Inga recensioner än

Strategisk Styrning för Governance, Risk, Compliance

Längd
3 dagar
Pris
24 000 - 26 000 SEK exkl. moms
Längd
3 dagar
Pris
24 000 - 26 000 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Programmet vänder sig till deltagare som arbetar i företags och organisationers funktioner för styrning, planering, uppföljning, risk och kontroll. Målet med programmet är att deltagarna utifrån sin egen roll ska få en vidare och djupare förståelse för kopplingen mellan organisationens strategi och mål, processer för intern styrning och kontroll, riskhantering och företagets verksamhet samt dess verksamhets- och affärsutveckling. Utgångspunkten är att en tydlig koppling mellan strategi, affärsplanering, genomförande och uppföljning är grunden i att lyckas med företagets utveckling. Här spelar Governance, Risk, Compliance och Controlfunktioner samt därtill närliggande områden en viktig roll.

Pris:

27 000 SEK (exklusive moms)

Målgrupp

Personer som arbetar inom företags och organisationers styrning planering, genomförande, uppföljning och kontrollfunktioner (Governance, Risk, Compliance och Controlfunktioner samt därtill närliggande områden.). Programmet vänder sig till personer från alla tre försvarslinjer vilket säkerställer förutsättningar för givande dynamik och intressanta diskussioner. Lämpliga yrkeskategorier är intern- och externrevisorer, Compliance Officers, Risk Managers, Affärs- och verksamhetscontrollers, Bolagsjurister m.fl. Även de personer som arbetar med affärs- och strategiplanering samt uppföljning och har motsvarande arbetsuppgifter är lämpliga att delta i programmet.

Kursinnehåll

 • Strategiformulering, Målformulering och förankring,
  • Förutsättningar för värdeskapande planering
  • Ansvarsfördelning, och tvärfunktionell agil styrning
  • Risk i planering och uppföljning samt riskkultur
  • Organisation för måluppfyllelse och genomförande
  • Ändamålsenlig och anpassad lärande uppföljning och kommunikation
  • Värdeskapande styrning och kontroll
  • Ledarskap och kultur för strategigenomförande
  • Stödverktyg för processgenomförande
  • Kontrollfunktionernas utformning

Tid & plats

Stockholm och Online, 2 dagar 2022

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Strategisk Styrning för Governance, Risk, Compliance, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
Sveavägen 65 (Box 45180)
104 30 Stockholm

Vässa dina specialistkunskaper hos försäkringsbranschens mest erfarna och självklara utbildningspartner

IFU är Sveriges ledande leverantör av utbildning för yrkesverksamma inom försäkring, finans, compliance och risk management. Hos oss kan du gå allt från mer omfattande diplomeringsprogram och kortare specialistutbildningar samt även e-learningmoduler. Vi erbjuder både öppna program och anpassade lösningar...

Läs mer om IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL) och visa alla utbildningar.

Highlights