Visa utbildning.se som: Mobil

Strategisk Styrning för Governance, Risk, Compliance

IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
Kort om utbildningen
3 dagar
24 000 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Programmet vänder sig till deltagare som arbetar i företags och organisationers funktioner för styrning och kontroll. Målet med programmet är att deltagarna utifrån sin egen roll ska få en vidare och djupare förståelse för kopplingen mellan intern styrning och kontroll och riskhantering och företagets verksamhet och affärsutveckling.

Utgångspunkten är att en tydlig koppling till strategi, affärsplanering, och uppföljning är grunden i att lyckas med företagets utveckling och här spelar GRC en viktig roll. Vidare omfattar programmet direkta metoder och modeller som deltagarna kan använda praktiskt i sitt eget arbete. Metoder som direkt kan användas för att förstå och utvärdera den egna verksamhetens processer för att planera, genomföra och följa upp strategiska mål och därmed stödja affärsutveckling och måluppfyllnad.

Målgrupp

Programmet vänder sig till personer som arbetar inom företags och organisationers styrnings och kontrollfunktioner(GRC). Lämpliga yrkeskategorier är intern- och externrevisorer, Compliance Officers, Risk Managers, Controllers, Bolagsjurister m.fl. Även personer som arbetar med affärs- och strategiplanering och har motsvarande behov är lämpliga att delta i programmet.

Kursinnehåll

Programinnehåll:

 • Affärsstrategi
 • Värdeskapande styrning och kontroll
 • Riskkultur som styrningsmedel
 • Ledningsperspektiv och formaliserad styrning
 • Organisation för måluppfyllelse
 • Kontrollfunktionernas utformning
 • Verksamhetsprocesser
 • Kommunikation och Intressenter
 • Praktisk strategiprocess
 • Målformulering, förankring, genomförande, uppföljning
 • Stödverktyg för processgenomförande

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Strategisk Styrning för Governance, Risk, Compliance, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)

IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)

Vässa dina specialistkunskaper hos försäkringsbranschens mest erfarna och självklara utbildningspartner

IFU är Sveriges ledande leverantör av utbildning för yrkesverksamma inom försäkring, finans, compliance och risk management. Hos oss kan du gå allt från mer omfattande diplomeringsprogram och kortare specialistutbildningar samt även e-learningmoduler. Vi erbjuder både öppna program och anpassade lösningar...


Läs mer om IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL) och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)

Sveavägen 65 (Box 45180)
104 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Strategisk Styrning för Governance, Risk, Compliance!

Arrangörsrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Alla recensioner för arrangören