dina nya kompetenser, inte endast efter examen utan även kontinuerligt under utbildningens gång
 • Utbildningen är praktisk lagd på många sätt, och du kan inkludera ditt eget företag som ett case i undervisningen. Detta säkerställer att utbildningen alltid är relevant i förhållande till just dig och ditt företag.
 • Du får tid till att fördjupa dig i frågeställningar som det inte alltid finns tid till att gå igenom på arbetstid
 • Ditt företag kan löpande ge dig större ansvar allteftersom du skaffar dig nya färdigheter

Utbildningens flexibilitet

HD del 2 - Redovisning och ekonomisk förvaltning kan antingen läsas som en del av en komplett utbildning eller som enstaka kurs. Om du väljer att studera HD del 2 -Redovisning och ekonomisk förvaltning som en del av en kurs kommer du att följa ett utbildningsupplägg som tar två år på deltid.

Väljer du att läsa utbildningen som en enstaka kurs kan du välja att läsa exakt de ämnen som uppfyller dina egna behov. Genom att välja att läsa enstaka kurser kan du lättare anpassa din studietid så att det passar dig och din levnadssituation.

Redovising & ekonomisk förvaltning på CBS

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

februari 2024

 • Öppen utbildning
 • Köpenhamn

Jobb & karriär

Utbildningen ger dig goda karriärmöjligheter

Med utbildningen HD del 2 - Redovisning och ekonomisk förvaltning i ryggen har du goda chanser att få anställning som exempelvis controller eller bokförings- och ekonomichef. Under senare år har dock trenden varit att HD-R-certifikatet också ger tillgång till ett brett utbud av andra anställningstyper, t.ex. som specialist. Som specialist har du direkt eller indirekt medansvar för att förmedla de ekonomiska konsekvenserna av en organisations handlingar.

Läs vidare till auktoriserad revisor

Utbildningen ger också behörighet för att fortsätta på Cand. Merc. Aud (Revisionsprogrammet), som är den enda utbildningen i Danmark som leder till titeln auktoriserad revisor.

CBS - Kvalitet och utveckling

CBS har en välrenommerad image i näringslivet, eftersom de har tillhandahållit utmanande och forskningsbaserad utbildning av hög kvalitet sedan mer än 90 år tillbaka. CBS mål är inte bara att förse dig med de färdigheter du behöver idag. HD måste också ligga i framkant i förhållande till morgondagens kompetensbehov. Därför utvecklar de kontinuerligt HD-utbildningens innehåll och pedagogik för att se till att undervisningen fortsätter att leverera rätt professionell kompetens.

Investering

Pris per termin: 17 250 DKK - totalt för samtliga fyra terminer: 69 000 DKK.

I priset ingår följande:

 • Undervisning
 • Vägledning
 • Examineringsförsök

Utöver detta tillkommer kostnader för kurslitteratur.

CBS - Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Företagsekonomi, förvaltning, språk, kommunikation och kultur

Copenhagen Business School (CBS) är ett internationellt universitet som forskar och undervisar inom företagsekonomi och affärshumaniora. Vi är en av Europas största handelshögskolor och samarbetar med universitet och företag såväl nationellt som internationellt. CBS har Danmarks största utbud av vidareutbildning...

Läs mer om CBS - Copenhagen Business School och visa alla utbildningar.

Highlights